Týden v EU

EU schválila balík pomoci pro Ukrajinu ve výši 50 miliard eur. Spotřebitelé by měli více využívat opravu namísto výměny nebo koupě nového zboží. Komise si chce usmířit zemědělce.

Pondělí 29. ledna

V Radě se uzavřel proces přijetí dvou nových předpisů spadajících do Zeleného údělu, které se týkají postupného ukončení používání fluorovaných plynů (F-plynů) a dalších látek, které údajně způsobují globální oteplování a poškozují ozonovou vrstvu.

Rada také přijala závěry o „Strategii EU v oblasti celosvětového zdraví – lepší zdraví pro všechny v měnícím se světě“, kterou navrhla Komise. Potvrdila „vedoucí úlohu, kterou hrají EU a její členské státy společně s partnery při prosazování celosvětového zdraví na základě solidarity, lidskosti, spravedlnosti, genderové rovnosti a dodržování lidských práv.“

Rada prodloužila platnost hospodářských sankcí proti Rusku, přijatých v souvislosti s válkou na Ukrajině, o další půlrok.

V médiích se objevily zprávy o plánu tvrdého nátlaku EU a jejích členských států na Maďarsko, pokud nepřestane blokovat pomoc EU pro Ukrajinu. Podle uniklého dokumentu se opatření měla týkat zastavení veškerého financování Maďarska z unijních fondů a následného oslabování pozice Maďarska na mezinárodních trzích. (Viz k tomuto tématu také glosu Filipa Šebesty Už se to nesnaží ani zakrývat.)

Středa 31. ledna

Komise uspořádala ceremoniál k poctě Jacquesa Delorse – dle jejích slov „architekta Evropy“ – předsedy Komise v letech 1985–1995, který zemřel koncem minulého roku. K tomu bych dodal, že Delors byl především architektem nynější centralistické podoby evropské integrace a že právě za jeho působení byly položeny základy řady dnešních velkých problémů EU a právě tehdy organizace přerostla svým zakladatelům přes hlavu.

Na pozadí bouří evropských zemědělců Komise navrhla, aby se v roce 2024 uplatnily určité výjimky z pravidel společné zemědělské politiky, která ukládají zemědělcům povinnost zachovat část ploch ladem.

Čtvrtek 1. února

Evropská rada rozhodla o revizi aktuálního víceletého finančního rámce EU, která má zajistit pro Unii dodatečné prostředky včetně 50 miliard eur na podporu Ukrajiny (33 miliard eur na půjčky a 17 miliard na granty).

Pátek 2. února

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně tzv. směrnice o právu na opravu. Ta má za cíl dosáhnout toho, aby spotřebitelé ve větší míře využívali možnost opravy výrobku namísto výměny nebo koupě nového zboží, respektive má odstranit překážky, které spotřebitele od volby opravy odrazují. Oprava je totiž údajně udržitelnějším způsobem spotřeby, který přispívá k cílům Zeleného údělu, protože vede ke snížení objemu odpadu a s ním i skleníkových plynů. Dohodu ještě musejí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný předpis přijmout.

Autor je odborník na evropské právo. Pracuje ve státní správě. Publikuje na svém blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč500 Kč1000 Kč