Týden v EU

Rada definitivně přijala dalších pět předpisů z balíčku Fit for 55. Komise předložila návrhy rozsáhlých reforem unijního rámce pro správu ekonomických záležitostí. Rozdělovaly se ceny pro šampióny „začleňování a rozmanitosti“.

Pondělí 24. dubna

EU a Norsko uzavřely „Zelenou alianci“, která má vést k posílení spolupráce v oblasti boje proti změnám klimatu a při ochraně životního prostředí obecně. Norsko sladí svoji klimatickou politiku s unijním Zeleným údělem.

Rada definitivně přijala tzv. směrnici o transparentnosti odměňování, která má prý za cíl přispět k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů v EU. Zaměstnavatelé budou povinni sdílet informace o tom, jakou odměnu platí ženám a mužům za rovnocennou práci, a přijmout opatření, pokud u nich rozdíl v odměňování žen a mužů přesahuje 5 %.

Úterý 25. dubna

Rada definitivně přijala dalších pět předpisů v rámci balíčku Fit for 55, který je klíčovou složkou Zeleného údělu. Konkrétně jde o:

  • tři předpisy reformující systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), který má být zpřísněn a má zahrnout námořní dopravu, silniční dopravu a budovy; bezplatné emisní povolenky pro letectví budou zrušeny;
  • nařízení, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) neboli uhlíkové clo;
  • nařízení, kterým se zřizuje Sociální klimatický fond.

Navíc vyjednavači Rady a Evropského parlamentu téhož dne dosáhli předběžné dohody ohledně dalšího návrhu z balíčku „Fit for 55“, a sice iniciativy RefuelEU Aviation. Ta má vést k prosazení alternativních paliv v letecké dopravě. Dohodu ještě musí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný předpis přijmout.

Rada také schválila nařízení o bezpečnosti výrobků, které nahradí směrnici k tomuto tématu z roku 2001.

Byla spuštěna platforma AggregateEU, která má umožnit energetickým společnostem zaregistrovat svoje poptávky pro společný nákup plynu na úrovni EU. Podle představ Komise bude mít Unie možnost díky své kolektivní tržní síle vyjednat s mezinárodními dodavateli lepší ceny.

Středa 26. dubna

Komise předložila návrhy rozsáhlých reforem rámce EU pro správu ekonomických záležitostí, tj. pravidel koordinace hospodářských politik členských států. Návrhy prý zohledňují potřebu snížit veřejný dluh, mají podpořit směřování k zelené, digitální, inkluzivní a odolné ekonomice a zvýšit konkurenceschopnost EU.

Čtvrtek 27. dubna

Komise oznámila letošní laureáty svojí ceny European Capitals of Inclusion and Diversity Awards („Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“), která je určená obcím a regionům, které „budují spravedlivější společnost tím, že podporují rozmanitost a začleňování v těchto oblastech: pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství nebo víra, zdravotní postižení, věk, identita LGBTIQ“.

Pátek 28. dubna

Podle nově uveřejněného odhadu Eurostatu hrubý domácí produkt v EU v první čtvrtině tohoto roku vzrostl o 0,3 % v EU jako celku a o 0,1 % v eurozóně (v porovnání s posledním čtvrtletím roku 2022). V meziročním srovnání prý HDP za první čtvrtletí stoupl v EU i eurozóně o 1,3 procenta.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme