V anglické nemocnici zemřel Polák odpojený od umělé výživy

V anglické nemocnici zemřel v úterý Polák, který byl delší dobu v komatu, dýchal však samostatně.  Lékaři jej navzdory protestům plynoucím z Polska a intenzivnímu úsilí  polské diplomacie odpojili od umělé výživy, neumožnili ani jeho přepravu na specializovanou polskou kliniku.

Slawomir R.,  Polák žijící ve Velké Británii,  utrpěl loni v listopadu po zástavě srdeční činnosti poškození mozku. Nemocnice v Plymouth, kde byl ošetřován, je  kvalifikovala  jako vážné a trvalé. Lékaři na základě diagnózy získali soudní souhlas k odpojení muže od umělé výživy, k čemuž došlo v polovině ledna, poté, co se Evropský soud pro lidská práva opakovaně odmítl zabývat odvoláním příbuzných, jež  podpořilo polské ministerstvo zahraničí.

S odpojením souhlasila manželka a děti pacienta, protestovala však jeho matka a sourozenci s odkazem na to, že muž byl  praktikujícím katolíkem a vždy byl zastáncem ochrany života od početí až do přirozené smrti. Nemocný  před odpojením výživy samostatně dýchal, podle zpřístupněného  videozáběru  reagoval na oslovení, sledoval  přítomné pohledem, plakal.

V Polsku  minulý týden proběhlo několik petičních akcí, jejichž četní signatáři – také z České republiky – prosili o obnovení umělé výživy a umožnění přepravy nemocného k další léčbě do Polska. Polská ministerstva a prezidentská kancelář vedly intenzivní diplomatickou kampaň, své oficiální protějšky požádal  o podporu ve věci Slawomira R.  například ministr zahraničí a předsedkyně sejmu. Předseda polské biskupské konference, poznaňský arcibiskup Stanislaw Gadecki prosil  primase Anglie a Walesu, kardinála Vincenta Nicholse o přímluvu za muže  „odsouzeného de facto ke smrti hladem” .

Přepravu do Polska odmítl příslušný britský soud s argumentací,  že  by se s ni vázalo „vysoké riziko úmrtí”,  což by důstojnost nemocného narušovalo více než odpojení od výživy spojené s paliativní péčí.

Polské úřady se snažily situaci vyřešit vystavením diplomatického pasu, což by v případě  Slawomira R. vyloučilo právní příslušnost britských soudů. Pas sice čekal připravený v Londýně na polském velvyslanectví, britské úřady však „nestačily” uznat diplomatický status muže. Britský  soud zato stihl ještě 18. ledna vydat zákaz přístupu polského konzula k nemocnému.

Náměstek polského ministra spravedlnosti požádal toto pondělí nemocnici v Plymouth, aby do vyřešení úředních záležitostí připojila nemocného k výživě, žádosti však nebylo vyhověno. Lékaři naopak toho dne informovali příbuzné, že stav Slawomira R. se zhoršuje.

Osud nemocného vzbudil v Polsku velký ohlas, krom podpory  snah o zamezení  jeho předčasné smrti zazněla také kritika. Předseda opoziční Občanské platformy Borys Budka se v rozhlasovém rozhovoru nechal slyšet, že by o převoz nemocného do Polska nebojoval. „To je záležitost svědomí, rodiny, lékařů, a ti se vyjádřili jasně, že za dané situace toho člověka zachránit nelze” – prohlásil.

Radikálněji svůj postoj formuloval bývalý ministr zahraničí, nyní europoslanec Občanské platformy Radek Sikorski. „Prohlašuji tímto, že pokud bych sám někdy ve Velké Británii těžce onemocněl, měl bych naprostou důvěru k tamnímu zdravotnictví a právnímu systému a že si nepřeji, aby mě naši fundamentalité ’zachraňovali’” – napsal na Twitteru.

Na přijetí Slawomira R. byla připravena polská klinika Budzik, která se specializuje na péči o osoby v komatu. Od roku 2014 se „probudilo” 78 jejích  dětských a 27 dospělých pacientů.

Zakladatelka kliniky, Ewa Blaszczyk po smrti Slawomira R. prohlásila: „pokud někomu nedáváte jíst ani pít, nejde o přirozenou smrt, ale o pasivní eutanázii pod zástěrkou právních předpisů”.

Profesor Wojciech Maksymowicz, neurochirurg a poslanec vládního Práva a spravedlnosti  označil minulý týden přepravu pacienta do Polska jako lékařsky uskutečnitelnou a byl názoru, že pokud pacient samostatně dýchá, je třeba pokusit se o jeho další léčbu. V úterý večer kritizoval, že podle zveřejněné lékařské zprávy pacientovi byly  po odpojení výživy podkožně aplikovány látky utlumující práci mozku. Postup plymoutských lékařů podle něj „nelze označit jinak, než přinejmenším jako eutanázii. Řekl bych, že to vlastně byla barbarské vražda” – prohlásil. Poukázal na to, že „zvlášť v zámožných zemích se stále snižuje citlivost vůči lidskému životu”.

Podobné názory jiných polských odborníků cituje v konzervativním týdeníku Do Rzeczy redaktor Tomasz Rowinski. Odvolává se mimo jiné na profesora Bogdana Chazana, místopředsedu svazu katolických lékařů, podle  nějž by další péče o Slawomira R. nebyla tzv. marnou léčbou, neboť by nemocnému nepůsobila dodatečné utrpení, pouze by udržovala při životě člověka, „jehož vědomí pravděpodobně není zcela narušeno”.

Rowinski vysvětluje postup plymouthské nemocnice mimo jiné „takřka naprostou dominací radikálního utilitarismu v bioetice anglosaských zemí”. Jako možné vysvětlení uvádí také snahu nemocnice o obranu vlastní autority, uvádí však rovněž – oficiálně nepotvrzenou – informaci,  jež v posledních dnech  oběhla polská média a na niž se odvolávala jedna z polských petic ve věci Slawomira S.  Podle ní se  jeho orgány už předem počítalo  pro transplantaci jiným pacientům.

Arcibiskup Stanislaw Gadecki po zprávě o smrti pacienta v Plymouth vyjádřil soustrast pozůstalým.  Na Twitteru napsal:  „Říkejme odvážně ne barbarské civilizaci smrti”.

Jedna ze sester zesnulého napsala v úterý večer na Twitteru: „Bratr bohužel zemřel. Chci všem ze srdce poděkovat za pomoc, podporu a modlitby! Bůh ho vzal k sobě, ale my tu zůstáváme, abychom tento svět činili lepším. Vaše energie, dobrota a láska budou trvat navždy. Z celého srdce děkuji!”

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173/2010 Děkujeme