Týden v EU

Komise navrhla navýšení dlouhodobého rozpočtu EU. Rozdělovaly se výroční ceny Nového evropského Bauhausu. Senát projednával zprávu o vývoji EU v roce 2022.

Úterý 20. června

Komise navrhla navýšení aktuálního dlouhodobého rozpočtu EU (neboli víceletého finančního rámce) na období 2021–2027. Ten zatím spolu s fondem obnovy počítal s výdaji cca 2,018 bilionu eur v aktuálních cenách. Komise by nyní chtěla „přídavek“ cca 66 miliard eur. Tento bezprecedentní krok je odůvodňován potřebou zajistit zdroje pro stabilní finanční podporu Ukrajiny (pro tu má být určeno 50 miliard), pro financování migrační politiky a pro stimulaci investic do strategických průmyslových odvětví.

Komise doplnila a upravila svoje návrhy ohledně nových rozpočtových zdrojů EU. Podle původních návrhů z prosince 2021 měly být nové zdroje založeny a) na příjmech ze systému obchodování s emisemi, b) na příjmech z uhlíkového cla CBAM a c) na podílu zbytkových zisků nadnárodních společností, které se budou přerozdělovat členským státům EU podle dohody OECD/G-20. Komise nyní upravila některé parametry původně plánovaných zdrojů a dále navrhuje dočasný čtvrtý zdroj, což by měl být příspěvek členských států vypočítaný na základě hrubého provozního přebytku sektorů finančních a nefinančních podniků.

Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku předložili nástin strategie EU pro hospodářskou bezpečnost. Ta se prý zaměřuje na to, jak lze minimalizovat rizika vyplývající z určitých hospodářských toků v kontextu zvýšeného geopolitického napětí a zrychlených technologických změn a současně zachovat maximální úroveň hospodářské otevřenosti a dynamiky.

Středa 21. června

Senát projednával vládní zprávu o vývoji EU v roce 2022. Kolem dokumentu se rozvinula poměrně živá diskuse, jejíž stenozáznam stojí za přečtení.

Čtvrtek 22. června

V rámci projektu Nový evropský Bauhaus (NEB) se udělovaly výroční ceny v různých kategoriích. Připomeňme, že NEB má zapojit architekty, designery i umělce do služeb Zeleného údělu a má vnést do klimatické politiky EU kulturní a tvůrčí rozměr (více k němu v dílu 2 tohoto seriálu).

Pátek 23. června

Rada schválila 11. balík sankcí proti Rusku kvůli agresi na Ukrajině, který zahrnuje mimo jiné rozšíření sankčního seznamu o další subjekty, různá omezení obchodu a opatření proti obcházení dříve přijatých sankcí.

Zelený úděl a klimatičtí extrémisté

Připojuji odkaz na nový článek Zelený úděl a klimatičtí extrémisté, ve kterém se zabývám vztahem mezi klimatickou politikou EU a aktivistickými hnutími typu Fridays for Future, Extinction Rebellion, Letzte Generation nebo Tyre Extinguishers. Hlavní otázka zní: Stojí klimatičtí extrémisté v rámci tábora klimatického alarmismu na okraji, nebo je extrémismus v jádru celé této ideologie?

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!