Týden v EU

Brusel chce harmonizovaná pravidla (už i) pro chov psů a koček. Všechny nové budovy mají být od roku 2030 bezemisní. Chystá se další tažení proti nenávisti. Prezidentka ECB se zamýšlela nad posílením globálního vládnutí.

Pondělí 4. prosince

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová pronesla na pařížské Académie des sciences morales et politiques projev o globálním vládnutí (global governance), které je podle ní potřeba posílit.

Rada o tři roky prodloužila platnost globálního režimu sankcí EU v oblasti lidských práv vůči osobám a subjektům odpovědným za závažné porušování a zneužívání lidských práv kdekoli na světě (do 8. prosince 2026). Aktuálně se sankce vztahují na 67 fyzických a právnických osob a 20 subjektů

Úterý 5. prosince

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně návrhu nařízení o ekodesignu. Jde o další návrh související se Zeleným údělem. Ekodesignem se rozumí začlenění environmentálních aspektů do návrhu výrobku s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí během celého životního cyklu. Nařízení nahradí směrnici z roku 2009, která se týká vybraných kategorií výrobků spojených se spotřebou energie. Oproti ní se bude vztahovat na mnohem širší spektrum výrobků a zahrne více požadavků – ty nebudou omezeny jako doposud na energetickou účinnost a účinné využívání zdrojů, ale zahrnou také trvanlivost, opravitelnost, uhlíkovou a environmentální stopu a další aspekty spojené s environmentální udržitelností. Dohodu ještě musejí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný předpis přijmout.

Středa 6. prosince

Komise a vysoký představitel vydali sdělení s názvem Stop nenávisti: Evropa je ve svém postoji jednotná, kterým chce zahájit novou kampaň (poněkud paradoxně zároveň) proti protižidovským a protiislámským náladám, a proti nenávisti a diskriminaci vůbec. Má to být „apel na všechny Evropany, aby se postavili proti nenávisti a zasazovali se o toleranci a respekt“. Zamýšlená opatření se podle Komise mají týkat celé řady oblastí „včetně bezpečnostní, digitální, vzdělávací, kulturní a sportovní sféry“.

Čtvrtek 7. prosince

Komise předložila dva legislativní návrhy, týkající se dobrých životních podmínek zvířat. První směřuje ke zpřísnění stávajících pravidel pro přepravu zvířat, aby o zvířata bylo během cesty lépe postaráno. Druhým návrhem chce Brusel vstoupit na pole unijní legislativou doposud neorané, totiž zavést harmonizovaná pravidla pro chov psů a koček. Nemá se to týkat přímo jednotlivých chovatelů, ale různých chovných zařízení, obchodů se zvířaty a útulků. Jde mimo jiné o minimální podmínky péče o tato zvířata v uvedených zařízeních, povinné mikročipování nebo o poskytování informací kupujícím o odpovědném chovu.

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně návrhu novely směrnice o energetické náročnosti budov. Ta rovněž spadá pod Zelený úděl, respektive balíček Fit for 55. Hlavním cílem změn je zajistit, aby do roku 2030 byly všechny nové budovy budovami s nulovými emisemi a aby do roku 2050 byly stávající budovy přestavěny na budovy s nulovými emisemi.

Mezi institucemi rovněž došlo k předběžné dohoděo reformě statutu Soudního dvora EU, která má znamenat mimo jiné přenesení rozhodování o některých otázkách na Tribunál (dříve Soud prvního stupně).

V Pekingu se konal 24. summit EU-ČLR, který se zabýval vzájemnými vztahy i mezinárodními otázkami. Představitelé EU apelovali na své čínské protějšky k většímu angažmá ve prospěch klimatu, Ukrajiny, lidských práv a zdůrazňovali nutnost vyrovnanějších obchodních a hospodářských vztahů mezi Čínou a EU.

Pátek 8. prosince

Rada přijalazávěryo posílení úlohy a dopadu výzkumu a inovací v procesu tvorby politik v Unii. V závěrech se praví, že všechny oblasti vědy, včetně společenských a humanitních věd, by měly díky vytváření důkazně podložených poznatků hrát významnější úlohu v procesu tvorby politik– za účelem identifikace politických výzev, analýzy současného stavu techniky a navrhování řešení. Vzpomněl jsem si přitom na vynikající text Pavla Rysky s názvem Kult vědy a davovost intelektuálů (ve sborníku Sebedestrukce Západu 2.0)který pojednává o „nadužívání, zneužívání a vzývání vědy“ na dnešním Západě a o nebezpečích, která z toho plynou.

Autor je odborník na evropské právo. Pracuje ve státní správě. Publikuje na svém blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč500 Kč1000 Kč