Výchova k džihádu a mučednictví financovaná EU

20. července 2023 oslavovaly na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy desetitisíce palestinských studentů úspěšné složení maturitní zkoušky, známé jako Tawjihi. Bohužel mnoho z těchto studentů pravděpodobně nebude pokračovat ve studiu na vysokých školách a univerzitách. Místo toho se od nich očekává, že se připojí k některé z mnoha palestinských teroristických organizací, které usilují o zničení Izraele. Je to důsledek toho, že palestinští školáci jsou od raného věku vystaveni učebním osnovám, které podněcují násilí, oslavují džihád (svatou válku) a podporují „mučednictví“.

Zatímco Íránem podporované teroristické skupiny Hamás a Palestinský islámský džihád pořádají v Pásmu Gazy letní tábory a v nich učí děti, jak se stát bojovníky a vraždit Židy, tak Palestinská samospráva dělá fakticky totéž prostřednictvím svého vzdělávacího systému. Prostřednictvím štvavých materiálů ve svých školních učebnicích otravuje srdce a mysli dětí.

Palestinskou samosprávu za „nenávistný“ obsah jejích učebnic odsoudil dokonce i Evropský parlament. Evropská unie zadržovala dva a půl roku pomoc Palestinské samosprávě a požadovala po ní politické reformy a odstranění podněcování k násilí z jejích učebnic. Rezoluce přijatá letos Evropským parlamentem zašla tak daleko, že přímo spojila obsah učebnic s palestinským terorismem, zejména s útoky mladých lidí. Tato rezoluce také konstatovala, že učebnice obsahují antisemitismus a požadovala jeho odstranění.

Evropská unie v této rezoluci:

„Vyjadřuje politování nad problematickými a nenávistnými materiály z palestinských školních učebnic a studijních karet, které dosud nebyly odstraněny; zdůrazňuje, že vzdělávání a přístup žáků k pokojným a nestranným učebnicím mají zásadní význam, zejména v souvislosti s rostoucím zapojením dospívajících do teroristických útoků….“

Palestinská samospráva však ze svých učebnic materiály propagující násilí a šířící nenávist k Židům neodstranila.

Navzdory svým opakovaným prohlášením o nutnosti změnit palestinské učebnice Evropská unie přesto zřejmě bezpodmínečně obnovuje svoji finanční pomoc Palestinské samosprávě. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen loni během návštěvy Ramalláhu, de facto hlavního města Palestinců, oznámila, že EU svoji finanční pomoc „rychle“ obnoví.

Tento náhlý výbuch štědrosti vyvolává otázky, zda mysleli představitelé EU svá slova vážně, když mluvili o nutnosti odstranit z učebnic „nenávistný obsah“.

Toto oznámení předsedkyně Evropské komise dokazuje, že je Evropanům upřímně jedno, že Palestinská samospráva nadále ve svých školách podněcuje násilí a podporuje nenávist k Židům. Bezpodmínečným obnovením finanční pomoci Palestincům EU ve skutečnosti signalizuje, že tyto nenávistné materiály v učebnicích schvaluje a de facto Palestince v pokračování džihádu proti Izraeli a Židům podporuje.

Násilný džihád proti Izraeli součástí zkoušky

Přezkum nejnovějších maturitních testů provedený Institutem pro monitorování míru a kulturní tolerance ve školním vzdělávání (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education, IMPACT-se) ukázal, že palestinští studenti byli zkoušeni ze znalosti kapitol a pasáží učebnic Palestinské samosprávy oslavujících použití násilí k „osvobození Palestiny“. Termínem Palestina je zde myšleno celé území mezi řekou Jordánem a Středozemním mořem – tedy celý Izrael. Tento přezkum také zjistil, že testy obsahují témata nenávisti a podněcování k nenávisti a násilí.

Otázky ve zkoušce z arabského jazyka se například ptají na báseň, která velebí jeruzalémské „rytíře“ „jdoucí s úsměvem na smrt“, a vyzdvihuje také důležitost přípravy na násilný džihád proti Izraeli.

Studenti jsou také zkoušeni ze znalosti pasáží učebnice islámské výchovy Palestinské samosprávy velebících vraždy, násilí a smrt. Jedna otázka žádá studenty, aby vysvětlili, proč je džihád „jedním z pilířů islámu“, další otázka se dotazuje na pasáž označující mučednictví za velkou čest. Zkouška z islámské výchovy zdůrazňuje význam džihádu jako „jedné z cest k dosažení mučednictví“.

Palestinští studenti jsou také zkoušeni ze znalosti studijní látky, která popírá historickou přítomnost Židů v Jeruzalémě a označuje ji jako „nepodložená tvrzení,“ „pohádky“ a „mýty“. A rovněž neuznává Izrael a jeho právo na existenci. Další zkouška obsahuje mapu, na které není Stát Izrael a jeho území je označeno jako „Palestina“. Ve dvou případech jsou studenti zkoušeni z kapitol v učebnicích, které přirovnávají Židy ke křižákům, z čehož vyplývá, že Židé jsou cizí vetřelci, kteří budou nakonec poraženi.

V testu ze zeměpisu jsou palestinští studenti zkoušeni ze znalosti jedné kapitoly v učebnici, která učí o pokusu dvou Židů vyvolat vnitřní spor v islámské komunitě v jejích počátcích – cílem je zřejmě vytvořit negativní vnímání Židů.

Jedna otázka z dějepisu žádá studenty, aby vysvětlili, jak „Spojené státy využily teroristické útoky z 11. září 2001“ jako záminku. Studenti se učí, že USA využily teroristické útoky z 11. září k „intervencím v řadě zemí světa, aby rozšířily svou vládu a hegemonii ve světě“. Studenti jsou také instruováni, aby „vytvořili fiktivní soud, který by soudil USA za jejich zločiny v Iráku.“

Nebezpečná ideologie zaplavuje palestinské univerzity a školy

Jedním z hlavních důvodů, proč mezi Izraelem a Palestinci není mír, je to, že palestinští vůdci nikdy nepřipravovali svůj lid na mír a kompromis s Izraelem. Slovo „mír“ v palestinských školních učebnicích nenajdete; místo toho jsou palestinské děti znovu a znovu učeny, že by se měly připravovat na džihád proti Izraeli – navzdory skutečnosti, že Izrael je jedinou svobodnou a demokratickou zemí na Blízkém východě.

Krev palestinských dětí, které při tomto džihádu zemřou, ulpí nejen na rukách vůdců Palestinské samosprávy, Hamásu a Palestinského islámského džihádu, ale do značné míry i na rukách těch Evropanů, kteří nadále posílají stovky milionů eur Palestinské samosprávě, aniž by za to požadovali ukončení jejího programu „pay for slay“ (peníze za zabití) a ukončení nepřetržitého podněcování Palestinské samosprávy k násilí a k náboženské nesnášenlivosti. Program „pay for slay“ podněcuje k vraždění Židů a vyplácí za něj finanční odměny. Tato ideologie nadále zaplavuje palestinské univerzity a školy.

Převzato z Gatestone Institute

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!