USA/Kanada: biologický sex v antropologii nechceme!

Americká a kanadská antropologická asociace na své společné výroční konferenci zrušila panel, který se věnoval faktu nenahraditelnosti biologického pohlaví jako antropologické kategorie.

„Toto rozhodnutí bylo založeno na rozsáhlých konzultacích a bylo přijato v duchu respektu k našim hodnotám, bezpečnosti a důstojnosti našich členů a vědecké integritě programu,“ píše se v odůvodnění. „Důvodem je to, že tyto myšlenky byly prosazovány takovým způsobem, který mohl způsobit újmu členům zastoupeným trans a LGBTQI antropologické komunity, jakož i komunitě jako celku.“

Šest výzkumnic, které panel připravily, jeho zrušení odmítlo a napsalo protestní dopis.

„Vaše domněnka, že by náš panel nějakým způsobem ohrozil „… vědeckou integritu akce“, se nám zdá obzvláště nehorázná, protože rozhodnutí anatematizovat náš panel vypadá jako anti-vědecká reakce na zpolitizovanou lobbistickou kampaň….“Kdyby bylo našemu panelu umožněno pokračovat, můžeme vás ujistit, že živá diskuse by byla účastníky panelu vítána a možná by dokonce došlo i k diskusi mezi námi, protože naše vlastní politické názory se liší.“

Vedení obou asociací jim dosud neodpovědělo.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč