Týden v EU

Ukrajina a Moldavsko se staly kandidátskými zeměmi EU. Komise vyhlíží zrod bezemisního letadla. Evropský parlament pokročil s projednáváním balíčku Fit for 55. Evropská rada přijala opatrné závěry k výstupu CoFE.

 

V pondělí (20. 6.) byla zveřejněna sedmá zpráva o pokroku ve spolupráci EU a NATO, která se rozvíjí v návaznosti na dohody z let 2016–2018. Zpráva se zabývá obdobím od června 2021 do května 2022.

Rada opět o rok prodloužila platnost sankcí proti Rusku kvůli anexi Krymu. Tyto sankce byly poprvé uvaleny v červnu 2014.

V úterý (21. 6.) vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dospěli k předběžné dohodě ohledně návrhu novely směrnice o vykazování nefinančních informací ze strany větších obchodních společností. Nová úprava má přinést přísnější požadavky na podávání zpráv, které se budou propříště týkat různých aspektů „udržitelnosti“, jako jsou otázky související s ochranou životního prostředí, klimatu nebo lidských práv. Zprávy budou muset být ověřeny auditorem nebo akreditovaným nezávislým certifikačním subjektem. Návrh musí být ještě formálně schválen oběma institucemi.

V úterý a ve středu (21. a 22. 6.) probíhaly v Bruselu (a částečně online) Evropské dny rozvoje, tradiční akce věnovaná rozvojové pomoci EU. Letošním hlavním tématem byl nový unijní investiční plán Globální brána (blíže k němu v dílu 12 tohoto seriálu).

Ve středu (22. 6.) Komise předložila další dva návrhy, spadající do Zeleného údělu, a sice návrh na snížení používání pesticidů o 50% do roku 2030 a návrh právního rámce pro obnovu přírody, který by měl pomoci k obnově poškozených ekosystémů a ozdravení přírody po celé Evropě. Návrhy podle Franse Fimmermanse „představují obrovský krok vpřed v boji proti hrozícímu zničení životního prostředí“.

Komise také vydala sdělení „Síla obchodních partnerství: společně za zelený a spravedlivý hospodářský růst“, ve kterém spřádá plány, jak zvýšit přínos obchodních dohod EU s třetími zeměmi pro ochranu klimatu, životního prostředí a práv zaměstnanců na celém světě. EU má prý obchodovat „ekologičtějším, spravedlivějším a udržitelnějším způsobem“.

Komise dále oznámila, že novou vedoucí jejího zastoupení v České republice od 1. července se stane Monika Ladmanová, dlouholetá spolupracovnice komisařky Věry Jourové. Ladmanová se prý mnoho let věnuje zejména tématu rovnosti žen a mužů. V minulosti působila mimo jiné ve vedení Nadace Open Society Fund Praha a spolku Forum 50%.

Téhož dne Evropský parlament napodruhé přijal (po neúspěšném hlasování o čtrnáct dní dříve – viz díl 33 tohoto seriálu) pozici ke třem klíčovým návrhům v rámci balíčku Fit for 55, který je součástí Zeleného údělu. Konkrétně jde o reformu Systému obchodování s emisemi, o uhlíkové clo a o Sociální klimatický fond. Výsledná podoba těchto předpisů bude záviset na dohodě s Radou.

Ve čtvrtek (23. 6.) vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dospěli k předběžné dohodě ohledně návrhu nařízení EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách. Nařízení má zlepšit připravenost EU na příští pandemie a podobné krize. Návrh musí být ještě formálně schválen oběma institucemi.

Ve čtvrtek a v pátek (23. a 24. 6.) zasedala v Bruselu Evropská rada. Mimo jiné

  • rozhodla o udělení kandidátského statusu Ukrajině a Moldavsku;
  • vedla diskusi o návrhu na vytvoření Evropského politického společenství (viz díl 30 tohoto seriálu);
  • přijala (spíše opatrné) závěry k výsledkům Konferenci o budoucnosti Evropy, které vzala na vědomí a konstatovala, že „orgány mají každý v rámci svých příslušných pravomocí a v souladu se Smlouvami zajistit přijetí účinných opatření, jež budou na předloženou zprávu navazovat“.

V pátek (24. 6.) Komise oficiálně zahájila dlouho avizovanou iniciativu Aliance pro letectví s nulovými emisemi. Toto společenství subjektů soukromého a veřejného sektoru má připravit příchod bezemisních letadel, fungujících na vodík nebo elektřinu.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!