Virginský vojenský institut je nyní ‚woke‘

Instituce, která nám dala Pattona, Marshalla a Byrda, se nyní vyptává na vaši „genderovou roli“, nabádá vás, abyste nově definovali „mužnost“ a chrlí nenávist vůči každému, kdo je náhodou běloch.

Virginský vojenský institut (Virginia Military Institute, VMI) oslavil 25. výročí přítomnosti žen na nejstarší státní vojenské škole v zemi vystoupením Kimberly Dark – aktivistky za práva obézních a autorky lesbické fanfikce, která chce „nově definovat mužnost“.

Proč jsme neviděli, že Amerika je odjakživa rasistická, odjakživa sexistická?“ rozčílila se Kimberly Dark v příspěvku nazvaném „Pro ty, kteří nechtějí Trumpovo prezidentství – co teď budeme dělat“. Až tak moc se Virginský vojenský institut změnil pod vedením superintendanta Cedrica Winse.

Mladí muži, kteří snili o tom, že budou sloužit své zemi, se kdysi na Virginský vojenský institut hlásili pro jeho vynikající pověst, ale nyní jdou jinam.

Bylo vám dodržování vaší genderové role ku prospěchu?“ je jedna z otázek na školení o rozmanitosti na VMI. Zdroje pro toto školení zahrnovaly například článek nazvaný „Jak příslušníci ozbrojených sil posilují hegemonickou maskulinitu“. Zdá se, že na vojenské škole, jejíž studenti žijí válečnickými tradicemi a jejichž dny jsou spartánské, není teď pro „hegemonickou maskulinitu“ místo.

Potenciální kadeti se na školu nehlásí

V Prestonově knihovně slavné kadetky VMI najdete materiály fakulty pro diverzitu, rovnost a inkluzi (Diversity, Equity, and Inclusion, DEI ) jako například „The History of White People“ (Dějiny bělochů) a „White Guys on Campus“ (Bílí hoši na vejšce), které pojednávají o „bělošství“ a o „rasistických zvycích bílých vysokoškoláků. Najdete zde také rasistické blouznění Ibrama X. Kendiho „How to Be an Antiracist“ (Jak být antirasistou), knihu Robiny DiAngelo „White Fragility“ (Bílá křehkost) a dílo Ta-Nehisiho Coatese „Between the World and Me“ (Mezi světem a mnou).

Ideologie VMI neskrývá svůj odpor k bělochům, vnáší nejodpornější rasistické koncepty kritické rasové teorie přímo do dialogu v kampusu a zároveň se snaží umlčet jakoukoliv kritiku.

Superintendant Wins, ředitel VMI, který ideologii „woke“ ve škole prosazuje, byl obviněn z podkopávání hrdé tradice a odrazování budoucích kadetů. Jeho heslo „Jeden armádní sbor, jeden sjednocující akční plán VMI“ ustavuje DEI (Diverzitu, Rovnost a Inkluzi) jako podstatu kadetní školy VMI a tvrdí, že „umožní kadetům získat sílu díky rozmanitosti a díky inkluzi“. Ale potenciální kadeti se na školu nehlásí.

Počet studentů v prvním ročníku VMI klesl o víc než 25 %. Wins tento pokles zdůvodnil pandemií a dokonce i klesající porodností, ale to nevysvětluje, proč počet prváků klesl z 522 v roce 2020 a 496 v roce 2021 na letošních 375. Pandemií to jednoznačně nebylo. Že by to tedy skutečně zavinila nižší porodnost?

Obrácený rasismus pod zástěrou rovnosti

Plán VMI „Inclusive Excellence“ vyzývá k prosazování „rozmanitosti, rovnosti, inkluze a sociální spravedlnosti“ mezi studenty, vyučujícími a absolventy. Vychází z plánu „One Virginia“, který hlásá že „nerovnost má kořeny v základech Ameriky“.

Správní rada VMI již hostila představitelku státu Virginie pro DEI, která prosazuje kritickou rasovou teorii a nenávist vůči bělochům stejně jako autorka knihy „White Fragility“ Robina DiAngelo. Nemalé úsilí je věnováno také odstranění, přejmenování a „rekontextualizaci“ historických prvků odkazu slavné kadetní školy VMI. A „uvědomělí“ (woke) učitelé kadetky VMI se k tradicím staví otevřeně odmítavě. Jeden člen fakulty přesvědčeně tvrdil:

My opravdu nejsme vojáci. To, že mám na rameni ptáčka, nic neznamená, jsem jen vojenský profesor. Přirovnávejte nás spíš k Marylandské univerzitě než k vojenské akademii.“ – (Poznámka překladatele: Ptáčkem na rameni je myšlena hodnost plukovníka ozbrojených sil USA, který má na výložkách znak ptáka – orla.)

Součástí školení DEI na vojenské akademii VMI bylo například téma „Bílý jako já: rasa, rasismus a bělošská privilegia v Americe“.

Podle tohoto videa je „bělošské privilegium zabudováno do samotných základů země.“ Video s rasistickými útoky na bělochy, stranickými útoky na republikány a propagací Obamy ukazuje, kam chce „woke“ vedení vojenskou akademii VMI nasměrovat.

Další video nazvané „Disarm Hate“ (Odzbrojte nenávist) využívá islámský teroristický útok v nočním klubu Pulse k „požadavku na zrovnoprávnění LGBTQIA, k boji proti Národní střelecké asociaci (NRA) a k útoku na americkou posedlost střelnými zbraněmi“.

Co to vlastně “DEI“ je?

Kritici kritické rasové teorie na VMI jsou soustředěni v organizaci Spirit of VMI PAC. Vítězství guvernéra Glenna Youngkina přineslo vítanou změnu do rasistických systémů rovnosti zavedených ve Virginii za guvernéra Northama. Vedení VMI, které je „woke“, se však snaží udělat z hrdé vojenské akademie jen další uvědomělý („woke“) univerzitní kampus. A pokles počtu prváků ukazuje, že se jim to daří.

Superintendant Wins se ve střetech, které prosákly na veřejnost, srdnatě utkal s absolventy VMI, kteří se snažili bránit hrdé tradice této vojenské akademie. Během hádky týkající se masivních výdajů VMI na „rovnost“ se superintendant obořil na jednoho z kritiků: „Vůbec nerozumíte snažení a vizi DEI, nevíte, co znamená, ani o kolik prostředků na DEI jsme požádali.“

Chcete-li zjistit, co DEI znamená, stačí si prolistovat seznam zdrojů VMI pro výuku DEI, který sestavili podplukovník Ticen a major Carroll. Je tam například kniha Ta-Nehisiho Coatese „Between the World and Me“ (Mezi světem a mnou), v níž autor říká, že hasiči a policisté z 11. září „pro mě nebyli lidé“, a knihu Ibrama X Kendiho „How To Be an Antiracist“ (Jak být antirasistou), která tvrdí, že „nejhrozivějším rasistickým hnutím není nepravděpodobná snaha alt right (krajní pravice) o bílý etnostát, ale snaha běžných Američanů o rasově neutrální stát.“

Pokud máte stále ještě nějaké pochybnosti ohledně toho, jak moc vedení VMI nenávidí a diskriminuje bílé lidi, vidíme tu přímý odkaz v tom, že „antirasistické zdroje“ jsou „zdroje určené pro bílé lidi“. Rozumí se, že černoši a jiné rasy nemohou být rasisty. Rasisty mohou být totiž pouze běloši.

Ve studijních materiálech najdeme nejenom „Projekt 1619“, který tvrdí, že Amerika byla od svého počátku založena na rasismu, ale také knihu „The Black Panthers: Vanguard of Revolution“ (Černí panteři: Předvoj revoluce) a texty historika, socialistického myslitele a pacifisty Howarda Zinna.

Problém jménem Wins

Superintendant Wins vysvětlil fakt, že se potenciální studenti na VMI nehlásí mimo jiné také „ideologickými rozdíly mezi našimi absolventy“.

„Ideologické rozdíly“ se však nenacházejí mezi vlastenci, kteří sloužili své zemi, ale jsou to rozdíly, které jim vnutil Wins a levičáci, kteří ze slavné kadetky VMI udělali instituci rozdělující lidi definovanou tím nejhnusnějším rasismem.

Domníváme se, že dezinformace týkající se naší iniciativy pro diverzitu, rovnost a inkluzi (DEI) a negativní myšlenky, představy, dezinformace o našem institutu a o tom, co dělá nebo nedělá s kritickou rasovou teorií, mají určitě negativní dopad,“ – posteskl si Wins.

Až na to, že to nejsou „dezinformace“ – ideologie DEI je obsažena přímo ve studijních materiálech používaných na vojenské akademii VMI.

Virginský vojenský institut, a skvělí muži, kteří jsou jeho absolventy, si zaslouží něco lepšího než pana Winse a ideologii „woke“. A něco lepšího potřebuje i Amerika, která bude v budoucnosti spoléhat na vojenské hrdinství absolventů VMI.

Převzato z Gatestone Institute

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme