Je to už třicet jedna let…

Milí čtenáři,

gratulujeme vám k třiceti jedna letům svobody. Byl to ten největší zázrak našich moderních dějin. Ať nám vydrží co nejdéle! A za tento zázrak děkujeme nejen všem statečným mužům a ženám, kteří se o to zasloužili, ale i svatému Václavovi  a svaté Anežce české. 

Ve vatikánské bazilice sv. Petra je svatořečena Anežka Česká. Do Říma přijíždí na 10 000 poutníků z ČSSR. Událost dokonce přenáší tehdejší Československá televize.

 

Povolená studentská manifestace k 50. výročí úmrtí Jana Opletala končí na Národní třídě brutálním zásahem.

 

18. 11. vyhlašují studenti stávku…

 

…a přidávají se k nim herci.

 

V pražském Činoherním klubu je 19. 11. založeno Občanské fórum.

 

20. listopadu je už na Václavském náměstí 100 000 lidí.

 

Kardinál Tomášek vydal 21. listopadu prohlášení Všemu lidu Československa, kde napsal: Nesmím mlčet ve chvíli, kdy jste se sjednotili k mohutnému protestu proti bezpráví páchanému na nás po čtyři desetiletí… nesmíme čekat, je třeba jednat. Potřebujeme demokratickou vládu. Jsme s vámi, přátelé, kteří voláte po spravedlnosti pro všechny. S díkem a úctou se obracím zvláště k obětem surového násilí: O vás platí Kristovo slovo „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“. Požadavek potrestání viníků je zcela spravedlivý… Na našich utlačovatelích vidíme, jak krátkodechá jsou vítězství zloby, nenávisti, pomstychtivosti, bezohlednosti, zpupnosti… V této osudové hodině našich dějin nesmí zůstat stranou nikdo z vás.

 


Václav Havel objímá Alexandra Dubčeka ve chvíli, kdy se 24. listopadu dozvídá, že z funkcí odstupuje celé předsednictvo stany včetně generálního tajemníka Milouše Jakeše.

 

26. listopadu se poprvé tváří v tvář setkávají Václav Havel v čele delegace Občanského fóra s federálním premiérem Ladislavem Adamcem

 

Manifestační generální stávka 27.11. na celém území republiky (na fotografii Ostrava) definitivně prokázala, že lid odmítá vládu jedné strany.