Týden v EU

Konference o budoucnosti Evropy přijala závěrečná doporučení. Evropský parlament navrhuje radikální reformu evropských voleb. Projednávaný šestý balík sankcí proti Rusku by znamenal postupné ukončení dovozu ruské ropy.

 

Začátkem týdne byla zveřejněna politická doporučení, která přijalo plénum Konference o budoucnosti Evropy na svém závěrečném zasedání (30. 4.). Dokument obsahuje 325 bodů rozdělených do devíti tematických okruhů („Změna klimatu a životní prostředí“, „Zdraví“, „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa“, „EU ve světě“, „Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“, „Digitální transformace“, „Evropská demokracie“, „Migrace“, „Vzdělávání, mládež, kultura a sport“). Doporučení směřují k posílení pravomocí Unie a k expanzi její činnosti v řadě oblastí, přičemž jejich realizace by vyžadovala změnu primárního práva. Výkonná rada konference na základě výstupu pléna předloží 9. května závěrečnou zprávu. (Konferenci se blíže věnuji v mnoha předchozích dílech tohoto seriálu a v článku Unijní demokracie naruby.)

V úterý (3. 5.) Komise předložila návrh nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data. To by mělo vytvořit právní rámec pro správu a využívání elektronických údajů vznikajících ve zdravotnictví.

Evropský parlament téhož dne odhlasoval návrh reformy evropských voleb. Ten zahrnuje poměrně radikální myšlenky včetně zavedení celoevropských kandidátních listin, kvót na zastoupení pohlaví, uzákonění systému tzv. spitzenkandidátů nebo korespondenčního hlasování. Aby se návrh prosadil, musely by s ním souhlasit všechny členské státy, což není pravděpodobné. (Iniciativu trefně okomentoval bývalý europoslanec Ivo Strejček ve svém článku Bezohledné zneužívání strachu z války evropskými institucemi.)

Ve středu (4. 5.) předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová v Evropském parlamentu představila návrh šestého balíčku protiruských sankcí v souvislosti s útokem na Ukrajinu. Návrh předpokládá zejména postupné ukončení dovozu ruské ropy a ropných produktů. Lze předpokládat, že vyjednávání mezi členskými státy o tomto návrhu budou obtížná.

Téhož dne Evropský parlament přijal rezoluci o opatřeních v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy. Vítá v něm politická doporučení pléna konference přijatá minulý týden (viz výše). Dále mimo jiné podotýká, že závěry konference vyžadují změny zakládacích smluv, a vyzývá proto ke svolání konventu.

Další středeční událostí bylo uvedení nové strategie Komise pro nejodlehlejší regiony EU, které jsou součástí Francie, Španělska a Portugalska. Komise se zamýšlí mimo jiné nad tím, jak plně zapojit tyto oblasti do zelené a digitální transformace.

Komise zároveň představila 5 projektů, které míní finančně podpořit v rámci své iniciativy Nový evropský Bauhaus. Díky těmto počinům podle Komise „vzniknou na různých místech po celé EU udržitelnější, inkluzivnější a krásnější prostory a do ekologické transformace na místní úrovni se zapojí i občané“. Připomeňme, že Nový evropský Bauhaus má zapojit architekty, designery i umělce do služeb Zeleného údělu a má vnést do klimatické politiky EU kulturní a tvůrčí rozměr (více k němu v dílu 2 tohoto seriálu).

Ve čtvrtek (5. 5.) byly zveřejněny výsledky průzkumu veřejného mínění Eurobarometr k reakci EU na válku na Ukrajině. Podle něj většina respondentů činnost EU v této oblasti podporuje, a mimo jiné oceňuje, že Unie od začátku války projevila EU solidaritu (79 %), ve své reakci byla jednotná (63 %) a rychlá (58 %).

 

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!