Vláda zveřejnila návrh zákona, aby velké obchodní společnosti měly ve vedení alespoň třetinu žen

Velké veřejně obchodovatelné společnosti v Česku by měly zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů ve svém vedení. Ženy by v něm měly tvořit aspoň třetinu.

Výběr členů představenstva a rad by musel být transparentní s jednoznačnými a jasnými kritérii. S tím počítá návrh zákona na podporu vyváženého zastoupení, který zveřejnila na svém webu vláda. Podle podkladů k danému zákonu by se změny v ČR dotkly pěti firem a bank. Ve vedení společností připadá ženám v EU v průměru 32,2 procenta křesel. V ČR je to 21 procent. Česko je tak v sedmadvacítce dvacáté a dlouhodobě sklízí kritiku za nízký podíl žen na řízení a malé pokroky při jeho zvyšování.

„Současný právní stav tak nemá na vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech obchodních společností pozitivní dopad. Nepovzbuzuje ženy a nepodporuje je v úsilí o členství ve vedoucích orgánech společností. Platný právní stav je z perspektivy dosahování vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů překonaný. Přetrvávání tohoto stavu by nepřineslo zlepšení,“

uvedli autoři návrhu zákona

Podotkli, že větší pokrok byl ve státech, kde byla opatření závazná. V podkladech připomněli, že podle studií zvýšení podílu žen vede k vyšší výkonnosti, úspěšnosti a konkurenceschopnosti firem.

Pravidla upravuje loňská evropská směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností. Česko předpis musí převzít do 28. prosince. Podle podkladů ho přebírá v minimalistické podobě a český právní řád se nemění víc, než evropské právo vyžaduje.

Transparentní a nediskriminační

Požadavky na vyvážené zastoupení se podle chystaného zákona mají týkat firem, jejichž akcie jsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu a které mají víc než 250 zaměstnanců a roční obrat přes 50 milionů eur, nebo aktiva přes 43 milionů eur. Měly by buď mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň 33 procent. To platí i u mužů, pokud by se ve vedení ocitli v menšině. Podle podkladů by se zákon týkal společností ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Philip Morris ČR a Kofola Československo.

Obsazování rad má být podle návrhu transparentní a nediskriminační a pravidla musí být jasná, neutrální a jednoznačná po celou dobu od přípravy přes předběžný a užší výběr i stanovení skupin kandidátů. Pokud firma svůj cíl u podílu žen a mužů neplní, upřednostní ze dvou kandidujících se srovnatelnou kvalifikací a předpoklady toho, který patří k méně zastoupené skupině. Pokud by to společnost neudělala, mohl by se neupřednostněny kandidát či kandidátka obrátit na soud a žádat „zadostiučinění včetně náhrady nemajetkové újmy v penězích“. Firma by musela prokázat, že nepochybila.

Společnosti by měly vyváženého složení ve svém vedení podle podkladů dosáhnout do pololetí 2026. Informace o pokroku a výběru kandidátů by měly zveřejňovat. Za nedodržování postupu by hrozily pokuty. Stav by monitorovala Česká národní banka u těch, jimž udělila povolení k podnikání či licenci. Ostatní by kontroloval úřad vlády.

Připomínky mohou resorty, odbory či zaměstnavatelé posílat do konce února.

Převzato z The Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč500 Kč1000 Kč