Týden v EU

Dvacátého devátého srpna německý kancléř Olaf Scholz v Praze nastínil vizi „suverénní Evropy, která se dokáže prosadit v multipolárním světě“, přičemž mimo jiné žádal postupné odstranění jednomyslného hlasování v Radě. (Na projev reaguji v článcích Scholz s rukou na klice flašinetu a Jednomyslnost není přežitek).

Druhého září přednesla v Lisabonu velmi podobný proslov předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Evropa je podle ní především naděje, naděje v budoucnost, záblesk světla, záře majáku, a „nastala chvíle, kdy svět potřebuje Evropu v její nejlepší formě“.

Úterý 6. září

Komise navrhla úplné pozastavení dohody o zjednodušení vízového režimu s Ruskem. To by mělo znamenat, že ruští občané namísto nynějšího zvýhodněného vízového režimu budou čelit přísnějšímu, těžkopádnějšímu řízení a vyššímu poplatku.

Byly zveřejněny výsledky pravidelného průzkumu veřejného mínění Eurobarometr k obecným otázkám (tzv. standardní průzkum). Podle Komise Eurobarometr ukazuje na rostoucí důvěru občanů v EU, na silnou podporu reakce EU na válku na Ukrajině i podporu unijní energetické politiky. Popularita eura údajně dosáhla historicky nejvyšší úrovně.

Středa 7. září

Ursula von der Leyenová nastínila opatření, která chce Komise navrhnout v souvislosti s energetickou krizi – mimo jiné povinné omezení spotřeby elektřiny v nejvytíženějších hodinách, zdanění mimořádných zisků energetických firem nebo cenový strop na plyn dovážený z Ruska. (Europoslanec Jan Zahradil k těmto plánům poznamenal na Twitteru: „Evropská komise chce vyhlásit povinné omezení spotřeby elektřiny v nejvytíženějších hodinách. Ano, takové 2-3 černé hodinky denně umožní občanům #EU více přemýšlet o výhodách členství v Unii, o osvícenosti plánů Komise, o skvělých výkonech komisařů.“)

Komise představila program, který označuje jako „Evropská strategie v oblasti péče“. Program se věnuje pečovatelským službám všeho druhu (péče o předškolní děti, nemocné, seniory), jejichž dostupnost a vysoká kvalita má být zajištěna. Ač se to tak na první pohled nemusí jevit, jde o kontroverzní, ideologicky podbarvenou agendu, která souvisí mimo jiné s Evropským pilířem sociálních práv (podrobně se mu věnuji v článku v časopise Právník č. 11/2018) a genderovou ideologií. Vedle boje proti „genderovým stereotypům“ se zde například požaduje, aby se do roku 2030 alespoň 50 % dětí mladších tří let účastnilo předškolního vzdělávání a péče (tj. jeslí apod.). Výmluvný je také výrok komisařky pro rovnost Heleny Dalliové: „Investice do péče jsou investicí do rovnosti žen a mužů a do sociální spravedlnosti. Naše iniciativa se má postarat o to, aby všichni, kdo mají pečovatelské povinnosti, zejména ženy, měli skutečnou možnost sami se rozhodnout o rozložení svého soukromého a pracovního života. … Investovat do péče znamená zajistit spravedlivý výběr, důstojnost a sebeurčení.

Komise vydala zprávu Posilování odolnosti kulturního dědictví vůči změně klimatu, kterou připravila skupina expertů. Dokument se zabývá tím, jak by se měl Zelený úděl projevit v oblasti ochrany kulturních památek, a předkládá k tomu deset doporučení.

Čtvrtek 8. září

Evropská centrální banka kvůli vysoké inflaci rekordně zvýšila svou základní úrokovou sazbu, a to z 0,5 % na 1,25 %. Oznámila také, že letošní inflaci v eurozóně odhaduje na 8,1 %.

Pátek 9. září

Rada EU ve složení pro dopravu, telekomunikace a energetiku mimořádně zasedala kvůli krizi s vysokými cenami energií. Výsledek jednání v době dokončení tohoto článku ještě nebyl znám.

Rada EU schválila úplné pozastavení dohody o zjednodušení vízového režimu s Ruskem (viz výše u 6. 9.).

Blíží se poselství o stavu Unie

Pozor, příští týden ve středu (14. 9.) nás čeká projev předsedkyně Komise o stavu unie, tzv. SOTEU (pro připomenutí toho loňského viz můj článek Projev o stavu Unie 2021).

 

Autor je odborník na evropské právo, pracuje ve státní správě a publikuje na svém blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!