Týden v EU

Komise chce pro Zelený úděl vytěžit potenciál vodních řas. Evropský pilíř sociálních práv slaví páté výročí. Unijní instituce se dohodly na rozpočtu pro rok 2023 a na Prohlášení o digitálních právech a zásadách.

Pondělí 14. listopadu

Vyjednavači Rady EU a Evropského parlamentu dospěli k dohodě o unijním rozpočtu na rok 2023. Celkové výdaje by měly být ve výši 186,6 miliardy eur v závazcích a 168,7 miliardy eur v platbách. Formální přijetí příslušného nařízení bude následovat v nejbližších dnech.

Mezi Radou, EP a Komisí došlo k dohodě o textu Prohlášení o digitálních právech a zásadách. Tento politický dokument, který bude formálně přijat v prosinci jako meziinstucionální prohlášení, nastíní základní zásady, jimiž se má řídit digitální transformace EU. (Podbrobněji jsme se této iniciativy dotkli v dílu 17 tohoto seriálu.)

Úterý 15. listopadu

Komise vydala sdělení Na cestě k silnému a udržitelnému odvětví řas v EU, které se zabývá možností většího využití vodních řas v potravinářství a hospodářství obecně, a to prý mimo jiné v zájmu zdravějšího jídelníčku a snižování emisí oxidu uhličitého.

Středa 16. listopadu

V platnost a částečně v účinnost vstoupil mediálně velmi sledovaný akt o digitálních službách. Právní předpis, který má mimo jiné bránit šíření nezákonného obsahu na internetu, vzbuzuje určité pochybnosti ohledně možných dopadů na svobodu slova (srov. stanovisko Společnosti pro obranu svobody projevu). V úplnosti se nařízení začne uplatňovat až od 17. února 2024.

Komise vyzvala Radu k rychlému podniknutí potřebných kroků k tomu, aby Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko mohly vstoupit do schengenského prostoru.

Čtvrtek 17. listopadu

Uplynulo 5 let od vyhlášení Evropského pilíře sociálních práv. Komise si v oslavném tiskovém prohlášení libuje, jak se tento dokument, který je v podstatě předlohou pro harmonizaci sociální politiky v EU, stává postupně skutečností. Bohužel v tom má pravdu a dlouhý výčet přijatých opatření to potvrzuje. (Evropskému pilíři sociálních práv se podrobně věnuji v článku v časopise Právník č. 11/2018 a stručně zde.).

Vyjednavači Rady EU a Evropského parlamentu dospěli k dohodě o návrhu nařízení, kterým se zavádí Program EU pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027. V rámci programu bude vybudována síť stovek družic, která mát pokrýt potřeby EU z hlediska bezpečných komunikačních služeb.

Autor je odborník na evropské právo, publikuje na svém blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!