Vědecká studie: Spalování uhlí chrání planetu před ohříváním

Opravdu nejde o žert. Tohle je skutečně závěr vědecké studie, o které informoval portál Eurozprávy.cz (zde). Jak se v tom má člověk vyznat?

„Z nových výzkumných dat vyplývá, že paradoxně snižování spalování uhlí a omezení znečišťujících částic v ovzduší přispívají k rychlejšímu oteplování planety. V důsledku nižšího množství znečišťujících částic je Země méně chráněna před plnou intenzitou slunečního záření, které způsobuje oteplování. Tento efekt zpomaluje růst teplot až o půl stupně Celsia,“

informuje portál Eurozprávy s odkazem na článek France24 (zde). Ten informuje o nové studii zveřejněné v recenzovaném časopise Earth System Science, za níž stojí tým 50 vědců.

Jejich zjištění se dá shrnout zhruba takhle: Přestáváme pálit uhlí, abychom zabránili oteplování planety. Ale čím méně uhlí spálíme, tím více tepla k ní ze slunce pronikne.

Tohle může mít jen dvojí vysvětlení

Buď částice uvolněné při spalování uhlí sice odrážejí teplo, ale jejich vliv na skutečnou teplotu na Zemi je zcela marginální. Nebo je v našem zájmu pálit uhlí dál, ba dokonce pálit jej víc a víc. Laikovi se pravděpodobnější zdá pravděpodobnější první možnost, protože ve středověku byla malá doba ledová, kterou zcela jistě nezpůsobilo masové spalování uhlí. Nicméně publikovaná zpráva ukazuje na fakt, který klimatická fronta systematicky ignoruje.

A to ten, že věci a děje je nezbytné posuzovat v souvislostech. Jen tak je možné se vystříhat hrozeb, jež plynou z jednostranných pohledů. Bohužel současná EU veškerou „uhlíkovou“ agendu posuzuje pouze jednostranně.

Proto nutí členské státy ke stále rychlejší dekarbonizaci, i když za tyto stabilní zdroje nemá stabilní náhradu. Proto chce všechny pohony převést na elektrické, i když si bez uhlí a plynu neumí zajistit dostatek elektřiny. Proto chce zavést „uhlíkové clo“ na výrobky z Číny, bez kterých se neobejde. Proto chce masově přejít na baterie, pro jejichž výrobu nemá suroviny. A těch surovin je, podle všeho, navíc ve světě málo na to, aby se komplexní „baterizace“ dala uskutečnit. Proto Evropská komise nepředkládá žádné, nebo jen nedostatečné dopadové studie ke Green Dealu.

Kdyby je totiž nechala zpracovat odpovědně, zjistila by, že její plány jsou špatně vymyšlené.

Převzato z iUhli.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme