Je to už třicet jedna let…

Milí čtenáři,

gratulujeme vám k třiceti jedna letům svobody. Byl to ten největší zázrak našich moderních dějin. Ať nám vydrží co nejdéle! A za tento zázrak děkujeme nejen všem statečným mužům a ženám, kteří se o to zasloužili, ale i svatému Václavovi  a svaté Anežce české. 

Ve vatikánské bazilice sv. Petra je svatořečena Anežka Česká. Do Říma přijíždí na 10 000 poutníků z ČSSR. Událost dokonce přenáší tehdejší Československá televize.

 

Povolená studentská manifestace k 50. výročí úmrtí Jana Opletala končí na Národní třídě brutálním zásahem.

 

18. 11. vyhlašují studenti stávku…

 

…a přidávají se k nim herci.

 

V pražském Činoherním klubu je 19. 11. založeno Občanské fórum.

 

20. listopadu je už na Václavském náměstí 100 000 lidí.

 

Kardinál Tomášek vydal 21. listopadu prohlášení Všemu lidu Československa, kde napsal: Nesmím mlčet ve chvíli, kdy jste se sjednotili k mohutnému protestu proti bezpráví páchanému na nás po čtyři desetiletí… nesmíme čekat, je třeba jednat. Potřebujeme demokratickou vládu. Jsme s vámi, přátelé, kteří voláte po spravedlnosti pro všechny. S díkem a úctou se obracím zvláště k obětem surového násilí: O vás platí Kristovo slovo „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“. Požadavek potrestání viníků je zcela spravedlivý… Na našich utlačovatelích vidíme, jak krátkodechá jsou vítězství zloby, nenávisti, pomstychtivosti, bezohlednosti, zpupnosti… V této osudové hodině našich dějin nesmí zůstat stranou nikdo z vás.

 


Václav Havel objímá Alexandra Dubčeka ve chvíli, kdy se 24. listopadu dozvídá, že z funkcí odstupuje celé předsednictvo stany včetně generálního tajemníka Milouše Jakeše.

 

26. listopadu se poprvé tváří v tvář setkávají Václav Havel v čele delegace Občanského fóra s federálním premiérem Ladislavem Adamcem

 

Manifestační generální stávka 27.11. na celém území republiky (na fotografii Ostrava) definitivně prokázala, že lid odmítá vládu jedné strany.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč