Týden v EU

EU zahájí přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Rada a EP uzavřely diskusi o velkém množství legislativních návrhů. Komise hrozí svou holí „právního státu“ už i Slovensku.

Předvánoční legislativní smršť

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu uzavřeli tento týden diskusi o velkém množství legislativních návrhů, aby před Vánoci „vyčistili stůl“. Mezi nejvýznamnější položky patří následující:

  • návrh reformy trhu s elektřinou, která má prý za cíl zajistit, aby ceny elektřiny byly méně závislé na volatilních cenách fosilních paliv, chránit spotřebitele před prudkými nárůsty cen, urychlit zavádění energie z obnovitelných zdrojů a zlepšit ochranu spotřebitele;
  • návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (z oblasti tzv. ESG), podle které se velké obchodní společnosti budou muset zabývat identifikací, prevencí a odstraňováním nebo zmírňováním nepříznivých dopadů svých činností (včetně činností svých dceřiných společností a obchodních partnerů v hodnotovém řetězci) na životní prostředí, klima a lidská práva a přijmout plány pro boj proti změně klimatu;
  • návrh směrnice, která stanoví společné celounijní minimální požadavky, pokud jde o postavení orgánů pro rovnost žen a mužů v otázkách zaměstnání a povolání;
  • návrh na zřízení nového evropského orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLA), který bude mít pravomoci v oblasti dohledu nad vysoce rizikovými povinnými osobami ve finančním sektoru;
  • návrh směrnice, která stanoví celounijní minimální pravidla pro zajištění a konfiskaci majetku pocházejícího z trestné činnosti;
  • návrh směrnice o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie, kterým se má zajistit kriminalizace porušování nebo obcházení sankcí EU;
  • návrh nové směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky, která se týká odškodnění osob, které utrpěly újmu na zdraví nebo škodu na majetku v důsledku vadných výrobků, a která nahradí starou směrnici z roku 1985;
  • návrh nového nařízení o stavebních výrobcích, které má rovněž nahradit svého předchůdce, a které má zapojit toto odvětví do služeb zelené a digitální transformace;
  • návrh nařízení o standardech jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka (tzv. opatření SoHO);
  • návrh tzv. aktu o svobodě médií (který pod záminkou potřeb vnitřního trhu harmonizuje úpravu sféry sdělovacích prostředků).

Z konce minulého týdne ještě připomeňme dohodu o dlouho diskutovaném aktu o umělé inteligenci.

Jednotlivé předběžné dohody o uvedených návrzích ještě musejí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušné předpisy přijmout.

(A dále už jako obvykle po jednotlivých dnech:)

Pondělí 11. prosince

Rada přijala závěry o civilním (tj. nevojenském) rozměru společné bezpečnostní a obranné politiky EU, v nichž se věnuje hlavně civilním misím EU ve světě.

Komise vyhlásila vítěze své výroční ceny za bezpečnost výrobků (EU Product Safety Award). Toto ocenění podporuje a odměňuje inovativní podnikatelské iniciativy a výzkum, které zvyšují bezpečnost spotřebitelů nad rámec právních požadavků.

Úterý 12. prosince

Rada schválila pravidelné závěry o rozšíření EU, ve kterých se věnuje pokroku zemí západního Balkánu, Turecka a poprvé také Ukrajiny, Moldavska a Gruzie.

Španělské předsednictví vydalo své závěry ohledně vyhodnocení každoročního dialogu Rady o právním státě. (Obecně k tomuto tématu viz moje články Nebezpečné hry s právním státem nebo Právní stát a kulišárna s unijními fondy.).

Komise předložila balíček iniciativ „na obranu demokracie“, který si před blížícími se volbami do Evropského parlamentu klade za cíl „bojovat proti hrozbě zahraničního vměšování pomocí větší transparentnosti a zároveň podpořit občanskou angažovanost a účast občanů v našich demokratických procesech“. Jde jednak o návrh směrnice, kterou se stanoví harmonizované požadavky na transparentnost v oblasti zastupování zájmů jménem třetích zemí na vnitřním trhu, a dále o dvě doporučení, „jejichž cílem je podpořit svobodné, spravedlivé a odolné volby a účast občanů a organizací občanské společnosti na tvorbě politik“.

Komise také předložila návrh nařízení o usnadnění přeshraničních řešení, které by mělo pomoci v překonávání administrativních a právních překážek v příhraničních regionech.

Středa 13. prosince

V Bruselu se konal summit EU a zemí západního Balkánu. V jeho závěru bylo přijato společné prohlášení.

EU a Chile podepsaly dohody o prohloubení hospodářské a politické spolupráce. Dohody prý „vytvoří pro obě strany nové hospodářské příležitosti a zároveň podpoří sdílené hodnoty, včetně hlavních závazků a zvláštních ustanovení o lidských právech, udržitelném obchodu a genderové rovnosti“.

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders pohrozil, že Komise nebude váhat zasáhnout proti Slovensku, pokud by kroky tamní vlády v rámci reforem justice (mj. zamýšlené zrušení Úřadu speciální prokuratury) ohrožovaly právní stát. (Opět jsme tedy u této oblíbené agendy unijních orgánů – viz výše u 12. 12.).

Komise uvítala výsledky klimatické konference v Dubaji. Vyjednavačům EU a jejich partnerům z celého světa se podle ní „podařilo zachovat možnost splnit závazek stanovený v Pařížské dohodě, a sice omezit nárůst průměrné globální teploty na 1,5 °C nad úrovní před průmyslovou revolucí“.

Čtvrtek 14. prosince

Rada guvernérů Evropské centrální banky rozhodla ponechat všechny tři základní úrokové sazby ECB beze změny. Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou na úrovni 4,50 %, 4,75 % a 4,00 %.

Čtvrtek 14. prosince a pátek 15. prosince

V Bruselu se konalo pravidelné zasedání Evropské rady. Na programu byla mimo jiné Ukrajina, situace na blízkém Východě, rozšíření EU a navýšení víceletého finančního rámce (VFR) v souvislosti zejména s financováním podpory Ukrajiny. Vedoucí představitelé rozhodli o otevření přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem a o udělení kandidátského statusu Gruzii. Naopak nedošlo k dohodě o revizi VFR, a to kvůli nesouhlasu Maďarska; o věci se bude znovu jednat nejspíše v lednu.

Autor je odborník na evropské právo. Pracuje ve státní správě. Publikuje na svém blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč500 Kč1000 Kč