Válka s mloky. Už zase

Jsem cizincem ve vlastní zemi, napsal mi kamarád z Německa. Má dobré srdce, ve volbách volil vždy levici a dokonce se ženou nabídl ubytování uprchlíkům ze Sýrie.

Těm, však jejich prostorný podkrovní byt v rodinném domě se zahradou nevyhovoval. Nechtělo se jim dojíždět z předměstí do centra. Mají prý více nabídek. Kamarád byl v šoku. Byl zklamaný. Zhroutila se mu představa o tom, jak pomáhat lidem v nouzi. Přesto na uprchlíky nezanevřel a učil je němčinu.  Pak jsme si delší dobu nepsali. Až teď. Teď se plný zklamání a frustrace ozval. Když ulicemi jeho Berlína a dalších měst pochodují zástupy podporující Hamás, křičí antisemitská hesla a dávají svému okolí jasně najevo: My jsme tady doma. Že jsme se měli integrovat? Přijmout vaše hodnoty? Proč? Jste slaboši. Vy se budete přizpůsobovat nám, ne my vám! A jen tak mimochodem, ať se nějaký Žid neodváží jít v jarmulce ulicí, kde jsme zrovna my. My teď určujeme pravidla!

Na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi zněla před měsícem slova Karla Čapka. Dnes bych ho připomněl znovu. Jeho Válku s mloky. S nepatrnými úpravami, přesto s nemilosrdnou analogií k dnešní době.

Do táhlého, nekonečného šumění se ozval strašný, skřehotavý hlas:  Dutý, kvákavý, jakoby umělý hlas, k tomu ještě nesmírně zesílený megafonem. A tento hlas rozčileně volal: „Hallo, hallo, hallo! Chief Salamander speaking. „Hallo, vy lidé! Tady Berlín. Tady Londýn. Tady New York. Tady Stuttgart. Tady Sydney. Demonstrujeme všude. Litujeme lidských životů v Izraeli. Nechceme vám působit zbytečné ztráty. Chceme jenom, abyste se přizpůsobili našim pravidlům. Uděláte-li to, vyhnete se politováníhodným nehodám. Příště vám oznámíme, v kterých oblastech přebíráme kontrolu. Dosud jsme konali jenom varovná shromáždění. Vaše třaskaviny se osvědčily. Děkujeme vám. Hallo, vy lidé! Zachovejte klid. Nemáme vůči vám nepřátelských úmyslů. Potřebujeme jenom více prostředků a pomoci. Máme právo žít tam, kde si určíme. Proto musíme odbourat všechny hranice. Pokud se vám náš způsob života nelíbí, můžete se odstěhovat do našich bývalých domovů. Vy jste nás chtěli. Vy jste nás rozšířili po celém světě. Nyní nás máte.

Chceme s vámi vyjít po dobrém. Budete pro nás pracovat. Bez vás bychom to nezvládli. Hallo, vy lidé, Chief Salamander vám jménem všech Mloků světa nabízí spolupráci. Budete s námi pracovat na odbourání vašeho světa. Děkujeme vám.”

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!