V Respektu o rasismu

Po dočtení Respektu č. 23/2021 bych rád poděkoval autorce Barboře Chaloupkové za sloupek s názvem Výkřik ve výtahu. Text se týká rasově motivovaného pogromu v Tulse v roce 1921. Přiznávám, že patřím k těm, kteří tuto událost neznali, a tedy vítám toto rozšíření svých znalostí. Zejména však uvedený text považuji za velmi inspirativní vzhledem k přesahu popisované události do současnosti. Tento přesah mě přiměl ke krátkému srovnání…

Tulsa, 1921 (podle odkazovaného textu, kurzívou citace)

Prvotní příčinou byla situace, kdy černoch (V textu je uvedeno „Afroameričan„, které však neodpovídá dobovému kontextu – pozn. J.Z.) Dick Rowland se nacházel ve výtahu obsluhovaném bílou ženou, jež začala v jednu chvíli křičet. „V duchu stereotypních představ byl Rowland okamžitě podezříván z pokusu o znásilnění.“ Následně se shromáždil bílý dav, který ho chtěl zlynčovat (O rok dříve byl tamtéž lynčován Roy Benton, běloch podezřelý z vraždy. – pozn. J.Z.), čemuž se místní obyvatelé – někteří z nich ozbrojení – pokoušeli bránit. O pár hodin později několik stovek „bílých sousedů“ provedlo pogrom, při němž vyrabovalo a vypálilo celou čtvrť, ze které pocházel údajný pachatel, a zabilo až tři sta jejích obyvatel.  Policie pogromu nebránila a naopak údajně poskytla pachatelům část zbraní. Incident byl poté ze strany státních úřadů ignorován a bylo dokonce aktivně zabraňováno informovat o způsobených škodách.

Údajný pachatel byl následně před soudem zproštěn obvinění, ale to nemělo žádný dopad na výše uvedené skutečnosti.

Někde v USA, 2021

Prvotní příčinou byla situace, kdy běloch D. R. (Ovšem dobovému kontextu by logicky spíše odpovídalo označení „Euroameričan“ nebo „Kavkazoameričan“ – pozn. J.Z.) se nacházel ve výtahu s Afroameričankou, jež začala v jednu chvíli křičet a/nebo si na něj stěžovat na sociálních sítích. V duchu stereotypních představ byl D. R. okamžitě podezříván z rasistického útoku a/nebo sexuálního obtěžování. Následně se na sociálních sítích shromáždil protirasistický dav, který požadoval jeho společenskou a profesní likvidaci, čemuž se jeho zaměstnavatel a jeho sousedé pokoušeli bránit. O pár hodin později několik stovek „bojovníků proti rasismu“ provedlo „ohnivý, ale převážně poklidný protest“ (citováno z terminologie současných médií), při němž vyrabovalo a vypálilo celou čtvrť, ze které pocházel údajný pachatel. Policie protestu nebránila, aby nebyla obviněna z násilí a rasismu, a byla připravena zakročit proti případné snaze místních obyvatel bránit svůj majetek se zbraní v ruce. Prvotní příčina incidentu byla ze strany státních úřadů a médií hojně zdůrazňována a využita k propagaci „boje proti rasismu“ a návazným restriktivním opatřením, avšak informování o škodách způsobených během protestu bylo považováno za společensky nevhodné.

Údajný pachatel byl následně před soudem zproštěn obvinění, ale to nemělo žádný dopad na výše uvedené skutečnosti.

„Drzý negr“ a „bílý supremacista“

Výše popsaná historická událost je bezesporu tragická. A zároveň je smutné, že současná fiktivní paralela bohužel není tak úplně fiktivní, jak dokazují reálné události z loňského roku. V roce 1921 to byl dav toužící „dát za vyučenou drzým negrům“ (viz v daném kontextu hojně užívané sousloví „uppity niggers“) a v roce 2021, respektive 2020, to byl dav toužící „dát za vyučenou fašistům a bílým supremacistům“. Jak velký je mezi nimi rozdíl?

Jistě, došlo k určitému pokroku, například v počtu obětí na životech, ale přesto je podobnost mezi oběma situacemi alarmující. A jaké jsou příčiny  udržování konfrontační a agresivní atmosféry z 1921 i v  roce 2021?

Je to přetrvávající „systémový rasismus“, anebo „kritická rasová teorie“ a „progresivní politika identity“, které odmítají sen Martina Luthera Kinga o „barvoslepé společnosti“. Ba naopak, považují jej za výraz rasismu, a které prosazují rasovou segregaci a rasové kvóty v politice, podnikání i vzdělávání a které se snaží posuzovat společenskou hodnotu, životní zkušenosti, pracovní uplatnitelnost, kvalitu názorů atd. primárně podle rasových kritérií?

Doplňující poznámka:

Dopis obsahující výše uvedený text byl redakci Respektu i autorce odeslán 14. 6., zatím (k 22. 6) však zůstal bez reakce.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme