Týden v EU

Rada dala zelenou kvótám na zastoupení žen ve vedení velkých společností a uhlíkovému clu a přijala další sankce proti Rusku. Jak ovlivní válka na Ukrajině Západ, Evropskou unii a nás?

V pondělí (14. 3.) Rada přijala obecný přístup k návrhu směrnice o zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech. Došlo tak k posunu v legislativním procesu, který se táhne už od konce roku 2012, a to po nedávné změně doposud odmítavé pozice Německa. Podle přijatého textu, který Rada oproti původnímu návrhu Komise mírně zjemnila, mají velké společnosti cílit na alespoň 40 % podíl méně zastoupeného pohlaví na pozicích členů dozorčí rady / nevýkonných členů správní rady, nebo na 33% podílu všech pozic v řídících a dozorčích orgánech. Nyní budou moci začít vyjednávání s Evropským parlamentem. (Původnímu návrhu jsem se kdysi věnoval v článku Genderově vyvážená nehoráznost – tam přednesené základní argumenty platí i vůči pozměněnému textu.)

V úterý (15. 3.) Rada schválila čtvrtý balík sankcí vůči Rusku, souvisejících s invazí na Ukrajinu. Jde o další opatření odvětvové povahy i opatření vůči jednotlivým subjektům.

Ve středu (16. 3.) Rada přijala obecný přístup k návrhu nařízení, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (angl. Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Jde o tzv. uhlíkové clo, tedy clo, které má být uvaleno na dovoz zboží vyráběného v zemích s nižšími standardy, pokud jde o klimatickou politiku. Jde o jeden z klíčových prvků Zeleného údělu, respektive balíčku „Fit for 55“. Nyní budou moci začít vyjednávání s Evropským parlamentem.

Téhož dne Rada stanovila své priority pro rozpočet na rok 2023.

Ve středu také Komise předložila návrh novely nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů. Podle Komise návrh směruje na zavedení přiměřenějších a účinnějších pravidel, díky nimž se sníží náklady centrálních depozitářů cenných papírů na dodržování předpisů a omezí se jejich regulační zátěž.

V pátek (18. 3.) vydala Komise operační pokyny k uplatňování prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se zavádí dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky. (K rozhodnutí Rady o poskytnutí této formy mezinárodní ochrany podle směrnice o dočasné ochraně viz díl 22 této řady.)

Závěrem bych zařadil svoji odpověď na anketní otázku Newsletteru IVK „Jak ovlivní válka na Ukrajině Západ a nás?“, nad kterou jsem se tento týden zamýšlel:

Přáli bychom si, aby střet s touto tragickou situací vrátil Západ zpátky na pevnou zem, aby jej uzdravil z jeho mentálních poruch spojených s progresivismem a zeleným třeštěním, aby jej probudil z jeho zhýčkané znuděnosti. Obávám se ale, že tomu bude přesně naopak, že problémy Západu, a zejména Evropské unie, se naopak prohloubí. Ve světle ruské agrese zde bude tendence vyzdvihovat a vychvalovat západní společenský model, a přitom ještě více než doposud přehlížet jeho chyby. Totéž platí ve vztahu k evropské integraci, respektive jejímu současnému centralistickému pojetí. Jistě zesílí snahy o omezení svobody slova. A velkým vítězem bude především Zelený úděl, který teď – v souvislosti s úsilím o odstřižení se od ruských fosilních paliv – bude prosazován s ještě větší vehemencí, a vůle stavět se mu na odpor bude slábnout.

 

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme