Týden v EU

EU a Jižní Korea uzavřely zelené partnerství. Dánsko vstupuje do PESCO. ECB slaví 25 let. Obchodní výhody pro Ukrajinu byly prodlouženy. Komisař pro zaměstnanost a sociální práva by chtěl čtyřdenní pracovní týden v celé EU.

Pondělí 22. května

EU a Jižní Korea uzavřely „zelené partnerství“, kterým chtějí posílit dvoustrannou spolupráci a výměnu osvědčených postupů týkajících se opatření v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí. Obě strany prý mají stejné ambice ohledně „klimaticky neutrální“ budoucnosti. (Podobnou „zelenou alianci“ nedávno EU uzavřela s Norskem – viz díl 59.)

Úterý 23. května

Rada přijala rozhodnutí, kterým se aktualizuje seznam projektů stálé strukturované spolupráce (PESCO), což je zvláštní režim posílené spolupráce členských států v oblasti obrany. Bylo schváleno 11 nových projektů, které se týkají výcviku, pozemních, námořních a vzdušných systémů, kybernetiky a podpůrných společných víceúčelových služeb. 3 starší projekty byly ukončeny. Celkem je tak nyní v rámci PESCO rozvíjeno 68 projektů.

Rada také potvrdila účast Dánska v PESCO, které nedávno projevilo o členství zájem. Do PESCO je tak nyní zapojeno již 26 členských států (všechny kromě Malty).

Středa 24. května

Komise předložila tzv. jarní balíček evropského semestru. Evropský semestr je cyklus koordinace hospodářských, fiskálních a sociálních politik a politik zaměstnanosti v rámci EU. Balíček obsahuje mimo jiné pravidelné hodnotící zprávy a doporučení týkající se jednotlivých členských států nebo návrh hlavních směrů politik zaměstnanosti pro rok 2023.

Evropská centrální banka s mírným předstihem slavila 25. výročí svojí existence (které nastane 1. června). Prezidentka ECB Christine Lagardeová při této příležitosti uvedla, že euro nabídlo Evropanům „stabilitu, suverenitu a solidaritu“ a že „je v konečném důsledku více než jen měna“, že je to totiž „nejsilnější forma evropské integrace“.

Čtvrtek 25. května

Rada definitivně schválila prodloužení dočasných obchodních výhod pro Ukrajinu, v rámci kterých jsou pozastavena cla, kvóty a další ochranná opatření na ukrajinský vývoz do EU. Nynější zvláštní režim zatím platil od 4. června 2022 do 5. června 2023. Nyní bude prodloužen do 5. června 2024.

Komisař pro zaměstnanost a sociální práva, Nicolas Schmit, vyjádřil v jednom rozhovoru sympatie k myšlence zavedení čtyřdenního pracovního týdne napříč EU.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme