Trump, Čína, Covid a vědecké pletichy

Jednání s Číňany po summitu G20

V únoru 2020 zadal prezident Trump americkým vědcům určit geografický a biologický původ nového koronaviru. Úkolem byla pověřena Národní akademie věd. Důvodem k zadání takového úkolu, bylo rychlé získání informací, které by podstatně zrychlily vývoj vakcíny a pomohly by také k určení případné odpovědnosti.

Stanoviska jednotlivých vědeckých pracovišť se soustřeďovala v Národní akademii věd s tím, že vypracováním zprávy pro prezidenta byl pověřen ředitel Rady pro politiku ve zdravotnictví Andrew Pope.

Mohlo to být… všelijak

Ten svůj návrh zprávy zaslal 4. února 2020 ostatním činovníkům Národní akademie věd.

Návrh zprávy, který unikl, hovoří přinejmenším protichůdně.

„Původní názory odborníků spočívaly v tom, že dostupná genomová data jsou v souladu s přirozeným vývojem (viru) a v současné době neexistují žádné důkazy o tom, že byl virus modifikován tak, aby se rychleji šířil mezi lidmi.“

Poznámka pod čarou v návrhu zprávy však naznačuje, že v únoru 2020 američtí vědci nevěděli vůbec nic o původu viru. Poznámka („případně přidat stručné vysvětlení, že to nevylučuje neúmyslný únik z laboratoře“) dokládá, jak spekulativními vědeckými stanovisky byl prezident Trump v té době zásobován.

A vůbec nejzajímavější na celém návrhu zprávy je, že ani jedna verze se nakonec nestala součástí konečného dokumentu. Finální verze obsahovala totiž všechny možné varianty vzniku a šíření viru a žádnou z nich vědci neupřednostnili.

Věřit WHO?

Celý rok zuřila politická bitva, odkud vlastně nový vir pochází, zda se jedná o dílo člověka, zda jde o neúmyslně, či úmyslně vypuštěnou zbraň a kdo konkrétně jí vypustil atd.

Jak víme, tým vědců Světové zdravotnické organizace (WHO) v únoru dospěl k závěru, že je „extrémně nepravděpodobné“, že virus unikl z laboratoří v Číně.

I přes toto oficiální stanovisko však mnoho vědců nadále varuje, že se vir narodil skutečně v Číně.

Věrohodnost závěrů vědců z WHO nám narušuje samotné složení vědeckého týmu. Jeden z vědců byl např. Peter Daszak, ředitel newyorské vědecké neziskové aliance EcoHealth. Tento vědecký ústav spolufinancoval civilní část výzkumu virologického ústavu ve Wuchanu.

Ač se zdá, že situace s onemocněním COVID-19 je v USA technicky zvládnutá a problémem jsou jen výrobní kapacity výrobců vakcín, není tomu tak. Vir, jak víme, nám mutuje a informace o jeho „výrobě“ by dost pomohly ve vývoji kvalitnější (univerzálnější) vakcíny. Drahocenné měsíce výzkumu vývoje vakcíny, které přinesly zbytečné mrtvé, tak byly vlastně ztraceny politickým rozhodováním vědců, z nichž řada úzce spolupracuje i s výrobci vakcín.

Celý tento složitý konglomerát vědeckých a obchodních vztahů, které jsou však ve všech ostatních případech považovány za běžné a žádoucí, nese odpovědnost za vznik fantasmagorických spikleneckých teorií, vzbuzuje nedůvěru v opatření vlád a celkově tak celou krizi prodlužuje.

Vědecké pletichy

Sázka na vysoký morální kredit vědeckých kapacit spolu s politizací vědy obecně, narušuje nejen samotný poctivý vědecký výzkum, ale ztrácí se především víra veřejnosti ve schopnost politické reprezentace včas odhalit případné „vědecké pletichy“.

Jisti si v této situaci my laická veřejnost můžeme být jen tím, že veškeré zveřejněné informace o původu viru jsou značně zatížené politickými a obchodními zájmy, tzn., že jeden z obou protichůdných postojů, tedy „zodpovědných“ i „nezodpovědných“, může být ten správný.

Jediný objektivní ukazatel by mohl být zvýšený počet úmrtí. Ten v některých státech USA – nikoliv všude – skutečně vykazuje vyšší statistická čísla. Neexistuje však v počtu obětí závislost (přímá úměra) mezi těmi státy Unie, které přistoupily k tvrdým opatřením a těmi, které politicky deklarovaly svou nebojácnost. Státy jihu, které využily obecně měkčí opatření, nemají více obětí. Dokonce mají poměr mezi nakaženými a mrtvými příznivější. Naopak  „přísné“ státy, mezi nimi třeba Kalifornie nebo New York, hlásí nadstandardní počty mrtvých (a nakažených).

Čínská hra?

Medicínsky a ani politicky není krize v USA zdaleka zažehnána. Mezi důležité okolnosti, které by dovolily predikovat vývoj krize, patří samozřejmě i postoj samotného Josepha Bidena. Ten, jak známo, jednak věří na dobré obchodní vztahy s Čínou a jednak má dlouhodobě vyloženě výtečné vztahy s Národní akademií věd.

Zda a do jaké míry tyto dva aspekty, tedy nedobrý vztah k Číně a špatné vztahy s americkou vědeckou obcí, hrály v době prezidentování Donalda Trumpa v případě řešení okolností onemocnění COVID-19 svou úlohu, těžko spekulovat, ale nabízí se.  Může jít například jen o distribuci informací, které Čína nepřátelskému Trumpovi neposkytla (včas) nebo třeba jen „problematická komunikace“ vědců s prezidentem Trumpem, apod..

Buď jak buď, prezident Trump zajistil Američanům financování a rychlý vývoj vakcíny a také dostatek ochranných prostředků. Z toho teď těží Joseph Biden a jeho vláda. Ta si teď, potom, co prezident Trump vše připravil, může dovolit i chyby.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!