Úřad vlády zasponzoroval příručku radící lesbám, jak obejít zákon a pořídit si dítě

Spolek Prague Pride získal od Úřadu vlády ČR 37 500 korun na vydání příručky, která má pomoci lesbickým párům k pořízení dítěte. Problém je ale v tom, že některé rady v ní uvedené jsou čistým návodem k obcházení zákona. Úřad, zastupující vládu, se tak paradoxně podílí na propagaci aktivit, které jsou v Česku nelegální.

Příručka s názvem „Ona a ona plánují rodinu aneb jak jít štěstí naproti“ vydal loni spolek Prague Pride. A jak její autorky Tereza Kadlecová (Pelechová) a Petra Kutálková uvádějí, „materiál byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky“. Leckdo by se tak mohl domnívat, že vydání publikace (a tak by to mělo být) je ve veřejném zájmu.

Když je legislativa nedostatečná…

Jenže v tom případě by muselo být i zájmem státu, aby lidé obcházeli zákony. Přesně takový návod publikace obsahuje. Mimo jiné totiž radí ženám s lesbickou orientací (lesbickým párům), jak podvodem získat dítě pomocí umělého oplodnění. Že se jedná o podvod, autorky příručky nijak neskrývají. Doslova totiž píší: „Platná legislativa České republiky je v tomto ohledu nedostatečná, na páry dvou žen, které žijí ve stabilním svazku, nijak nemyslí. Služby kliniky asistované reprodukce jsou v současné době určeny pouze párům tvořeným mužem a ženou.“

Aby mohla o umělé početí požádat žena z lesbického páru, musí přemluvit (nebo uplatit) muže, který podepíše souhlas s početím jako partner žadatelky. A naoko tedy vystupuje jako ten, kdo se chce stát otcem dítěte. Jenže co s ním, když ho pak jako otce už nikdo nechce? Celý proces slouží k tomu, aby dítě mohlo mít dvě maminky, nikoliv tatínka. I to se dá podle příručky poměrně snadno vyřešit.

„Momenty početí dítěte na klinice a následný porod dítěte a zápis na matrice nejsou automaticky propojeny. Ženy a muž, který dal k asistované reprodukci souhlas, se tedy mohou společně dohodnout, že nebude zapsán jako otec v rodném listě,“ uvádí doslova příručka.

Bez ohledu na to, kdo má jaký názor na formu rodičovství stejnopohlavních párů, se podle odborníků jedná o jednoznačný návod k obcházení zákona. „Zákon totiž předpokládá, že ti, kteří přicházejí na kliniku asistované reprodukce, tvoří pár a společně žádají o službu, která by jim oběma pomohla ke společnému dítěti,“ řekla INFO.CZ Hana Konečná, psycholožka a zástupkyně Česka v Bioetické komisi Rady Evropy. Jestliže jde pouze o fingované partnerství, pak se jedná o snahu zákon obejít. Přesto ani tenhle fakt neodradil Úřad vlády ČR od toho, aby příručku sponzoroval.

Sperma raději přes internet

„Úřad vlády ČR podpořil v roce 2020 projekt s názvem ‚Rovnost žen a mužů se týká i LGBT osob‘ spolku Prague Pride, z.s. v rámci dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti žen a mužů. Konkrétně na vytvoření příručky bylo spolku poskytnuto 37.500 Kč,“ napsala INFO.CZ mluvčí úřadu Jana Adamcová.

Důvodem pro poskytnutí podpory byl podle ní fakt, že projekt „napomáhal řešení problémů identifikovaných Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.“ Příručka měla podle projektové žádosti přinést odpovědi na „nejčastější otázky, které řeší LGBT osoby při plánování rodičovství“.

Publikace „Ona a ona plánují rodinu“ však obsahuje i některé rady, které sice zřejmě neznamenají přímý návod k obcházení zákona, sporná ale může být jejich etická stránka. Jedná se třeba o kapitolu, v níž autorky doporučují místo návštěvy kliniky služby mužů, kontaktovaných přes internet. Těm ženy zaplatí za sperma, odebrané různými způsoby v domácích podmínkách. A pak s nimi uzavřou dohodu, že počaté dítě už nikdy neuvidí.

Příručka sponzorovaná Úřadem vlády ČR obsahuje i kapitolu „Jak na domácí inseminaci“. V ní se ženy dozví, jak s „pomocí stříkačkové metody“ dosáhnout pocitu, že dítě ve skutečnosti počaly obě partnerky společně. „Nejhezčí na tom našem způsobu je, že jsme vše zvládly s partnerkou spolu. Při výběru dárce, při řešení všech situací jsme byly obě. Spolu jsme vše rozhodovaly a probíraly a spolu jsme si dítě i ‚vyrobily‘,“ cituje publikace „biologickou matku“ Sabinu.

Otec zůstává otcem

Podle Hany Konečné může ale příručka mylně svádět k dojmu, že muži, od kterých lesbický pár kupuje sperma nebo je přesvědčí za úplatu ke společné návštěvě reprodukční kliniky, nebudou mít s dítětem nadále už nic společného. „Tento proces představuje celou řadu rizik pro všechny strany, a to včetně dítěte. O sporné etice celého procesu vůbec nemluvím,“ uvedla Hana Konečná.

Stát podle ní nikdy nemůže poskytnout garanci, že totožnost biologického či „úředního“ otce zůstane dítěti utajena. Pokud by například muž, který jen „doprovodí“ lesbickou ženu na kliniku a podepíše informovaný souhlas s umělým početím, chtěl k takto „získanému“ dítěti později uplatnit „rodičovská práva“, matka mu v tom nemůže bránit. Podobné je to u mužů, kteří prodávají ženám sperma přes internet pro „domácí“ početí.

Na druhou stranu hrozí mužům, kteří o děti z „takových obchodů“ neprojeví zájem, dodatečné otcovské povinnosti. Pokud se lesbický pár rozejde (nebo nastanou jiné okolnosti), může biologická matka dítěte žádat po muži, který jí prodal spermie, zpětně alimenty. 

„Sociální“ matka

Příručka „Ona a ona plánují rodinu“ obsahuje celou řadu popisů „rizik a výhod“ jednotlivých postupů k získání (výrobě) dítěte, žádný postup ale není z právního hlediska zcela bez rizika. Komplikace údajně hrozí i lesbickým matkám, které v „dobré víře“ nechají pro „komfort dítěte“ zapsat biologického či úředního otce na rodný list. „Kdybych věděla, jak to dopadne s těma tatínkama, tak bych to dělala jinak. Rozhodně bych nekomplikovala situaci tím, že bych zapisovala Maxíkovi tatínka do rodného listu,“ píše v příručce „sociální a biologická“ matka Klára.

V rámci vzájemné spolupráce přebíráme z info.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč