Týden v EU

Evropský účetní dvůr pochybuje o schopnosti EU dosáhnout klimatických cílů k roku 2030. Komise navrhla právní rámec pro digitální euro. Unie bude mít agenturu pro drogy.

Pondělí 26. června

Evropský účetní dvůr vydal zvláštní zprávu k unijní klimatické akci. Zpochybňuje v ní schopnost EU dosáhnout cílů, které si klade k roku 2030. „Málo skutečností nasvědčuje tomu, že opatření k dosažení cílů pro rok 2030 budou dostatečná,“ píšou auditoři, kteří mimo jiné nevidí na straně EU a členských států odpovídají finanční zdroje.

Rada rozhodla o druhém navýšení výdajového stropu Evropského mírového nástroje, a to na 12 miliard eur (k nedávnému prvnímu navýšení viz díl 55). Tento zvláštní fond mimo rozpočet EU, který funguje od roku 2021, slouží (s ohledem na svůj název poněkud paradoxně) k financování vojenských a obraných aktivit EU v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V současnosti je klíčovým kanálem pro financování vojenské pomoci EU Ukrajině.

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně návrhu nařízení, které má upravit problematiku kybernetické bezpečnosti ve všech orgánech EU. Dohodu ještě musí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný předpis přijmout.

Rada přijala závěry o digitální diplomacii EU. Zdůrazňuje v nich, že „k potvrzení angažovanosti a vedoucí úlohy EU jsou zapotřebí silnější, strategičtější, soudržnější a účinnější politika a činnosti EU v oblasti globálních digitálních záležitostí.“

Úterý 27. června

Rada rozhodla o zřízení Agentury EU pro drogy. V tu se přemění stávající Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, sídlící v Lisabonu.

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody o tzv. aktu o datech. Toto nařízení přinese úpravu přístupu k datům vytvářeným ve všech hospodářských odvětvích v EU a jejich využívání.

Rada přijala nařízení a směrnici o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům, která má usnadnit spolupráci justičních orgánů v trestních věcech. Elektronickými důkazy se míní digitální údaje, jako jsou e-maily, SMS apod.

Středa 28. června

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody o úpravě spolupráce členských států při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany. Tento postup má členské státy motivovat ke společnému pořizování zbraní, čímž se mát zajistit mj. interoperabilita a úspory z rozsahu.

Komise předložila návrh právního rámce pro digitální euro. Mělo by jít o digitální formu společné měny, kterou by Evropská centrální banka mohla v budoucnosti dát do oběhu jako doplněk k hotovosti. Zároveň Komise přišla s návrhem na ochranu používání hotovostní formy eura.

Komise a vysoký představitel EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku vydali sdělení, ve kterém se zamýšlejí nad údajnými dopady změny klimatu na mír, bezpečnost a obranu. Sdělení prý nabízí nový pohled na věc a stanoví rámec EU, jehož cílem je reagovat na tyto výzvy.

Čtvrtek 29. června

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně úpravy evropské digitální identity. Nová úprava má zajistit všeobecný přístup občanů a podniků k elektronické identifikaci a autentizaci prostřednictvím osobní digitální peněženky v mobilním telefonu. Nový režim bude včleněn do novelizovaného nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (tzv. nařízení eIDAS).

Čtvrtek 29. června a pátek 30. června

Proběhlo zasedání Evropské rady, které se věnovalo mimo jiné Ukrajině a bezpečnosti a obraně nebo vztahům s Čínou.

Zelený úděl jako vybočení ze společenského kompromisu

Připojuji odkaz na článek Kdo chce víc, víc a víc, nemívá nic, ve kterém argumentuji, že se Zeleným údělem klimatičtí alarmisté zašli příliš daleko. Ohrožují svobodu, fungování hospodářství, sociální smír i svébytnost členských států a svým apokalyptickým blouzněním, hysterií a moralizováním kazí atmosféru mezi lidmi. Odchýlili se tak od společenského kompromisu, který doposud uskutečňování jejich politiky umožňoval. Tím si ovšem pod sebou sami podřezávají větev.


Příští přehled aktualit z EU až po prázdninách

Vážení čtenáři, během prázdnin jako obvykle tento přehled aktualit z EU vycházet nebude. Na pokračování dojde až na počátku září. Přeji všem krásné léto.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!