Týden v EU

Unijní orgány se chtějí více zaměřit na klimatická rizika. Komise doporučila zahájení přístupových rozhovorů s Bosnou. Evropský parlament chystá žalobu na Komisi kvůli uvolnění části blokovaných peněz z fondů Maďarsku.

Pondělí 11. března 2024

V Radě se završil proces přijetí nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy. To má občanům usnadnit rozpoznání politické reklamy a jejího zadavatele, což jim prý má zajistit lepší předpoklady pro přijímání informovaných rozhodnutí. Opatření je odůvodňováno obavami z nebezpečí, které představuje manipulace s informacemi a zahraniční vměšování do voleb.

Evropská agentura pro životní prostředí uveřejnila první evropské hodnocení klimatických rizik, které má pomoci určit politické priority pro přizpůsobení se změně klimatu a pro odvětví citlivá na změnu klimatu. Dokument hovoří o 36 hlavních klimatických rizicích v pěti oblastech. Dosavadní adaptační opatření prý nedrží krok s rychle rostoucími riziky.

Bylo vydáno společné prohlášení EU a USA, které vyzývá online platformy k přijetí deseti konkrétních opatření k ochraně lidskoprávních aktivistů.

Úterý 12. března

Rada přijala závěry o rozpočtových směrech pro rok 2025. Ty mají poskytnout vodítka Komisi při přípravě návrhu příštího rozpočtu. Zdůrazňuje se zde potřeba pokračování solidarity s Ukrajinou.

Komise v návaznosti na hodnocení klimatických rizik od Evropské agentury pro životní prostředí (viz výše) vydala sdělení o řízení klimatických rizik. V něm se zabývá tím, jak mohou EU a členské státy lépe předvídat, chápat a řešit rostoucí klimatická rizika. Dokument prý ukazuje, jak může EU účinně čelit rizikům a vybudovat větší odolnost vůči změně klimatu.

Komise dále doporučila zahájení přístupových rozhovorů s Bosnou a Hercegovinou.

Komise také předložila sdělení, ve kterém – podle jejích slov – „shrnuje úspěchy v oblasti migrace a azylu za poslední čtyři roky“. Zdůrazňuje přitom migrační pakt a cílené operativní akce na podporu členských států.

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně návrhu novely úpravy přeshraniční výměny informací o deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dohodu ještě musejí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný akt přijmout.

Středa 13. března

Vyjednavači obou institucí se také dohodli návrhu na návrhu, který se týká dalšího rozšíření využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností.

Čtvrtek 14. března

Předběžná dohoda byla uzavřena také ohledně zpřísnění úpravy pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní na území EU.

Pátek 15. března

Server Euractiv.com informoval o tom, že Evropský parlament chystá žalobu na Komisi kvůli uvolnění části blokovaných peněz z unijních fondů pro Maďarsko. Komise část peněz (10,2 miliard eur) zadržovaných podle nařízení o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie (k tomuto spornému předpisu viz můj článek Právní stát a kulišárna s unijními fondy) kvůli údajným nedostatkům v oblasti dodržování zásad právního státu vyplatila v prosinci 2023. Zjevně tím chtěla motivovat maďarskou vládu k tomu, aby neblokovala klíčová rozhodnutí o finanční pomoci Ukrajině a o navýšení víceletého finančního rámce.

Předseda Evropské rady Charles Michel na síti X při začátku ruských prezidentských voleb ironicky předem poblahopřál Vladimíru Putinovi k drtivému vítězství.

Další předběžně dohody vyjednavačů Rady a Evropského parlamentu bylo dosaženo ohledně návrhu nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data. Úprava má zajistit okamžitý a snadný přeshraniční přístup ke zdravotním datům a dokumentaci napříč EU.

Autor je odborník na evropské právo. Pracuje ve státní správě. Publikuje na svém blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč