Trianon jen na sto let?

Madarská akademie věd přišla v týdnu před stým výročím Trianonské smlouvy (která po první světové válce připravila tehdejší Uhry o dvě třetiny území) s velkým průzkumem názorů obyvatel. Mimo jiné z průzkumu vyplývá, že až třetina Maďarů věří, že Trianon po sto letech ztrácí účinnost.

Z průzkumu na reprezentativním vzorku 1048 obyvatel vyplývá více zajímavostí. Akademici se mimo jiné ptali, jaká slova vystihují maďarskou historii. Podle 81 % maďarské dějiny částečně nebo zcela vystihuje slovo „tragické“, podle 61 % je také výstižné pojmenování „úctyhodné“. Jen 3 % dotazovaných plně souhlasí s tím, že maďarské dějiny jsou úspěšné.

Na dotaz, jaké příčiny měly historické tragédie maďarského národa, 88 % tázaných souhlasilo, že k nim vedla špatná rozhodnutí představitelů Maďarska, 71 % s tím, že Maďaři nebyli dostatečně jednotní, když to bylo potřeba. Podle 60 % byli soupeři Maďarů vždy v přesile, dle 49 % byla země příliš chudá a slabá a 46 % říká, že Maďaři mají zkrátka obvykle smůlu.

Řeč přišla i na to, která bývalá uherská území lidé dnes navštěvují. Nejvíce dotázaných (60 %) někdy bylo na Slovensku (v průzkumu se ale používá stále běžný pojem Felvidék, tedy Horní Země), lehce přes polovinu Maďarů někdy bylo v Transylvánii, ve Vojvodině a Zakarpatsku jen 35, resp. 20 %. Jako nejlepší většinou hodnotí situaci Maďarů na Slovensku.

Za příčinu konečné podoby Trianonu částečně či zcela považuje největší část tázaných (78 %) snahu velkých mocností o vytvoření nových silných spojenectví. 71 % vidí jako důvod také snahu sousedních států rozšířit své hranice, 70 % za příčinu považuje prohru v první světové válce.

Zajímavé je, že „jen“ podle 62 % byla důvodem přeformátování hranic touha sousedních národů po sebeurčení, 60 % souhlasí s tím, že příčinou bylo protimaďarství francouzských elit. Pouze 14 % považuje za zásadní příčinu uherskou národnostní politiku (dalších 25 to za důvod považuje částečně).

Plných 94 % souhlasí, že mírová smlouva byla pro Maďarsko „obecně nespravedlivá a příliš přísná“. 84 % souhlasí s tvrzením „Kdo je Maďar, toho Trianon dodnes bolí“. Dle 71 % je částečně či zcela pravda, že hlavní příčinou špatných vztahů Maďarska se sousedy je právě Trianon. Stejný podíl říká, že byl hlavní příčinou vstupu Maďarska do druhé světové války.

A dostáváme se k možná největší zajímavosti – 20 % tázaných zcela souhlasí s tím, že Trianon po 100 letech ztratí účinnost, dalších 14 % souhlasí částečně. 40 % zcela nesouhlasí. Podle historika Balázse Ablonczyho jde o lidovou legendu, která ale nebyla tak rozšířená v meziválečném období, jako je dnes (možná i proto, že se blížilo sté výročí).

Na závěr pár dotazů k dnešní situaci zahraničních Maďarů. Podle 79 % čelí maďarské komunity v zahraničí dodnes četné diskriminaci. Dle stejného podílu lidí je důležité, aby Maďarsko podporovalo krajany ve snaze o autonomii. Ani názory z druhé strany ale nejsou výjimkou – čtvrtina dotázaných plně souhlasí s tím, že dnes Maďarsko zahraniční Maďary podporuje až moc. A 63 % souhlasí s tím, že je pro Maďary za hranicemi výhodou každodenní kontakt se dvěma různými kulturami.

Chcete být o situaci v Maďarsku pravidelně informováni? Sledujte (jako my) facebookovu skupinu Co se děje v Maďarsku.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!