Týden v EU

EU má novou právní úpravu pro kryptoměny a pro boj proti odlesňování. Komise představila návrhy rozsáhlé reformy celní správy v EU. Členské státy se dohodly na termínu voleb do Evropského parlamentu v roce 2024.

Pondělí 15. května 2023

Komise vydala pravidelnou jarní hospodářskou prognózu, která se zabývá očekávaným vývojem ekonomiky EU a jejích členských států v nadcházejících měsících. V tomto roce například očekává za EU jako celek růst reálného HDP ve výši 1 % (1,1 % v eurozóně), inflaci ve výši 6,7 % (5,8 % v eurozóně) a nezaměstnanost 6,2 % (6,8 % v eurozóně).

Komisařka Marija Gabrielová, odpovědná za agendu inovací, výzkumu, kultury, vzdělávání a mládeže, rezignovala na svou funkci. Přijala totiž nominaci na novou předsedkyni vlády Bulharska.

Úterý 16. května

Rada definitivně schválila pravidla pro kryptoměny. Jde jednak o nařízení o trzích kryptoaktiv, které obecně upravuje obchodování s těmito platebními prostředky. Dále byly kryptoměny nově zahrnuty do unijní úpravy týkající se informací doprovázejících převody peněžních prostředků, která má bránit praní špinavých peněz a znesnadnit obcházení unijních sankcí.

Rada také přijala další z návrhů, spadajících pod Zelený úděl, tentokrát tzv. nařízení proti odlesňování. To má přispět k boji proti odlesňování a znehodnocování lesů v Unii i ve světě. Úprava se týká uvádění na trh EU nebo vývozu z EU u vybraných komodit (skotu, kakaa, kávy, palmy olejné, kaučuku, sóji a dřeva, jakož i z nich získaných výrobků). Ty budou moci být uváděny na trh nebo vyváženy, pouze pokud se obchodníci zaručí, že nepocházejí z půdy, která byla v období po 31. prosinci 2020 předmětem odlesňování či znehodnocování lesů, a že byly vyrobeny v souladu s příslušnými právními předpisy země původu.

Komise vydala druhou výroční zprávu o stavu Schengenu. Ta je součástí snah o posílení společné správy Schengenského prostoru a zavedení pravidelného hodnocení jeho fungování.

Středa 17. května

Komise představila návrhy rozsáhlé reformy celní správy v EU. Hovoří přitom o „nejambicióznější a nejkomplexnější reformě celní unie EU od jejího založení v roce 1968“. Změny by měly zahrnovat mimo jiné vytvoření celního datového centra EU a nového celního orgánu EU, který jej bude spravovat. Komise také navrhuje zrušení osvobození od cla pro zboží s nižší hodnotou než 150 eur.

Výbor stálých zástupců (COREPER), ve kterém zasedají velvyslanci členských států při EU, rozhodl, že volby do Evropského parlamentu příští rok se budou konat ve termínu od 6. do 9. června. V rámci tohoto období si každý stát určí přesný termín; v ČR, kde se volí v pátek a v sobotu, tedy volby budou 7. a 8. června 2024.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel vystoupili na summitu Rady Evropy v Reykjavíku (projevy dostupné zde a zde). Dvoudenní summit se zabýval mimo jiné zřízením registru škod, které utrpěla Ukrajina v důsledku ruského útoku.

Čtvrtek 18. května

Ukázkou toho, že Komise trpí neutuchající a stále se stupňující potřebou psát pojednání na nejrůznější témata včetně těch, které nemají mnoho společného s jejími kompetencemi, je zpráva European Media Industry OutlookV ní rozebírá trendy v audiovizuálních médiích, videoherním průmyslu a sdělovacích prostředcích.

Pátek 19. května

Ursula von der Leyenová a Charles Michel promluvili tento týden ještě na jednom summitu, a sice na setkání představitelů zemí G7 v Hirošimě (projevy dostupné zdezdezde a zde).

O Green Dealu podrobně #2

Připojuji odkaz na další přednášku z cyklu o Zeleném údělu. Tentokrát si povíme o dosavadním vývoji této agendy – od začátků přes všechny zlomové body až do dnešních dnů.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme