Týden v EU

EU vyšle civilní misi do Arménie. Rada rozšířila sankce proti Íránu. Komise chce posílit sociální dialog a ochranu opylovačů. Podle Jourové v EU sedíme u největšího demokratického stolu na světě.

Pondělí 23. ledna 2023

Rada rozhodla o zřízení civilní mise EU v Arménii (EUMA). Cílem mise, která spadá do společné bezpečnostní a obranné politiky, má být přispět ke stabilitě v pohraničních oblastech, budovat důvěru na místě a zajistit příznivé prostředí pro úsilí o normalizaci vztahů mezi Arménií a Ázerbájdžánem za podpory EU. Mandát je zatím dvouletý.

Rada také zostřila sankce proti Íránu, zavedené kvůli porušování lidských práv tamním režimem. Konkrétně došlo k rozšíření seznamu osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření (zmrazení majetku, zákazu cestování do EU aj.). Seznam nyní zahrnuje 164 osob a 31 subjektů.

Úterý 24. ledna

Komise představila revidovanou strategii pro ochranu opylovacího hmyzu, kterou nazvala Nová dohoda pro opylovače. Nastiňuje v ní opatření, která by měla EU a členské státy přijmout s cílem zvrátit úbytek těchto živočichů do roku 2030.

Středa 25. ledna

Komise vydala sdělení a návrh doporučení Rady k problematice sociálního dialogu, tj. vyjednávání mezi zástupci podnikatelů a odbory. Navržená opatření na vnitrostátní i unijní úrovni by měla sociální dialog posílit a přizpůsobit ho „měnícímu se světu práce a novým trendům na trhu práce v souvislosti s přechodem k digitální a klimaticky neutrální ekonomice a vzniku nových forem zaměstnání“.

Čtvrtek 26. ledna

Komise informovala o tom, že společnost Google se zavázala změnit některé své postupy, které byly v EU kritizovány ze strany orgánů na ochranu spotřebitele, mj. v souvislosti s nedostatečnou transparentností a srozumitelností informací poskytovaných spotřebitelům.

Ursula von der Leyenová v projevu na belgické akci „Future of Europe“ znovu (po svém vystoupení v Davosu – viz minulý díl tohoto seriálu) hovořila o chystaném Průmyslovém plánu Zeleného údělu (Green Deal Industrial Plan) a podrobněji rozvedla představy Komise o jeho podobě.

Pátek 27. ledna

Místopředsedkyně Komise Věra Jourová v Tallinnu prohlásila, že v EU „sedíme u největšího demokratického stolu na světě“. Také by ráda spustila projekt Rádio Svobodné Rusko, protože je prý třeba podporovat demokratické ideály v Rusku.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme