Týden v EU

Ilustrační foto
Komise chce zahájit proti Maďarsku nový postup, umožňující zastavení či přiškrcení plateb z unijních fondů. Rada schválila další soubor tvrdých sankcí proti Rusku. Konference o budoucnosti Evropy vstupuje do závěrečné fáze.
 

V pondělí (4. 4.) EU ústy svého vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josepa Borrella odsoudila hlášené brutální činy spáchané ruskými ozbrojenými silami v řadě okupovaných ukrajinských měst s tím, že masakry v Buče i v dalších ukrajinských městech se zapíší na seznam zvěrstev spáchaných na evropské půdě. Podobné prohlášení vydala také předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová.

V úterý (5. 4.) Rada EU přijala novelu nařízení, které upravuje Agenturu EU pro základní práva. Mandát agentury, jejíž úlohou je poskytovat odborné poradenství v problematice základních práv, bude posílen – mimo jiné dojde k rozšíření její působnosti o oblast policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech.

Téhož dne Ursula von der Leyenová prohlásila v Evropském parlamentu, že Komise zahájí proti Maďarsku kroky v rámci nařízení o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie, který za údajné porušování zásad právního státu umožňuje trestat členské státy zastavením či přiškrcením plateb z unijních fondů. (Tomuto kontroverznímu předpisu jsem se věnoval v nedávném článku Právní stát a kulišárna s unijními fondy. První krok, který Komise může učinit, je zaslání písemného oznámení dotčenému státu podle čl. 6 odst. 1 nařízení.)

Další úterní událostí bylo předložení návrhu na zostření pravidel pro průmyslové emise, které má nasměrovat velká průmyslová zařízení a zařízení intenzivních chovů hospodářských zvířat k plnění cílů Zeleného údělu.

Komise také představila novou strategii pro své lidské zdroje a pro své „zelenání.“ Komise chce vytvořit pracovní prostředí, „které nebude diskriminační a bude inkluzivní, genderově vyvážené a přístupné pro osoby se zdravotním postižením“ a chce dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030.

Ve čtvrtek (7. 4.) Evropský parlament vyzval k okamžitému úplnému embargu na dovoz ropy, uhlí, jaderného paliva a zemního plynu z Ruska a k úplnému opuštění plynovodů Nordstream 1 i 2.

Téhož dne byla zahájena činnost laboratoře NEB LAB, jakožto pracovní platformy pro Nový evropský Bauhaus. O tomto projektu, který má zapojit architekty, designery i umělce do služeb Zeleného údělu, a má vnést do klimatické politiky EU kulturní a tvůrčí rozměr, jsme se zmiňovali v dílu 2 tohoto seriálu. NEB LAB má coby místo setkávání sloužit k propojování komunity shromážděné kolem projektu a ke sdílení nápadů.

Ve čtvrtek se také konalo první virtuální zasedání unijní platformy pro společný nákup plynu, LNG a vodíku, kterou tvoří zástupci 27 členských států a Komise.

V pátek (8. 4.) Rada po složitých vyjednáváních schválila pátý balík sankcí proti Rusku v souvislosti s agresí na Ukrajině. Některá opatření se týkají také Běloruska. Mimo jiné dojde k ukončení odběru ruského uhlí, ruské lodě nebudou moci využívat přístavy EU a nákladní dopravci nebudou moci přepravovat zboží po silnicích v EU.

V pátek a v sobotu (8. a 9. 4.) bude v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku zasedat plénum Konference o budoucnosti Evropy. Bude pokračovat příprava závěrečných návrhů, a to v návaznosti na příspěvky pracovních skupin pléna. Počítá se s tím, že návrhy budou předány výkonné radě konference koncem dubna tak, aby závěrečná zpráva byla hotova do 9. května. (Konferenci se blíže věnuji v předchozích dílech tohoto seriálu a v článku Unijní demokracie naruby.)

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme