USA/Kanada: biologický sex v antropologii nechceme!

Americká a kanadská antropologická asociace na své společné výroční konferenci zrušila panel, který se věnoval faktu nenahraditelnosti biologického pohlaví jako antropologické kategorie.

„Toto rozhodnutí bylo založeno na rozsáhlých konzultacích a bylo přijato v duchu respektu k našim hodnotám, bezpečnosti a důstojnosti našich členů a vědecké integritě programu,“ píše se v odůvodnění. „Důvodem je to, že tyto myšlenky byly prosazovány takovým způsobem, který mohl způsobit újmu členům zastoupeným trans a LGBTQI antropologické komunity, jakož i komunitě jako celku.“

Šest výzkumnic, které panel připravily, jeho zrušení odmítlo a napsalo protestní dopis.

„Vaše domněnka, že by náš panel nějakým způsobem ohrozil „… vědeckou integritu akce“, se nám zdá obzvláště nehorázná, protože rozhodnutí anatematizovat náš panel vypadá jako anti-vědecká reakce na zpolitizovanou lobbistickou kampaň….“Kdyby bylo našemu panelu umožněno pokračovat, můžeme vás ujistit, že živá diskuse by byla účastníky panelu vítána a možná by dokonce došlo i k diskusi mezi námi, protože naše vlastní politické názory se liší.“

Vedení obou asociací jim dosud neodpovědělo.