Turné Katy Faustové hlídá policie kvůli výhrůžkám LGBT aktivistů

Do České republiky přicestovala paní Katy Faustová, zakladatelka organizace Them Before Us, která se zabývá nezadatelným právem dětí na úplnou rodinu, tedy biologickou matku a otce. Tato zcela přirozená forma rodiny je dnes překvapivě pod těžkým útokem progresivních hnutí, která propagují homosexuální, lesbické a volné svazky, umělá oplodnění a surogátní mateřství.

Název Them Before Us (Ony před námi) vyjadřuje hlavní smysl činnosti organizace. Tedy princip, že děti, jejich štěstí, vývoj, psychika a city, by měly být přednější než žádosti dospělých.

„Pokud dospělí neobětují své žádosti pro dobro dětí, potom se budou muset děti obětovat pro žádosti dospělých,“ říká Katy Faustová, kterou pozvala do ČR nevládní organizace Aliance pro rodinu.

V rámci naplánovaného turné přednáší Katy Faustová v Praze, Brně, Zlíně a Ostravě. Více o obsahu jejích přednášek naleznete na konci článku.

Výhrůžky a policejní ochrana

Ještě před začátkem turné dorazila na adresu Katy Faustové a také na adresu Aliance pro rodinu série výhrůžek.

„Před turné jsem vystoupila v televizní debatě s mladým aktivistou z LGBT komunity, což vyvolalo velký rozruch na sociálních sítích. Některé skupiny vyzývaly k hromadnému bojkotu naší akce, jinde se objevovaly výhrůžky násilím,“ sdělila deníku The Epoch Times předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová.

„Paní Faustové napsali, že nemá do České republiky vůbec jezdit, že zde není vítaná. A to velmi agresivním způsobem,“ uvedla Jana Jochová a dodala, že nakonec došlo až na policejní dohled nad celým přednáškovým turné.

Pořadatelé turné zaznamenali, že odpůrci akce začali zadávat jejich adresy do formulářů „různých pochybných služeb“ a poté zahltili registrační systém, skrze nějž se lidé mohli přihlásit k účasti na přednášce. Do systému dorazilo množství falešných přihlášek, „které jsme nemohli odlišit od pravých zájemců“, popisuje Aliance pro rodinu řadu obtíží, které jim odpůrci akce vytvářejí.

 

Nakonec tedy došlo až na doporučení pro realizování policejního dohledu nad celou akcí. „Všechno toto vyhodnotili bezpečnostní experti a Policie ČR jako bezpečnostní hrozby,“ říká Jana Jochová. Před budovou Cevro institutu se nacházela hlídka nejméně šesti uniformovaných policistů.

O čem se diskutovalo

Na pražské přednášce zazněla celá řada zajímavých informací, zkušeností a výpovědí dětí, které vyrůstaly v homosexuálních a lesbických svazcích, tedy buďto bez otce, nebo bez matky, které neznaly. Tyto děti byly počaty umělým oplodněním nebo byly od druhého rodiče odděleny.

Níže napíšu, co jsem si z přednášky zapamatoval, a některá vlastní pochopení a myšlenky, které ve mně přednáška vyvolala.

Ústředním tématem přednášky byly děti, jejich právo na to, znát svého biologického otce a matku, a také otázka, jaké prostředí je pro vývoj dítěte nejlepší. Respektive jaký je rozdíl mezi tím, když dítě vyrůstá se svými biologickými rodiči – otcem, matkou a se svými sourozenci, nebo s biologickou matkou a její lesbickou přítelkyní nebo biologickým otcem a jeho homosexuálním přítelem.

Děti, které neznají svoji matku nebo otce, mají během dospívání problémy s identitou. Často spontánně začnou vyhledávat svého otce či matku a snaží se skrze ně pochopit vlastní kořeny, vlastní historii a osobnost.

V praxi se ukazuje, že muž nemůže být nikdy náhradou za matku a žena nemůže nahradit otce. Tedy homosexuální přítel otce nenahradí matku, i když dítě upřímně miluje a stará se o něj. A lesbická přítelkyně matky nikdy dítěti nevynahradí otce, i když dítě opečovává a je na něj hodná.

Nejvyváženější prostředí (i genderově nejvyváženější) je z praxe pro dítě rodina, kterou tvoří jeho biologičtí rodiče a sourozenci. A dále babičky, dědečkové, tety a strýčkové.

Pro každé dítě je velice důležité znát svůj původ – tedy své rodiče, a znát historii své rodiny, svých dědečků a babiček, protože díky tomu získává vlastní identitu, chápe lépe své myšlenky, pocity a chování, které mají co dočinění s životy jeho předků.

Tyto věci se nedají nikterak přeskočit, nahradit nebo vymazat a pro dítě hrají zásadní roli, ať už vyrůstá v sebevíce milujícím a materiálně zabezpečeném prostředí.

Katy Faustová také vyjádřila postoj, že lesbická žena, která chce mít vlastní dítě, by měla myslet více na dobro pro to dítě, než na svou touhu mít miminko. Muž, který má rodinu a zamiluje se do jiné ženy, by měl dát svoji rodinu a své děti před svoje city k jiné ženě a tyto pocity obětovat pro dobro svých dětí a své rodiny. A tak dále v různých obměnách.

Podle Katy Faustové je to buďto tak, že se dospělí obětují pro své děti, nebo se budou muset děti obětovat pro rozmary a touhy dospělých.

Témat bylo otevřeno skutečně mnoho a přednáška by vydala na celý seriál článků.

Audiovizuální záznam celé přednášky Katy Faustové bude po skončení turné publikován na stránkách Aliance pro rodinu.http://www.alipro.cz

Převzato z Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujem