Týden v EU

Týden přinesl mimo jiné dohodu na změně unijní úpravy DPH, přijetí nařízení o Agentuře EU pro azyl nebo představení priorit budoucího francouzského předsednictví.

V úterý (7. 12.) se Rada EU dohodla na revizi směrnice o dani z přidané hodnoty. Členské státy podle změněné úpravy budou moci uplatňovat sníženou sazbu daně na širší okruh komodit, například na základní potraviny, léky, hygienické potřeby či internetové připojení.

V noci ze středy (8. 12.) vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody o zachování nynějšího režimu pro roaming do roku 2032. Roaming má tedy nadále fungovat bez příplatků. Dohoda bude muset být oběma institucemi ještě formálně stvrzena.

Ve čtvrtek (9. 12.) Rada EU přijala po mnohaletém vyjednávání nařízení o Agentuře EU pro azyl. Na jeho základě dojde k přeměně stávajícího Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) v plnohodnotnou agenturu s posílenými pravomocemi.

Rada se téhož dne také usnesla o tom, že Chorvatsko splnilo nezbytné podmínky pro uplatňování všech částí schengenského acquis. Tento závěr je předpokladem pro to, aby Rada mohla přijmout navazující rozhodnutí umožňující vlastní vstup Chorvatska do Schengenu.

Další čtvrteční událostí bylo představení priorit budoucího francouzského předsednictví v Radě EU prezidentem Emmanuelem Macronem. Heslem předsednictví má být „relance, puissance, appartenance“, tedy restart (či obnova), síla a sounáležitost. Priority zahrnují pokoronavirovou obnovu, pojetí EU jako silného hráče ve světové politice či sociální otázky. Významnou roli mají hrát rovněž klimatická a digitální agenda.

V pátek (10. 12.) Komise vydala výroční zprávu o uplatňování Listiny základních práv EU. Zpráva se tentokrát výrazně orientuje na digitální prostředí. Zároveň Komise spouští kampaň za účelem zvýšení povědomí o Listině.

Od pátku do neděle (10.–12. 12.) proběhne v rámci Konference o budoucnosti Evropy třetí zasedání panelu evropských občanů č. 2, a to na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Tento panel se zabývá tématy „Evropská demokracie / hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost“. (Občanským panelům se blíže věnuji v předchozích dílech a v článku Unijní demokracie naruby).

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!