Týden v EU

Soudní dvůr potvrdil platnost nařízení, které umožňuje trestat členské státy zastavením plateb z fondů EU. Komise představila náměty ke Strategickém kompasu pro bezpečnost a obranu. Europoslanci opět v roli ředitelů zeměkoule.
 

Začátkem týdne byla zveřejněna doporučení, která minulý víkend přijal na svém závěrečném zasedání panel evropských občanů č. 4 v rámci Konference o budoucnosti Evropy. (Konferenci a občanským panelům se blíže věnuji v předchozích dílech a v článku Unijní demokracie naruby). Tento panel se zabývá tématy „EU ve světě / Migrace“. Již dříve přijaly svá doporučení panel č. 2 k otázkám demokracie, hodnot, práv, právního státu a bezpečnost a panel č. 3 ke změně klimatu, životního prostředí a zdraví. Příští týden završí svou práci také panel č. 1. Doporučení projedná plénum konference a stanou se podkladem pro další fázi diskuse. Hlavním výstupem konference má být zpráva, kterou na základě návrhů pléna připraví výkonná rada složená ze zástupců Evropského parlamentu, Rady a Komise.

V úterý (15. 2.) Komise vydala dvě sdělení k problematice obrany a bezpečnosti, a sice Příspěvek Komise k evropské obraně a Plán týkající se technologií kriticky důležitých pro bezpečnost a obranuJde o vstup do diskuse o tzv. Strategickém kompasu pro bezpečnost a obranu EU – tento programový dokument, který by Rada měla přijmout v březnu, stanoví cíle EU v oblasti obranné politiky v horizontu do roku 2030. Opatření nastíněná ve sděleních by podle Komise měla vést k vytvoření integrovanějšího a konkurenceschopnějšího společného trhu v oblasti obrany, a to zejména prohloubením spolupráce mezi zeměmi EU, uskutečňováním rozsáhlejších projektů, optimalizací nákladů a zvýšením operační účinnosti.

Téhož dne Evropský parlament trochu opožděně uspořádal oslavu 20. výročí zavedení bankovek a mincí měny euro, na kterém vystoupila i prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni. (Tomuto výročí jsme se více věnovali v dílu 14 tohoto seriálu.)

Od úterka je také možné zasílat přihlášky do 30. ročníku soutěže o Cenu Lorenza Nataliho (Natali Prize), kterou pořádá EU pro novináře. Letos budou ceny uděleny za zpravodajství, které se věnuje tématům: nerovnost, chudoba, klima, vzdělávání, migrace, zaměstnanost, digitalizace, zdravotnictví, mír, demokracie a lidská práva.

Ve středu (16. 2.) Soudní dvůr EU v plném rozsahu zamítl žaloby, kterými se Polsko a Maďarsko domáhaly zrušení nařízení 2020/2092 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie. Podle sporného předpisu mohou být členské státy, které podle mínění Komise a kvalifikované většiny členských států porušují zásady právního státu, sankcionovány zastavením či přiškrcením plateb z unijních fondů. Tomuto významnému tématu se podrobněji věnuji v článku Právní stát a kulišárna s unijními fondy.

Ve čtvrtek (17. 2.) Evropský parlament přijal dlouhou řadu rezolucí týkající se zahraniční a bezpečnostní politiky EU a politické situace ve světě. Šlo mimo jiné o výroční zprávu o provádění společné zahraniční a bezpečností politiky, výroční zprávu o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky či výroční zprávu o lidských právech a demokracii ve světě. Další rezoluce s dotkly třeba situace v Burkině Faso, v Íránu nebo na Filipínách. Jde o typický projev toho, že europoslanci se cítí být „řediteli zeměkoule“, kteří touží – bez ohledu na hranice pravomocí EU a pravomoci samotného EP – mluvit do všeho, co se na naší planetě děje.

Ve čtvrtek a v pátek (17. a 18. 2.) se v Bruselu konal v pořadí šestý summit Evropské unie a Africké unie. Jednání se týkala mimo jiné rozsáhlých investic, které plánuje v Africe EU v rámci projektu Globální brána (o kterém jsme se zmiňovali v dílu 12), dodávek vakcín proti covidu do afrických zemí nebo migrace.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme