Týden v EU

EU oslavila Den Evropy. Německý kancléř Scholz chce další posílení Unie. Evropský parlament vyslovil souhlas s ratifikací Istanbulské úmluvy (konečné rozhodnutí bude na Radě).

Úterý 9. května

EU slavila Den Evropy k připomínce Schumanovy deklarace z roku 1950.

Evropský parlament při této příležitosti přivítal německého kancléře Olafa Scholze, který zde přednesl projev podobný tomu pražskému z loňského srpna (k němu blíže v článku Scholz s rukou na klice flašinetu). Potřebujeme prý „geopolitickou, větší, reformovanou EU, otevřenou budoucnosti“.

Ursula von der Leyenová oslavila tento den v Kyjevě. Vedle jednání s prezidentem Zelenským se účastnila mimo jiné summitu 37 zemí, který se zabýval otázkou ustavení trestního tribunálu pro ruské válečné zločiny na Ukrajině, a ve svém vystoupení takový krok podpořila.

Středa 10. května

Evropský parlament udělil rozpočtové absolutorium za rok 2021 všem unijním orgánům kromě Evropské rady, kde rozhodnutí odložil. Udělení rozpočtového absolutoria je konečným souhlasem EP s tím, jak byl plněn rozpočet EU za daný rok.

Evropský parlament vydal také souhlas s ratifikací kontroverzní Istanbulské úmluvy za EU jako celek. Konečné rozhodnutí bude nyní na Radě. (K tomuto tématu viz můj článek Istanbulské úmluvě se vyhněme obloukem.) Jak hlasovali čeští europoslanci si můžete dohledat zde – odvahu vzepřít se tomuto dokumentu našli jen Alexandr Vondra (ODS), Evžen Tošenovský (ODS), Jan Zahradil (ODS), Ivan David (SPD), Hynek Blažko (SPD) a Ondřej Knotek (ANO).

EP také přijal rezoluci naléhavě vyzývající k zavedení několika nových vlastních rozpočtových zdrojů EU. Požaduje pokračování úsilí o nalezení „netradičních a nových, pokud možno skutečně vlastních zdrojů a dalších zdrojů příjmů pro rozpočet Unie s cílem plně pokrýt celkové očekávané výdaje na splácení jistiny a úroků z finančních prostředků vypůjčených v rámci NGEU a posílit rozpočet Unie, u nějž je třeba opustit dogma 1 % HDP EU“.

Pátek 12. května

Byly zveřejněny výsledky průzkumu veřejného mínění Eurobarometr k veřejné správě a hospodářským reformám.

O Green Dealu podrobně

Zakončil bych odkazem na první ze série přednášek o Zeleném údělu, vznikajících jako vedlejší produkt při přípravě nové knihy na toto téma.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme