„Třicet let svobodně“ – projev maďarského premiéra Viktora Orbána

Dobrý den přeji! Srdečně zdravím pana předsedu Parlamentu, paní předsedkyní Máriu Schmidt. Srdečně zdravím přítomné členy sboru zahraničních zastupitelství akreditovaných do naší země, členy vlády, své staré přátele, vůbec srdečně zdravím všechny, kteří přišli.

Debata, která v Evropské unii začala v květnu – a tedy i můj projev – se týká budoucnosti Evropské unie, nikoli Evropy. Norsko, Švýcarsko, Velká Británie, jistě celý Balkán, Bělorusko jistě a také Rusko až po pohoří Ural jsou také součástí Evropy, i část Turecka zasahuje do geografického prostoru, který nazýváme Evropa.

Evropa je kulturní formace, která je fantastická, úžasná, dechberoucí a nenapodobitelná. Dědictví tří hor, tří kopců, které se navzájem pojaly; vinná réva, která pocházela z větví Akropole, Capitolia a Golgoty, naroubovala jeden do druhého. Víno se vyrábí na mnoha místech po celém světě a byly také učiněny pokusy zavést evropskou kulturu na mnoha místech po celém světě, ale nikdy se nemohou přiblížit chuti a kráse originálu, bez ohledu na to, kolikrát se sami napijí strnulost.

V životě Evropy se střídala lepší a horší období, ale Evropa je věčná, a tak je tomu i dnes, i když brnění ostatních může zářit jasněji. Dnes se však nezúčastňujeme zasedání Akademie umění, kde soutěžíme ve chválení slávy našeho kontinentu, ale politické události, a musíme myslet na budoucnost Evropské unie, ne na Evropu.

Evropská unie je politická formace vytvořená člověkem, která byla založena za účelem ochrany ekonomických a vojenských zájmů jednotlivých států. Byla založena s cílem reagovat na politickou skutečnost, že po druhé světové válce byla polovina Evropy obsazena Američany, druhá Sověty. Vytvořili Evropskou unii, aby neztratili naději, že jednoho dne budou evropští občané moci znovu rozhodovat o osudu Evropy.

Vážené dámy, vážení pánové!

Frankfurter Allgemeine Zeitung píše na základě jednoho průzkumu, že v červnu 2021 tvrdilo jenom 45 procent Němců, že může vyjádřit svobodně svůj názor. Podle respondentů si můžou raz dva popálit prsty, řeknou-li o islámu, nebo vlastenectví to, co si opravdu myslí.

Václav Klaus, rozhodně nejjasnější duch Evropy z řad dřívějších politických lídrů, říká, že člověk, rodina, a národ jsou najednou pod útokem, což ohrožuje budoucnost Evropy. Paní Barley, místopředsedkyně Evropského parlamentu, mluví o tom, že Maďarsko a Polsko je třeba vyhladovět. Jeden z místopředsedů komise mluví o jedné členské zemi Unie, zrovna o nás, že jsme nemocná demokracie.

Co se stalo s naší Evropskou unií?

Vážené dámy, vážení pánové!

Evropská unie poskytovala v roce 2008 25 procent z celosvětového HDP, v roce 2019 už jenom 18 procent. Evropská unie poskytovala v roce 2008 22 procent celkové průmyslové přidané hodnoty světa, v roce 2019 už jenom 15 procent. Mezi 50 největšími firmami světa bylo v roce 2001 čtrnáct evropských, dnes už jenom sedm. Mezi 10 největšími finančními centry světa se dnes už nenalézá ani jedna evropská lokalita. Evropská unie podávala před třiceti lety sedmkrát tolik patentů, jako Čína, dnes Čína podává už čtrnáctkrát více, než Evropská unie. Na světě bylo založených během uplynulých 25 let 20  firem, kterých hodnota dnes přesahuje 100 miliard dolarů: 9 amerických, 8 čínských. Evropská firma mezi nimi nebyla.

Co se stalo s naší Evropskou unií?

Během uplynulých třicet let zvýšily Spojené státy své vojenské výdaje o 30 procent, Čína na devítinásobek – to znamená o 900 procent. Unie se nalézá tam, kde byla před třiceti lety. Mezi deseti zemí s nejvyššími vojenskými výdaji nalezneme dnes už jenom dvě země z Evropské unie.

Co se stalo s naší Evropskou unií?

Vážené dámy, vážení pánové!

Čtvrtina občanů Evropské unie si myslí, že budoucí generace bude žít lépe, než ta dnešní. 57 procent Francouzů, 53 procent Belgičanů, a 44 procent Němců si myslí, že budoucí francouzské, belgické, a německé generace budou žít hůř.

Kam se poděl evropský sen? Co se stalo s naší Evropskou unií?

Podle studie Institutu Bertelsmann z roku 2016 jednotný přináší jednotný vnitřní trh členským státům rostoucí zisky. Je to sice pravda, že ne v rovném poměru. To představuje pro Němce 1046 eur dodatečných příjmů na osobu, pro Francouze 1074 eur dodatečných příjmů, Maďarům ale 408 eur dodatečných příjmů, a pro Poláky je to jen 382 eur dodatečných příjmů, což znamená, že místo konvergence pozorujeme divergenci. Na základě analýzy  německého institutu CEP z roku 2017 zavedením eura získali výhradně jenom Německo a Nizozemci všichni ostatní země v eurozóně tratí.

Co se stalo s naší Evropskou unií?

Vážené dámy, vážení pánové!

Dnes je den maďarské svobody. Třicet let svobody. Je tomu třicet let, co jsme vyhráli studenou válku. Pan prezident Reagan přehodil výhybky, a spustil rozhodující útok studené války. Polská Solidarita pomocí odvahy, které se jí dostalo od polského papeže, dokázala, že jediný nástroj, který ještě drží pohromadě socialistický tábor – armádu a násilí už Sověti  nemají sílu nasadit. Rok 1956 se stal minulostí. My – středoevropské národy – s odvahou získanou od Poláků, jsme se postavily všechny vedle Polska, a vyhrály jsme poslední bitvu studené války v letech 1989-90.

My jsme tam byli. My víme, že svoboda jen tak nepřišla, ale že jsme si ji vydobyli. Komunizmus se nezhroutil, ale porazili jsme ho. Berlínská zeď se nezbourala, zbourali jsme ji. Sověti neodešli, ale vytlačili jsme je. Šikovně, bez ztráty krve, odvážně a chytrým způsobem porazili, zbourali, vytlačili, a vydobyli si.

Dnes jsme tím, čím jsme byli tehdy – poslední přežívající bojovníci za svobodu Evropy. Historie Evropy se nezměnila,  my jsme ji změnili. Víme, že nyní, když Evropská unie je v potížích, se sama od sebe nezlepší, nepromění, a nepostaví na správnou cestu. My to musíme opravit, proměnit a vrátit na správnou, úspěšnou cestu.

Vážené dámy, vážení pánové!

Evropská unie dnes potřebuje přesně takové bojovníky za svobodu, jací jsme my.

Vážená Konference!

Dnes formulujeme teze. Teze, kterými maďarská vláda přispívá k celoevropské diskusi o budoucnosti Evropské unie, po čemž – doufám – bude následovat podobné stanovisko Parlamentu Maďarska.

Naše první teze je, že se Evropské unie mění svým charakterem v říši. Místo Evropy národů se buduje v Bruselu takový evropský superstát, na který jim nikdo neposkytl žádné oprávnění. Evropský démos neexistuje, existují jenom národy. Bez démosu ale nelze budovat demokracii, proto budování bruselské říše vede nutně k nedostatku demokracie. To, co bychom chtěli my, je něco úplně jiné. My chceme demokracii, přičemž její základy tvoří evropské národy.

Nebojme se vyslovit: my, demokraté stojící na národních základech stojíme tváří v tvář budovatelům říše, kteří jsou v podstatě  nepříteli demokracie.

Naše druhá teze je, že Brusel dnes řídí ti, kteří se dívají na integraci ne jako na nástroj, ale jako na cíl. Proto chtějí překopat všechny národní zájmy a naše tradiční hodnoty. Legislativa a instituce EU nejenže nezabraňuji tomuto úsilí, ale naopak mu napomáhají. Proto naši političtí oponenti se usilují o zeslabení přirozených komunit tvořících základ evropské kultury. Na mušce je národ, regiony, křesťanské a židovské církve, rodiny. Proto říká maďarská vláda, že ze Základní smlouvy Unie je třeba výraz „ever closer union” („stále užší unii“) vymazat při první možné příležitosti.

Naše třetí teze je, že Brusel outsourcoval značnou část své moci, a přihrál jí sítím organizovaným a řízeným mimo Evropu, především sítím George Sorose, jakož i zájmům amerických demokratů stojícím v jejich pozadí.

Toto se děje následujícím způsobem. Nejprve se Komise posunula  z politicky nestranné pozice strážce smluv a změnila se v politický orgán. To se  ani nedělo v tajnosti, ale  naopak – veřejným oznámením pana předsedy Junckera. Proto  nepodporovali Maďaři a Britové zvolení pana Junckera, a konec konců toto vyústilo také do Brexitu. .

Druhým krokem je, že se Komise – přetransformovaná na politický sbor – rozhodla, že vypracuje o členských státech Unie správy o stavu právního státu. Tyto zprávy o členských státech se ale nepřipravují na základě názoru, dokumentů členských států, anebo na základě oznamování faktů. Tato práce se outsourcuje k NGO, pseudo-nevládkám, které působí v členských státech, a které jsou ve skutečnosti politické organizace, patřící na celém kontinentu typicky (a to takřka bez výjimky) k síti Sorose, což ani nepopírají.

Třetí krok: demokraticky zvolené vlády členských států jsou pak na základě těchto zpráv hodnocené a trestané. Toto je zneužití moci, té moci, kterou odevzdaly členské státy Komisi.

Naše čtvrtá teze je, že bez společného ekonomického úspěchu se Evropská unie rozpadne. Myšlenka Unie se totiž zakládá na jednoduchém předpokladu, že členské státy mají možnost dosáhnout společně větší ekonomický úspěch, společně, než každý zvlášť. Jestli se ale ukáže, že zvlášť máme (anebo můžeme mít) větší ekonomický úspěch, pak Evropská unie skončila. Proto my, co jsme zastánci Evropské unie, můžeme podporovat jenom takovou politiku, která se zaměřuje výhradně na společný ekonomický úspěch. Brusel místo toho bojuje sám se sebou, s vlastními členskými státy: poučuje, vyhrožuje, donucuje, anebo dokonce trestá a zneužívá svou moc, a tím demontuje sám sebe.
 
Naše pátá teze je, že příští desetiletí bude obdobím nebezpečných výzev: stěhovaní národů, migrace, epidemie a pandemie. V tomto nebezpečném období musíme zajistit bezpečnost, a být úspěšnými ve světové ekonomice. Předpokladem úspěchu je náprava evropské demokracie. V zájmu ochrany národní a ústavní identity členských států je proto třeba vytvořit zapojením ústavních soudů členských států novou instituci.

Naše šestá teze je, že Evropský parlament se z aspektu evropské demokracie dostal do slepé uličky. Zastupuje jenom vlastní stranické, ideologické a institucionální zájmy. Nepřidává, ale ubírá ze síly Evropské unie. Musíme výrazně zvýšit roli národních parlamentů. Do Evropského parlamentu bychom měli posílat poslance národních zákonodárných sborů – podle vzoru plenární schůze Rady Evropy. Národním parlamentům třeba kromě toho poskytnout právo k tomu, aby mohly zastavit legislativní proces unie, když zjistí, že narušuje národní pravomoci, čili je třeba zavést červené karty.

Naše sedmá teze: ceterum censeo, Srbsko je třeba přijmout. K členství Srbska se váže zájem ze strany Unie, jako ze strany Srbů. Tento fakt je třeba si uvědomit, a třeba je přijmout.

Vážené dámy, vážení pánové!

historie nám dává úžasnou možnost –  debata začala, konečně můžeme mluvit otevřeně o problémech, o všem, co nám vadí, a co vadí občanům členských států. Pódium je připaveno,  potřebujeme pouze patřičnou intelektuální odvahu. Dostali jsme příležitost zastavit proces, kdy se z Evropské unie stává Sovětský svaz, a z Bruselu se stává Moskva. My víme, jaké nebezpečenství nám hrozí, protože žijeme svobodně jenom třicet let. My jsme byli vždy bojovníky za svobodu Evropy, zatímco naši západní přátelé jí prostě zdědili. Jaký to rozdíl!

Mějme dostatek duševní a politické odvahy, abychom uznali, že časy se změnily.

Před třiceti lety jsme si mysleli, že Evropa je naše budoucnost, dnes už vidíme, že my jsme budoucnost Evropy.

Mějme odvahu být demokraty a bojovníky za svobodu také v Bruselu, protože jenom z toho se může zrodit nová evropská renesance.

Bůh nad námi všemi! Maďarsko nade všechno! 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč