Týden v EU

Zelený úděl zažil tento týden nebývalé žně. Rada přijala tři předpisy v rámci balíčku Fit for 55 včetně nové úpravy emisních norem pro osobní automobily a dodávky a u dalších dvou návrhů došlo k předběžné dohodě mezi EP a Radou.

Pondělí 27. března 2023

Komise představila aktualizovaný index regionální konkurenceschopnosti. Jde o již dlouho používaný nástroj, který měří různé aspekty konkurenceschopnosti ve všech regionech EU (na úrovni NUTS-2). České regiony si v něm stojí velmi dobře – většina je jen mírně pod průměrem EU, Praha a Střední Čechy jsou dokonce nad průměrem.

Komise vydala pravidelný přehled Consumer Conditions Scoreboard, který vychází jednou za dva roky a který se věnuje sledování spotřebitelského prostředí (včetně spotřebitelských návyků a nálad) v EU, v Norsku a na Islandu.

Úterý 28. března

Rada definitivně schválila tři nové předpisy v rámci Zeleného údělu, respektive balíčku „Fit for 55“. Jde o:

  • velmi sledované nové emisní normy pro osobní automobily a dodávky, podle kterých se mají emise oxidu uhličitého u nových vozů od roku 2030 snížit o 55 % oproti úrovním roku 2021 a od roku 2035 mají být nulové;
  • novelu tzv. nařízení o sdílení úsilí, které se týká závazků členských států ohledně snižování emisí skleníkových plynůdo roku 2030 ve vybraných odvětvích (jde především o dopravu vyjma letecké a mezinárodní lodní dopravy, budovy, zemědělství, zpracování odpadů a malá průmyslová odvětví); zatímco doposud bylo cílem snížit emise o 29% oproti roku 2005, nyní je tento cíl zvýšen na 40 % (pro ČR se národní cíl zvyšuje ze 14 % na 26 %);
  • novelu nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF), která mimo jiné zvyšuje cíle v oblasti pohlcování oxidu uhličitého v daných sektorech.

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu téhož dne dosáhli předběžné dohody ohledně dalšího návrhu z balíčku „Fit for 55“, a sice návrhu nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva. Dohodu ještě musí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný předpis přijmout.

Podobné dohody bylo dosaženo ohledně zřízení Agentury EU pro drogy. V tu se má přeměnit dosavadní Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost.

Středa 29. března

Komise předložila návrh směrnice týkající se rozšíření využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností EU. Má být např. usnadněna výměna informací mezi členskými státy pomocí propojených rejstříků, má vzniknout jednotné digitální osvědčení a mají být odstraněny některé formality jako ověřené překlady dokumentů.

Čtvrtek 30. března

Rada prodloužila mimořádné opatření ke snížení poptávky po zemním plynu, které původně mělo platit od začátku srpna 2022 do konce března 2023. Členské státy podle něj měly dobrovolně snížit poptávku o 15 % ve srovnání se svou průměrnou spotřebou za posledních pět let (přičemž v krizové situaci by se takové snížení z rozhodnutí Rady stalo povinné). Opatření je prodlouženo do konce března 2024.

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně další položky z balíčku „Fit for 55“, a sice návrhu na revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Dosavadní cíl dosáhnout do roku 2030 toho, aby v EU bylo produkováno 32 % celkové spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, má být skokově zvýšen na 42,5 %.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme