Výhry konzervativců v USA a Británii v oblasti zdravotní péče o transgender osoby

V posledních týdnech a měsících přichází z Británie i USA nebývale dobré zprávy z oblasti rozumného přístupu k transgender osobám. Tyto země byly (a stále jsou) velkými exportéry trans ideologie, tedy myšlenky o nadřazenosti subjektivních představ o svém pohlaví nad objektivní realitou. Tato lež způsobila spoustu škody a bolesti. Naštěstí čím dál tím více lidí prohlíží skrze tuto chybu a napravuje katastrofu, kterou tato teze způsobuje v myslích lidí, zvláště pak dětí.

Ve Velké Británii vydala Národní zdravotní služba (NHS) v říjnu nová pravidla pro léčbu genderové dysforie. Tato pravidla volí opatrnější postup, než jaký NHS podporovala dříve. Změny odstartoval zejména osud nemocnice Tavistock. Tato klinika zaměřená na léčbu genderové dysforie bude nejpozději na jaře příštího roku uzavřena pro pochybnosti o účinnosti a bezpečnosti léčby v daném zařízení. Její osud zpečetily výsledky přezkumu zadaného NHS, který vedla pediatrička Hillary Cassová.

Šokující skutečnosti

Během přezkumu vyvstaly na povrch šokující skutečnosti. Řada lékařů uvedla, že byli ze strany vedení kliniky vystaveni obrovskému nátlaku. Při léčbě dětí a adolescentů se museli řídit nikoli jejich objektivním zdravotním stavem, nýbrž dogmaty, které hlásá ideologie transgenderismu a politické korektnosti. Genderovou dysforii svých pacientů tedy nemohli zpochybňovat a hledat jiné metody jejich léčby. Vlnu podezření také vyvolal exponenciální nárůst počtu mladých, kteří získali doporučení právě na tuto kliniku. Zatímco ještě v letech 2010-11 bylo na tuto kliniku posláno 138 dětí a mladistvých, v letech 2018-19 již tato klinika získala 2 743 nových pacientů, což představuje nárůst o 1 900 %.

NHS se chystá zřídit regionální centra, která budou pracovat s dětmi trpícími genderovou dysforií. V těchto regionálních centrech se uplatní nový model, který bude zranitelné mladé léčit komplexně. Klinikám uplatňujícím jednostranný ideologický přístup k léčbě pomocí blokátorů puberty a hormonální terapie tedy v Anglii snad odzvonila hrana.

Viditelnou změnou je přístup k diagnóze. Samotný problém s pohlavní identitou může být podle nejnovějších pravidel pouze přechodnou fází, která bývá často doprovázena psychickými potížemi či nestabilním rodinným zázemím. Už samu sociální tranzici (např. změnu zájmen) označují za závažný krok a varují lékaře před podporou takové změny u pacientů. NHS přiznává, že genderový nesoulad ve většině případů nepokračuje do adolescence a doporučuje se při jeho léčbě zaměřit primárně na možné příčiny.

U dětí do osmnácti let nová pravidla zakazují dokonce i nasazení blokátorů puberty. Výjimku tvoří klinické testy. NHS tak věří, že psychoterapie by měla být prvním a ideálně i posledním způsobem léčby genderového nesouladu.

Florida na řadě…

Lékařská rada Floridy, volená guvernérem a Senátem státu, a Komora osteopatické medicíny se shodly na zákazu gender utvrzující léčby u dětí pod osmnáct let věku. Toto rozhodnutí zahrnuje blokátory puberty, hormonální terapii a chirurgické operace.

Na jednání se vystřídali lékaři i další zainteresované osoby, které přednesly své argumenty pro i proti tomuto rozhodnutí. Na straně podporující tento zákaz vystoupilo i několik osob po detranzici, tedy lidí, kteří prošli alespoň částí léčby a nyní se snaží její následky zvrátit či umenšit.

Na jednání zaznělo, že tvrzení o enormním riziku sebevraždy u pacientů s genderovou dysforií bez této léčby, již bylo vyvráceno. Účastníky jednání také argumentovali tvrdými omezeními těchto způsobů léčby ve Finsku, Švédsku či nejnovějším vývojem v Británii. Zatímco Lékařská rada Floridy vylučuje ve svém rozhodnutí gender potvrzující léčbu u dětí mladších 18 let bez výjimek, Komora osteopatické medicíny ji podporuje pouze za účelem klinických výzkumů. Rozhodnutí Lékařské rady Floridy a Komory osteopatické medicíny ze 4. listopadu právě prochází 21denním přijímacím procesem, během kterého jsou přijímány připomínky ze strany veřejnosti. Jakmile bude přípomínkový proces dokončen, rozhodnutí vstoupí v platnost. Očekává se, že tak nastane nejpozději na začátku příštího roku.

…a Tennessee

K průlomu také došlo ve státě Tennessee. Zde sídlí konzervativní médium Daily Wire, na jehož platformě vydávají svůj obsah Ben Shapiro či Jordan Peterson. Poslední dobou se ale dere do popředí další jméno – Matt Walsh, který si za své stěžejní téma vybral právě trans ideologii. Vygeneroval na toto téma velké množství obsahu, včetně dokumentu s názvem What is a Woman? 

Do jeho pozornosti se dostala nemocnice Vanderbilt University Medical Center. Matt Walsh se svým týmem objevil několik videí a dalších materiálů, které vystavují vedení nemocnice podezření z neetického přístupu. Na objevených materiálech se zaobírají ziskem, který jim z takzvané gender utvrzující léčby poplyne. Vyhrožují zaměstnancům rozvázáním pracovního poměru, pokud nebudou operace v této oblasti provádět, například z náboženských důvodů.

Nemocnice propaguje program, kdy jsou na sezení s lékaři pacienti doprovázeni nekritickými trans lidmi. Neskrývaným cílem nemocnice je kontrolovat lékaře, zda pro trans pacienty vytvářejí dostatečně “bezpečné” prostředí (neboli zda nezpochybňují rozhodnutí dětí nákladné procedury podstoupit).

Matt Walsh tak došel k závěru, že hlavním cílem nemocnice je finanční zisk. Cíleně zastrašují a kontrolují svůj personál tak, aby pacientům ve skutečnosti neposkytovaly léčbu, ale získávaly od nich peníze za nákladné léky a operace.

Walshova zjištění vyvolala rozruch mezi legislativci Kongresu státu Tennessee. Stejně tak guvernér Bill Lee se přimluvil za vyšetření etických i právních postupů nemocnice. Nemocnice následně prohlásila, že zastavuje veškeré gender utvrzující operace pro pacienty mladší 18 let.

V zákonodárném sboru Tennessee mezitím vznikl návrh zákona významně omezujícího tyto služby pro mladistvé. Zákony, které zakazují gender potvrzující léčbu na dětech a mladistvých byly také přijaty v Arizoně a  Alabamě. Možnosti léčby pak byly výrazně omezeny také v Oklahomě.

Lepší časy?

Jak je vidno, v řadě západních zemí svítá na lepší časy. Časy, ve kterých již nebudou bagatelizována či rovnou cenzurována rizika, která přináší gender potvrzující léčba (nejen) dětem a mladistvým. Naskýtá se možnost širšího diskursu oprostěného od transgender ideologie, který by mohl podnítit výzkum nových šetrnějších metod léčby genderové dysforie. Metod zaměřených především na psychickou podporu pacientů. A oproštěného od popírání evidentních a nezměnitelných rozdílů mezi muži a ženami, které sebevíce pokročilé vědecké metody nepřeklenou. Snad se tento diskurs rozšíří do více zemí. Může tak být zamezeno dalšímu ničení mladých životů.

Mikuláš Tomáš Misterka a Kateřina Lomičová jsou spolupracovníci Aliance pro rodinu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme.