Týden v EU

Komise schválila dočasné zařazení jaderné energie a zemního plynu mezi čisté zdroje. Rada a Evropský parlament se dohodly na posílení agentury Europol. Česko stáhlo žalobu na Polsko ve věci dolu Turów.

V pondělí (31. 1) přijala svou zprávu pracovní skupina na vysoké úrovni, kterou zřídil Výbor regionů, a která se měla zabývat problematikou evropské demokracie. Skupině předsedal někdejší předseda Evropské Rady Herman van Rompuy. Zpráva má sloužit jako podklad pro přípravu příspěvku Výboru regionů do Konference o budoucnosti Evropy.

V úterý (1. 2.) vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dospěli k předběžné dohodě o textu novely nařízení o Europolu. Mandát této unijní agentury, která pomáhá orgánům členských států v boji se závažnou mezinárodní trestnou činností a terorismem, bude posílen. Nařízení bude muset být formálně přijato oběma institucemi.

Ve středu (2. 2.) Komise schválila dočasné zařazení jaderné energie a zemního plynu mezi čisté zdroje v rámci tzv. taxonomie EU. Proti aktu v přenesené pravomoci mohou ještě Rada nebo Evropský parlament vznést námitku, dosažení potřebného počtu hlasů však ani v jedné z institucí není pravděpodobné. Rakousko ovšem avizovalo, že v příštích týdnech podá proti tomuto aktu žalobu k Soudnímu dvoru EU. Připojí se k němu zřejmě také Lucembursko.

Ve čtvrtek (3. 2.) Komise předložila návrh na prodloužení digitálního certifikátu EU COVID o jeden rok do 30. června 2023. Úprava certifikátu byla přijata v červnu 2021 s cílem usnadnit pohyb občanů v rámci EU během pandemie.

Téhož dne Rada aktualizovala tzv. seznam teroristů, v němž jsou uvedeny osoby, skupiny a subjekty, na které se vztahují omezující opatření EU zaměřená na boj proti terorismu (zmrazení finančních prostředků a jiných aktiv apod.). Seznam je přezkoumáván alespoň jednou za půl roku.

Ve čtvrtek také vydal generální advokát Soudního dvora EU Priit Pikamäe stanovisko v řízení o žalobě ČR proti Polsku ve věci dolu Turów. Polsko podle něj prodloužením povolení k těžbě v dole Turów o šest let bez posouzení vlivů na životní prostředí porušilo unijní právo. Česko však téhož dne podepsalo dohodu s Polskem o ukončení sporu a den na to svou žalobu stáhlo. Řízení u Soudního dvora tak bude ukončeno.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme