Vlevo hleď! – aneb Svět podle ČTK

Na stránkách echo24 jsem se naučil hrát jednu intelektuálně nenáročnou hru – odhadovat, která zpráva ze světa pochází od ČTK a ke které se museli redaktoři propracovat sami. Klíč je jednoduchý – každá negativní zpráva o Polsku, Maďarsku či amerických republikánech je od ČTK, uvádění na pravou míru pak z pera redaktorů, kteří si dali tu práci, že nahlédli na stránky novin, které uvádí rozumné argumenty ve prospěch postojů zmiňovaných zemí. Aplikovat to lze na případné další zprávy ze světa, na které má pravicová část spektra odlišný názor, než ta levicová.

Je celkem známé, že ve světě existují deníky a televizní kanály pravicové a levicové, ty si všímají různých kauz s různým akcentem. Též argumenty předkládané čtenáři jsou odlišné. Pro dobrý přehled o světovém dění je proto dobré všímat si obou částí spektra rovnoměrně. V USA sledovat Fox i CNN, ve Spojeném Království Telegraph i Guardian, atd. Bohužel, ČTK v některých částech světa šilhá příliš zjevně nalevo.

Pokud nahlédneme do historie zpráv v databance ČTK za rok 2020, pak zjistíme, že v některých částech světa existují značné disproporce v citovanosti pravicových a levicových médií.

Nejmarkantnější jsou právě USA a Velká Británie. Za rok 2020 citovala ČTK pravicový Telegraph jen ve 114 případech, zato Guardian rovnou ve 499 případech, tedy téměř 5x častěji. Pomineme-li již zmiňovanou nutnost předkládat informace a argumenty z obou stran názorového spektra, čísla citovanosti neodpovídají ani vlivu ani dosahu, který obě média ve své zemi mají – náklad Telegraphu v roce 2019 byl cca 360 000 ks, náklad Guardianu v roce 2019 cca 141 000 ks. (Pro případné námitky, že dnes rozhodují internetové stránky lze nabídnout alternativní ukazatel celkového dosahu obou médií, který je zhruba 1:1 – Guardian 24,8 milionu čtenářů, Telegraph 23,7 milionu).

V USA dominují zpravodajství spíše televize. U ČTK je oblíbená CNN s 983 odkazy za rok, navzdory nízké sledovanosti (sledovanost 1,8 milionu), naopak Fox má jen 322 odkazů, a to i přesto, že jeho sledovanost v USA je vyšší (sledovanost Fox News 3,6 milionu). Podle toho také vypadalo informování českých médií o průběhu volebního roku v USA.

Hlavním zdrojem vědění o Polsku je pro ČTK levicově-liberální Gazeta Wyborcza se 100 citacemi (a nákladem 85 000 v roce 2019), středová Rzeczpospolita jen 44 citací (s nákladem 52 000 v roce 2019).

O Španělsko se dozvídáme nejvíce hlavně prostřednictvím levicového El País – 271 citací (náklad v roce 2020 byl 92 000), pohled pravicového El Mundo je českému čtenáři téměř neznámý – jen 71 zmínek (náklad v roce 2020 byl 68 000).

Relativně vyvážené bylo v roce 2020 zpravodajství z Francie – levicový Le Monde měl 162 záznamů (náklad v roce 2020 cca 336 000 ks), pravicový Le Figaro 127 (náklad v roce 2020 cca 330 000 ks).

Vyslovenou anomálii pak představuje Itálie, kde ČTK častěji cituje středový Corriere della Serra – 134 záznamů (náklad 280,000), levicová La Republica má jen 100 záznamů (náklad 230,000).

Co dodat závěrem? Pokud má ČTK ze zákona „poslání … poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů“, pak se jí to moc nedaří.

(Data o nákladech převzata z https://www.eurotopics.net/)

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 . Děkujeme!