Věděl to už Havlíček…

Připomeňme si slova našeho národního velikána Karla Havlíčka Borovského po návratu z Ruska: „Dosvědčiti mohu, že Rusové s ostatními Slovany nikoli bratrsky, nýbrž nepoctivě a sobecky smýšlejí.“