Vatikán a žehnání homosexuálním párům– jak to ve skutečnosti je?

Dikasterium pro nauku víry v pondělí zveřejnilo prohlášení Fiducia supplicans o pastoračním významu žehnání, které otevírá možnost žehnat párům v neregulérních situacích, a tedy i párům stejného pohlaví nebo rozvedeným a znovu civilně sezdaným. Jak to ale opravdu je?

Toto prohlášení znejistilo mnohé katolíky. Ustoupila církev ze svých pozic ohledně ochrany manželství jako svazku muže a ženy? Ne tak docela. Prohlášení Vatikánu nemění učení církve. Dokument Fiducia Supplicans důrazně trvá na rozdílu mezi udělením požehnání homosexuálnímu páru a požehnáním jejich vztahu.

Jak to všechno vysvětlit?

Podle textu, který podepsal prefekt dikasteria Víctor Manuel Fernández a osobně potvrdil papež František, požehnání osob v neregulérních situacích v žádném případě neznamená schválení jejich životní volby, a proto musí být tento akt proveden způsobem, který ani vzdáleně nepřipomíná manželský obřad. Navíc, právě před dvěma lety vydala Kongregace pro nauku víry stanovisko, že církev nemůže žehnat svazkům osob stejného pohlaví. Obsah dokumentu, který podepsal tehdejší prefekt kongregace Luis F. Ladaria, osobně schválil papež František.

Ovšem jak vysvětlit tento rozdíl světu?

Každý může požádat kněze o požehnání, o tom nikdy nebylo pochyb. Ale když dva lidé požádají kněze, aby jim udělil požehnání jako páru, jak se může církev vyhnout dojmu, že kněz jako představitel katolické víry žehná jejich svazku?

Vatikánský dokument upozorňuje, že požehnání nelze „provádět v jakémkoli oděvu, gesty nebo slovy, která jsou vlastní svatbě“. Požehnání by mělo být spontánní, nikoli udělené v nějaké rituální formě, která se hodí k liturgické modlitbě. Dobře, ale…

Ode dneška se na kněze budou obracet páry, které si přejí nejen spontánní požehnání, ale také veřejnější oslavu: v kostele, před rodinou a přáteli, s hudbou, ve slavnostním oblečení, s následným občerstvením. Pokud třeba na takovou oslavu přivedete malé dítě, přijde domů s tím, že církev tomuto svazku nepožehnala?

Vatikánské prohlášení ponechává na kněžích, aby rozhodli, jak budou na žádosti párů reagovat. Varuje je však, aby se nespoléhali na „ustálenou povahu některých doktrinálních nebo disciplinárních pravidel“.

Obcházení pravidel

Promiňte mi můj cynismus, ale zní to jako výzva k obcházení doktrinálních otázek, aby se předešlo trapnostem, které by mohly vzniknout z církevního odsouzení nepřirozených aktů.

Dikasterium pro nauku víry umožňuje (povzbuzuje?) katolické kněze, aby zachovávali jakousi rituální čistotu, když říká, že homosexuální svazek nepovažuje za manželství. V očích světa však právě to dělá.

S použitím článků (zde a zde) z Týdeníku Postoj

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč