Týden v EU

Rada přijala Strategický kompas pro bezpečnost a obranu. Charles Michel byl zvolen do čela Evropské rady na druhé období. Plénum Konference o budoucnosti Evropy bude projednávat první návrhy svých závěrů.

V pondělí (21. 3.) Rada přijala Strategický kompas pro bezpečnost a obranu. Tento dlouho připravovaný programový dokument vytyčuje cíle EU v oblasti bezpečnostní a obranné politiky do roku 2030. Předpokládá mimo jiné výrazné zvýšení investic do obrany, vytvoření společné brigády rychlého nasazení o síle až 5000 vojáků, pravidelná vojenská cvičení či posílení zahraničních misí.

V úterý (22. 3.) Komise předložila dva legislativní návrhy, týkající se kybernetické bezpečnosti a zabezpečení informací v orgánech EU. Cílem má být posílit odolnost unijních orgánů a jejich schopnost reagovat na kybernetické hrozby a incidenty a zároveň v kontextu rostoucí nepřátelské činnosti v globálním kyberprostoru zajistit odolnou a bezpečnou veřejnou správu EU.

Ve středu (23. 3.) Komise předložila legislativní návrh, kterým chce zajistit bezpečnost dodávek plynu a přiměřené ceny. Před příští zimou by podle něj zásobníky plynu měly být naplněny nejméně z 80 % a v následujících letech pak nejméně z 90 %. Zároveň Komise vydala sdělení, ve kterém nastiňuje různá možná intervenční opatření na unijní i vnitrostátní úrovni k zajištění bezpečnosti a přiměřených cen dodávek energií.

Téhož dne Komise přijala dočasný krizový rámec pro státní podporu podnikům zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu a s ní souvisejícími hospodářskými sankcemi.

Ve čtvrtek a v pátek (24. a 25. 3.) se v Bruselu konalo zasedání Evropské rady, které se věnovalo hlavně válce na Ukrajině a energetice. ER přijala závěry o vojenské agresi Ruska vůči Ukrajině. Výsledek jednání k energetice nebyl v době dokončení tohoto článku ještě znám. Charles Michel byl opětovně zvolen předsedou Evropské rady, a to na období od 1. června 2022 do 30. listopadu 2024.

V pátek (25. 3.) předsedkyně Ursula von der Leyenová prohlásila před americkým prezidentem Joem Bidenem, který přijel do Bruselu (na jednání G7, summit NATO a zasedání Evropské rady), že transatlantické partnerství je silnější a jednotnější než kdy dříve.

V pátek a v sobotu (25. a 26. 3.) bude v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku zasedat plénum Konference o budoucnosti Evropy. Poprvé bude projednávat předběžné návrhy svých závěrů, které budou založeny na doporučeních panelů evropských občanů, doporučeních vnitrostátních panelů a na myšlenkách shromážděných na vícejazyčné digitální platformě a během jednání samotného pléna a jeho pracovních skupin. (Konferenci se blíže věnuji v předchozích dílech tohoto seriálu a v článku Unijní demokracie naruby.)

 

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme