Ukrajina: církve proti genderu

Ukrajinští církevní představitelé ostře zkritizovali vládu prezidenta Zelenského za ratifikaci Úmluvy Rady Evropy proti domácímu násilí (Istanbulské úmluvy) a varovali, že jejich válkou zmítané zemi vnucuje genderovou ideologii.

„Zastánci přirozených manželských vztahů (mezi ženou a mužem) a rodinných hodnot tradičních pro ukrajinský lid jsou pronásledováni a šikanováni, přičemž je omezena jejich svoboda projevu,“ uvedla Celoukrajinská rada církví a náboženských organizací ve svém prohlášení.

„Namísto dialogu a diskuse o problematických otázkách kolem této úmluvy vidíme politiky, obránce lidských práv a média, jak se uchylují k manipulaci a používají jazyk nepřátelství a nenávisti vůči náboženským komunitám.”

Prohlášení bylo zveřejněno poté, co Ukrajina formálně ratifikovala „Úmluvu o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí“, přijatou členskými státy Rady Evropy v Istanbulu v roce 2011. Uvádí, že 81bodová Úmluva riskuje „implementaci genderové ideologie“, zejména do sektoru vzdělávání a vyzvala občany, aby se proti ní vymezili hromadnou peticí.

Domácímu násilí by bylo lépe čelit zpřísněním vlastní ukrajinské legislativy, uvádí se v prohlášení, s přísnějšími tresty, rychlejším vyšetřováním a širší sítí azylových domů pro ženy s dětmi. Římskokatolický biskup varoval, že ratifikace Úmluvy dne 18. července následovala po „zákulisních rozhovorech“ se zahraničními ambasádami, které se zdály být v rozporu s „požadavky EU na Ukrajinu v boji proti korupci“.

„Otázka ratifikace byla vznesena v „turbo režimu“ během války, bez veřejné diskuse a bylo manipulativně zdůrazňováno, že na tom závisí naše další evropská integrace,“ řekl v prohlášení z minulého týdne biskup Vitalij Kryvyckyj, který předsedá Komisi mezi římskokatolickou církví a státem.

„Přestože jsme si dobře vědomi podmínek pro členství Ukrajiny v Evropské unii, předložených EU, žádná se o této úmluvě nezmiňuje.“

Ratifikace Úmluvy, zpožděná spory na Ukrajině, byla nakonec 18. června schválena kyjevským parlamentem (Verchovna Rada) a o tři dny později byla podepsána prezidentem Zelenským, navzdory námitkám církevních a náboženských vůdců.

Bývalá premiérka Julia Tymošenková vypracovala petici varující, že Úmluva „neodpovídá ukrajinským národním zájmům“ a „vytváří hrozbu pro národní bezpečnost Ukrajiny“. Pokud získá 25 000 podpisů, musí ji prezident Zelenskij formálně zvážit.

Celoukrajinská rada ve svém prohlášení uvedla, že „pozitivních změn“ v boji proti domácímu násilí bylo dosaženo nedávnými právními změnami na Ukrajině, „aniž by se bylo třeba uchylovat k prosazování genderové ideologie“, a že věřící občané „opakovaně protestovali“ proti Istanbulské úmluvě a její části o „sebeidentifikaci pohlaví“.

Rada založená v roce 1996 uvedla, že je prezident Zelenskij na setkání s náboženskými vůdci v prosinci 2021 ujistil, že nepodepíše žádný „důležitý dokument“ bez „dialogu s hlavami církví“. A že tento slib porušil.

Rada následně uvedla: „Budeme nadále aktivně podporovat boj proti takovým zlům, jako je domácí násilí, a také skutečně chránit morální, duchovní a rodinné hodnoty tradiční ukrajinskému lidu, které pocházejí z přirozeného řádu věcí.”

 

Text vyšel 5. srpna 2022 v Church Times, autorem je Jonathan Luxmoore.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!