Tolik LGBT? Něco s těmi čísly nehraje…

Podíl LGBT mezi mladými Američany se za posledních deset let ztrojnásobil – na 21 procent. Trans a nebinární identifikace se zvýšila až o tisíc procent. Čím to bylo způsobeno? Společenskými trendy… Tvrdí to nejen známý (liberální) komentátor a herec, ale dokazuje to i nová studie.

Data z General Social Survey ukazují, že LGBT identifikace se rozchází se skutečným stejnopohlavním sexuálním chováním. Neboli hodně   lidé se identifikuje jako LGBT, ale přitom sexuálně nežije s osobou stejného pohlaví. Od roku 2008 vzrostla LGBT identita mezi Američany mladšími třiceti let o 11 bodů, ale stejnopohlavní chování pouze o 4 body.

Například bisexuálů je téměř polovina z celkového počtu LGBT a převažují mezi nimi ženy. Z GSS však vyplývá, že podíl bisexuálních žen, které měly v předchozích pěti letech výhradně mužské partnery, se zvýšil z 13 % v letech 2008-2010 na 55 % v letech 2018-21.

V roce 2020 jsme zřejmě dosáhli vrcholu trans popularity.  Údaje The FIRE o 57 000 vysokoškolských studentech za roky 2020-21 ukazují, že na padesáti vysokých školách, které byly v obou letech zařazeny do vzorku, klesl podíl nebinárních osob z 1,5 % na 0,85 % (což je statisticky významný pokles), přičemž mladších trans je méně. Údaje z Velké Británie a Kanady ukazují totéž.

Nárůst LGBT je sociálně-politický, silně zastoupený mezi velmi liberálními mladými lidmi. GSS ukazuje, že v rámci nejliberálnější pětiny mladých lidí klesl podíl heterosexuálů o 20 bodů – na 66 %. Mezi ostatními se změnil mnohem méně.

Politický aspekt je nejdůležitější  pro vysokoškolsky vzdělané bělochy.  Údaje The FIRE ukazují, že velmi liberální aktivistická bílá studentka, která podporuje myšlenku okřiknout řečníka, aby nemohl promluvit, má asi sedmdesátiprocentní šanci, že je LGBT.

Naproti tomu téměř nikdo z 1 360 velmi konzervativních studentů a studentek s křesťanskou příslušností se v údajích FIRE neoznačuje za LGBT. 

Za LGBT se označuje 52 % studentů, kteří studují vysoce politické obory, jako jsou rasová nebo genderová studia, zatímco mezi studenty celkově je to 25 %. Studenti společenských a humanitních věd jsou asi o 10 procentních bodů více LGBT než studenti technických oborů (STEM).

Údaje ze sčítání lidu ve Velké Británii a Kanadě naznačují, že průzkumy nadhodnocují podíl LGBT 2-3x. Například 26 % z více než 5 000 osob ve věku 18-20 let v panelu YouGov ve Velké Británii se identifikuje jako LGBT, ale pilotní odhady sčítání lidu ve věku 16-24 let v roce 2019 ukazují, že jich je 7,6 %.  

Má nějakou souvislost LGBT a krize duševního zdrav? Derek Thompson ukazuje, že 44 % amerických teenagerů se cítí trvale smutných nebo beznadějných, z toho 75 % LGBT teenagerů. Jaký mají důvod, nyní po konci pandemie?

Propojení liberalismu, sexuality & duševního zdraví vyžaduje analýzu. Liberální kultura překračující hranice může být pro některé destabilizující. U velmi liberálních lidí je pravděpodobnější, že budou LGBT a také, že budou častěji trpět duševními chorobami.

Za předpokladu, že stát se „velmi liberálním“ zahrnuje jak vrozené dispozice, tak vystavení se (liberálním) sdělením, je rozumné předpokládat, že kultura, která podporuje překračování hranic a zranitelnost, by mohla lidi přimět k tomu, aby se identifikovali jako smutní nebo úzkostní. Stejně jako v případě LGBT identity.

Údaje z GSS spolu s dalšími studiemi o středoškolských studentech ukazují, že u liberálních a LGBT mladých lidí dochází od roku 2010 k rychlejšímu zhoršování duševního zdraví než u ostatních – a to přitom v době rostoucí tolerance vůči LGBT.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 . Děkujeme!