Týden v EU

Von der Leyenová se zamýšlela nad vztahy mezi EU a Čínou. Zelený úděl prý přispívá k blahobytu občanů a konkurenceschopnosti EU. Došlo k dohodě o aktu o čipech. EU vyhrála obchodní spor s Indií u WTO. Pavel v Bruselu perlil.

Pondělí 17. dubna

Světová obchodní organizace (WTO) rozhodla ve prospěch EU v jejím letitém sporu s Indií, který se týkal indických cel na různé výrobky z oblasti informačních a komunikačních technologií. Panel WTO posoudil tato cla jako protiprávní.

Úterý 18. dubna

Ve španělské Seville byla oficiálně zahájena činnost Evropského střediska pro algoritmickou transparentnost (ECAT). Tento nový útvar, spadající pod Komisi, vzniká v souvislosti s novým Aktem o digitálních službách. (Tomuto nařízení, které má mimo jiné bránit šíření nezákonného obsahu na internetu, ale které také vzbuzuje určité pochybnosti ohledně možných dopadů na svobodu slova, se blíže věnujeme v dílu 43). ECAT má zkoumat algoritmické systémy používané velmi velkými online platformami a velmi velkými vyhledávači a poskytovat Komisi podklady k posouzení, zda tyto algoritmy splňují požadavky stanovené v uvedeném předpisu.

Ursula von der Leyenová v Evropském parlamentu přednesla projev o vztazích EU s Čínou. Unie podle ní musí pracovat na omezování rizik ve vztazích s touto velmocí a odstraňovat ekonomickou závislost na ní. Komise prý v brzké době předloží unijní strategii ekonomické bezpečnosti.

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody o návrhu tzv. aktu o čipech. Tento předpis by měl mimo jiné zajistit bezpečnost dodávek čipů a podpořit jejich výrobu v EU. Dohodu ještě musí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný předpis přijmout.

Evropský parlament schválil několik dalších předpisů z balíčku Fit for 55, o kterých již dříve došlo k předběžné dohodě s vyjednavači Rady. Tentokrát jde o reformu systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), uhlíkové clo (CBAM) a Sociální fond pro klimatická opatření. Legislativní proces bude završen, až tyto předpisy přijme Rada.

Středa 19. dubna

Komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius prohlásil na neformálním zasedání ministrů životního prostředí ve Stockholmu, že zelená transformace (= Zelený úděl) přispívá k blahobytu občanů a životního prostředí a přináší obrovské příležitosti pro konkurenceschopnost EU.

Čtvrtek 20. dubna

Komise nově nastavila svoje pravidla pro kontrolu fúzí a akvizic velkých obchodních společností. (Podle nařízení Rady č. 139/2004 o spojování má Komise za úkol posuzovat fúze a akvizice společností, jejichž obrat přesahuje určitý limit, a bránit spojením, která by zásadně narušila účinnou hospodářskou soutěž.) Hlavním cílem změn má být zjednodušení a zefektivnění postup přezkumu.

Pátek 21. dubna

Komise navrhla změnu obchodních norem pro zemědělsko-potravinářské produkty. Poznamenala k tomu, že „na základě navrhovaných úprav by se mělo docílit toho, že se spotřebitelé budou moci informovaněji rozhodovat v zájmu zdravějšího způsobu stravování. Zároveň se má díky návrhům přispět ke snížení plýtvání potravinami.“

Prezident Petr Pavel se v závěru své třídenní návštěvy v Bruselu sešel s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní EP Robertou Metsolaovou. Mimochodem během své návštěvy mimo jiné:

  • apeloval na to, aby EU zahájila přístupová jednání s Ukrajinou již letos;
  • řekl, že kritika současných klimatických opatření EU není na místě a že členské státy by se spíše měly zaměřit na čerpání z unijních fondů, které se v této souvislosti nabízejí;
  • prohlásil, že je chyba, že ČR doposud neratifikovala Istanbulskou úmluvu, a že by to měla udělat co nejdřív;
  • litoval toho, že se ČR nepřipojila k žalobě proti Maďarsku kvůli zákonu proti propagaci sexuálních menšin ve školách;
  • podpořil možnost manželství i adopce pro stejnopohlavní páry;
  • poseděl na lavičce Václava Havla.

Neudržitelná „udržitelnost“

Zakončil bych odkazem na nový článek Neudržitelná „udržitelnost, ve kterém se zamýšlím nad konceptem udržitelnosti, který je megahitem dnešní doby, a to zvláště po nástupu Zeleného údělu.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme