Týden v EU

Komise vydala jarní hospodářskou prognózu. Charles Michel vyzval k vytvoření Evropského geopolitického společenství. Komise dále rozvinula svůj plán REPowerEU k rychlému snížení závislosti na ruských fosilních palivech.
 

Od pondělí do pátku probíhal v Unii Evropský týden odborných dovedností. Tato výroční akce věnovaná odbornému vzdělávání se uskutečnila už pošesté. Letošní ročník byl zaměřen na vzdělávání související se „zelenou transformací“, respektive se Zeleným údělem. Ve středu (18. 5.) Komise udělila12 cen ve čtyřech kategoriích a jedno zvláštní ocenění účastníkům odborného vzdělávání, projektům, podnikům a regionům, „kteří úspěšně využili odborné vzdělávání k vytváření zelenější, digitálnější a inkluzivnější společnosti“.

V pondělí (16. 5.) Komise vydala pravidelnou jarní hospodářskou prognózu, která se zabývá očekávaným vývojem ekonomiky EU a jejích členských států v nadcházejících měsících. V souvislosti s válkou na Ukrajině Komise předpokládá slabší hospodářský růst, než uváděla v předchozí (zimní) prognóze, a vyšší inflaci. Růst reálného HDP EU se nyní očekává ve výši 2,7 % v roce 2022 a 2,3 % v roce 2023.

Téhož dne Komise předložila návrh reformy finančních pravidel EU (tzv. finančního nařízení). Návrh má mimo jiné sladit platná pravidla s víceletým finančním rámcem na období 2021–2027, zajistit, aby rozpočet lépe reagoval na krizové situace.

Ve středu (18. 5.) předseda Evropské rady Charles Michel pronesl projev  v Evropském hospodářském a sociálním výboru, ve kterém mimo jiné vyzval k vytvoření Evropského geopolitického společenství, které by tvořila EU, země aspirující na členství v EU a další blízké spřátelené státy.

Téhož dne Komise předložila řadu návrhů v rámci své iniciativy REPowerEU, kterou předběžně nastínila začátkem března (viz dílu 23 tohoto seriálu). Jde o plán na rychlé snížení závislosti na ruských fosilních palivech. Plán počítá s opatřeními k úspoře energie, diverzifikaci dodávek energie a urychlenému zaváděním energie z obnovitelných zdrojů.

Komise také vydala sdělení ohledně dalších možných krátkodobých opatření k řešení vysokých cen za energie. (K prvním takovým doporučeným nouzovým řešením viz díl 6 tohoto seriálu.)

Ve středu také Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josep Borrell představili analýzu investičních mezer v oblasti obrany s nastíněním opatření k upevnění technologické a průmyslové základny obrany EU. Do budoucna by se mělo jít cestou společného zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany.

Ve čtvrtek (19. 5.) Komise zveřejnila pravidelnou hodnotící zprávu „EU Justice Scoreboard“, která se zabývá stavem soudnictví v rámci jednotlivých členských států EU.

Téhož dne Komise podala žalobu na Českou republiku a čtyři další členské státy kvůli tomu, že včas nezapracovaly do svého právního řádu revidovanou směrnici o audiovizuálních mediálních službách (směrnice č. 2018/1808) a navrhuje, aby Soudní dvůr uložil těmto státům peněžní sankce.

Poslední čtvrteční událostí a také poslední událostí, které se věnuje toto týdenní shrnutí, je dohoda vyjednavačů Rady a Evropského parlamentu o jednotném portálu pro oblast celnictví. Nové nařízení má stanovit podmínky digitální spolupráce mezi celními orgány a dalšími úřady. Cílem je usnadnit mezinárodní obchod, zkrátit dobu celního odbavení a snížit riziko podvodů. Portál rovněž pomůže snížit administrativní zátěž obchodníků. Dohodu ještě budou muset potvrdit obě instituce a poté dojde k formálnímu přijetí nařízení.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!