Týden v EU

Schválení nových emisní standardů pro osobní automobily a dodávky v Radě se odkládá. Komise předložila balíček návrhů k řidičským průkazům a bezpečnosti silničního provozu. Slavil se mezinárodní den ledních medvědů.

Úvodem se ještě vraťme ke konci minulého týdne, kdy Rada (v sobotu 25. února) schválila desátý balík sankcí proti Rusku v reakci na útok na Ukrajinu. Sankční seznam byly rozšířen o dalších jednotlivců a 34 organizací a nyní tak celkově zahrnuje 1473 jednotlivců a 205 organizací.

Pondělí 27. února 2023

Došlo k posunu v napjaté situaci ohledně uplatňování tzv. severoirského protokolu, který se týká pobrexitových obchodních pravidel mezi EU a Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku. Komise a britská vláda dosáhly nové kompromisní politické dohody, která řeší některé dlouhodobě sporné otázky. Osud dohody bude ovšem záviset především na tom, zda ji britský premiér Rishi Sunak doma obhájí.

Rada rozhodla o prodloužení sankcí proti Bělorusku, které byly původně zavedeny v roce 2020 kvůli vnitřním represím a porušování lidských práv a později zostřeny v souvislosti se zapojením Běloruska do války na Ukrajině. Sankce byly prodlouženy o další rok, a to do 28. února 2024.

Komise si připomněla mezinárodní den ledních medvědů. Na Facebooku na stránce EU Climate Action k tomu poznamenala: „Nyní je čas chránit Arktidu a učinit ji odolnější vůči dopadům změny klimatu – jak kvůli ledním medvědům, tak kvůli lidstvu. Můžeme toho dosáhnout díky větší angažovanosti a inkluzivitě v našich politikách v oblasti klimatu.“

Úterý 28. února

Evropská investiční banka vydala výroční zprávu o investicích. Zpráva se obsáhle věnuje problematice financování Zeleného údělu. EU podle EIB musí výrazně zvýšit produktivní investiční výdaje, pokud má udržovat krok s globální konkurencí a splnit cíle nulových čistých emisí k roku 2050.

Vyjednavači Rady EU a Evropského parlamentu dospěli k předběžné dohodě o návrhu nařízení o evropských zelených dluhopisech (EuGB). Tento budoucí předpis má stanovit jednotné požadavky pro emitenty dluhopisů, kteří chtějí své dluhopisy takto označit. Má jít o dluhopisy, které sledují „environmentálně udržitelné“ cíle. Nařízení má dále upravit systém pro registraci subjektů jednajících jako externí posuzovatelé EuGB a dohled nad nimi a regulovat dohled nad emitenty EuGB. Dohodu ještě musí formálně potvrdit obě instituce a poté předpis přijmout.

Středa 1. března

Komise předložila balíček návrhů k řidičským průkazům a bezpečnosti silničního provozu. Navrhuje mimo jiné zavedení digitálního řidičského průkazu, přizpůsobení přípravy řidičů Zelenému údělu, přísnější přístup k začínajícím řidičům, účinnější přeshraniční postih přestupků nebo uznávání zákazu řízení uloženého v jednom členském státě v celé EU. Pokud jde o Zelený úděl, řidiči mají být např. lépe připraveni na vozidla s nulovými emisemi, na jízdu ve městě, kde se spolu s nimi bude vyskytovat větší počet jízdních kol, dvoukolových vozidel a množství chodců nebo mají být vzděláváni v tom, jaký má jejich styl řízení dopad na emise. Nová pravidla prý zlepší bezpečnost všech účastníků silničního provozu a pomohou EU zrealizovat „vizi nula“, tj. do roku 2050 dosáhnout na silnicích EU nulového počtu úmrtí.

Pátek 3. března

Zástupci členských států ve Výboru stálých zástupců (COREPER) rozhodli odložit jednání o schválení nových emisních standardů pro osobní automobily a dodávky, které by znamenaly konec spalovacích motorů do roku 2035. Původně měla Rada tento návrh schválit příští týden a završit tak legislativní proces. Na podobě textu se už loni v říjnu dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a Rady a europoslanci návrh 14. února schválili (viz díl 51). Na poslední chvíli ale proti návrhu začaly vznášet výhrady některé státy v čele s Německem a Itálií.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme