Týden v EU

Komise přišla s návrhem Prohlášení o digitálních právech a zásadách. Rada odsoudila „agresivní jednání a hrozby“ Ruska vůči Ukrajině a přijala nové doporučení k cestovním omezením v souvislosti s koronavirem.

V pondělí (24. 1.) Rada EU přijala závěry o bezpečnostní situaci v Evropě. Odsuzuje v nich údajně „agresivní jednání a hrozby“ Ruska vůči Ukrajině, konstatuje, že pojem „sféry vlivu“ nemá svoje místo v 21. století, varuje Rusko před dalekosáhlými důsledky jakékoli vojenské akce a vyjadřuje podporu Ukrajině.

V úterý (25. 1.) Rada EU přijala doporučení o koordinovaném přístupu za účelem usnadnění bezpečného volného pohybu během pandemie COVID-19, které nahrazuje dřívější podobný dokument. Cestovní omezení související s koronavirem by měla být nově uplatňována především na osobní, a nikoli na regionální úrovni, což znamená, že hlavním určujícím faktorem by měl být status dané cestující osoby, pokud jde o očkování, test nebo zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19, doložený platným digitálním certifikátem EU COVID.

Téhož dne byl v Radě EU zakončen legislativní proces k návrhu nařízení, kterým se reviduje mandát Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Nový posílený mandát má agentuře umožnit sledovat a zmírňovat nedostatek léků a zdravotnických prostředků během krizových situací a hrát zásadní úlohu při usnadňování vývoje a rychlejšího schvalování léků, které by mohly takové situace zažehnat nebo jim předcházet. Změny jsou reakcí na pandemii Covid-19.

V úterý byly rovněž uveřejněny výsledky průzkumu veřejného mínění Eurobarometr k budoucnosti EU a současným významným otázkám unijní politiky včetně Zeleného údělu (Special Eurobarometer 517 – Future of Europe). Zadavateli průzkumu byly Evropský parlament a Komise.

Další úterní událostí bylo rozhodnutí Soudního dvora o předběžné otázce českého Nejvyššího soudu (řízení ve věci C-181/20, Vysočina Wind). SDEU částečně zrušil směrnici 2012/19 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, a to v rozsahu, v němž tato směrnice ukládá výrobcům fotovoltaických panelů povinnost financovat náklady spojené s nakládáním s odpadem z těchto panelů, pokud tyto panely byly uvedeny na trh před datem vstupu uvedené směrnice v platnost.

Ve středu (26. 1.) Komise představila návrh Prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu. Tento politický dokument by měl nastínit základní zásady, jimiž se bude řídit digitální transformace EU. Každému by měl poskytnout „jasný záchytný bod o povaze digitální transformace, kterou Evropa podporuje a obhajuje“. Řeší se zde otázky typu důraz na uživatele a jejich práva, podpora solidarity a začleňování, zajištění svobody volby v online prostředí, podpora účasti v digitálním veřejném prostoru, zvýšení bezpečnosti, zabezpečení a posílení postavení jednotlivců a podpora udržitelnosti digitální budoucnosti. Text by měl mít podobu společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, což je forma, kterou byl přijat např. Evropský pilíř sociálních práv v roce 2017. Podrobnější vysvětlení celé myšlenky přináší doprovodné sdělení Komise.

Ve čtvrtek (27. 1.) Komise vydala nové pokyny pro státní podporu v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky. Podle Komise revidované pokyny poskytují veřejným orgánům rámec pro to, aby mohly účinně a s minimálním narušením hospodářské soutěže napomáhat plnění cílů Zeleného údělu.

Téhož dne Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila ke schválení v EU lék proti covidu Paxlovid od společnosti Pfizer. Jde o první lék proti koronaviru ve formě tabletek, který EMA doporučila.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme