Týden v EU

Evropský parlament navrhuje radikální federalistickou reformu zakládacích smluv. Unijní představitelé slavili 10. výročí Majdanu. Komise chce zavést celounijní monitorování lesů. Školy mají podporovat společnou evropskou identitu.

Pondělí 20. listopadu 2023

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně návrhu nařízení o automatizované výměně údajů pro policejní spolupráci („Prüm II“). Nařízení by mělo usnadnit výměnu údajů mezi donucovacími orgány členských států v rámci boje proti trestné činnosti. Dohodu ještě musejí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný předpis přijmout.

Jestliže Jára Cimrman říkal, že budoucnost patří aluminiu, Ursula von der Leyenová spoléhá na čistý vodík. Ten by měl být klíčovým prvkem v přechodu na tzv. klimatickou neutralitu EU, kterou předpokládá Zelený úděl k roku 2050. Na akci European Hydrogen Week 2023 předsedkyně Komise prohlásila, že stojíme na úsvitu éry čistého vodíku.

Úterý 21. listopadu

Při desátém výročí ukrajinského „Majdanu“ předseda Evropské rady Charles Michel i Ursula von der Leyenová vydali oslavná prohlášení. Leyenová hovořila o deseti letech důstojnosti a hrdosti. Podle Michela se majdanská revoluce stala majákem naděje pro miliony lidí.

Komise dnes zahájila cyklus evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik pro rok 2024. Evropský semestr je cyklus koordinace hospodářských, fiskálních a sociálních politik a politik zaměstnanosti v rámci EU. Balíček obsahuje mimo jiné roční analýzu udržitelného růstu, stanoviska Komise k návrhům rozpočtových plánů členských států eurozóny nebo doporučení Komise členským státům eurozóny k tématům, která ovlivňují fungování eurozóny jako celku.

Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku vydali společnou zprávu o dosavadním uplatňování Genderového akčního plánu EU pro vnější činnost pro období 2021–2025. Akční plán, který má sloužit k „formování genderově spravedlivějšího světa“, byl při té příležitosti prodloužen až do roku 2027.

Středa 22. listopadu

Evropský parlament schválil návrh dalekosáhlé federalizační reformy zakládacích smluv EU (o jejíž přípravě už byla řeč v dílu 75). Ta by znamenala více pravomocí pro EU, političtější instituce, méně jednomyslnosti, více genderu, schvalování změny smluv referendem, apod. Pro bylo 305 europoslanců, 276 proti a 29 se zdrželo. Blíže se této iniciativě věnuji v článku Nepoučitelní, nenapravitelní a stále více radikální. Hlavní slovo v této věci ovšem naštěstí budou mít členské státy.

EP zamítl návrh nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, podle kterého se mělo snížit užívání pesticidů do roku 2030 na polovinu. Návrh, který byl součástí Zeleného údělu (mimo kontext klimatu), tím spadl ze stolu.

Komise předložila návrh nařízení, kterým by byl zaveden celounijní systém monitorování lesů.

Čtvrtek 23. listopadu

Rada schválila závěry o přínosu vzdělávání a odborné přípravy k posílení společných evropských hodnot a demokratického občanství. Jak poznamenalo španělské předsednictví, potvrzuje se tím prý „úloha vzdělávání při formování aktivních, angažovaných a tvořivých občanů“. V závěrech jsou členské státy vyzvány, aby prosazovaly společné evropské hodnoty a demokratické občanství na všech úrovních a ve všech formách vzdělávání a odborné přípravy, a mimo jiné, aby posilovaly společnou evropskou identitu. (Připomíná to trochu jinou iniciativu, o které jsme mluvili před časem v článku Zelený úděl do škol.)

Komise vydala doporučení, kterým vyzývá členské státy k posílení spolupráce v rámci schengenského prostoru.

Čtvrtek 23. listopadu a pátek 24. listopadu

V kanadském St. John’s se koná v pořadí devatenáctý summit EU-Kanada. Unii zastupují Charles Michel a Ursula von der Leyenová.

Autor je odborník na evropské právo. Pracuje ve státní správě. Publikuje na svém blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme