To nejlepší ze světového liberálního tisku

Malí lidé budou v kurzu

Noviny New York Times otiskly článek s titulkem „Nidy nebyla lepší doba být malým”. Autorka v něm rozebírá výhody a nevýhody malých lidí.

V minulosti byli fyzicky silní lidé schopni lépe ubránit svoji rodinu a výška postavy byla výhodou. Nicméně dnes je malá postava známkou citlivost k životnímu prostředí, neboť malí lidé toho méně sní a vyprodukují i méně odpadu.

Autorka proto nabádá, aby se lidé pářili (ano, takto doslova) s protějšky malé postavy, neboť tím chrání planetu pro budoucí generace.

Pozn. redakce: Sněhurka, náš vzor!

Přejmenujte města, obce

Francouzský starosta obce Pantin oznámil na Nový rok, že změnil jméno obce na žensky znějící Pantine. Uvedl, že „přidají písmeno ‚e‘ do názvu obce, protože tím chtějí upozornit na rovnost mezi muži a ženami, která ještě není dokonalá”.

Pozn. redakce: Brno to bude mít jednoduché. Ale Most se asi bude muset přejmenovat na Lávka.

Čmelák patří mezi ryby

Kalifornský odvolací soud rozhodoval ve sporu, který se týkal ochrany čmeláků. Soud v rozsudku uvedl, že podle „liberálních principů výkladu zákona” dospěl soud k závěru, že výraz „ryby, tak jak je definován v sekci 45, se nevztahuje pouze na vodní živočichy”. Proto může být čmelák zařazen na seznam ohrožených druhů v kategorii ryb.

Pozn. redakce: Liberální výklad všeho umožňuje neuvěřitelné věci.

Rodiče nesmí radit dětem

Podle nového kanadského zákona může mít rodič, jehož dítě si chce změnit pohlaví a který se bude snažit jej od tohoto kroku odradit, problémy se zákonem. Kanadský parlament schválil dodatek zákona, podle kterého se jedná o trestný čin konverzní terapie, který může být potrestán až pěti lety odnětí svobody.

Do definice konverzní terapie spadají podle zákona činnosti, jejichž cílem je změnit sexuální orientaci osoby na heterosexuální, potlačovat genderovou identitu osoby, která je jiná než identita mužská nebo ženská, nebo snažit se měnit genderovou identitu osoby.

Požadavek, aby zákon specificky vyloučil, že konzultace genderově nejistého dítěte s rodiči není trestným činem podle zákona, nebyl vyslyšen.

Pozn. redakce: Kéž by to byla satira.

Americká armáda zveřejnila plán boje s klimatickou změnou

Americká armáda považuje podle nově zveřejněného dokumentu klimatickou změnu za „urgentní a vážné ohrožení národní bezpečnosti”. V budoucnosti tak bude muset čelit „zvyšujícím se průměrným teplotám a dalším rizikům”.

Její pětiletý plán zahrnuje řadu opatření, která se týkají výcviku i výzbroje. Do roku 2027 by měla mít americká armáda 40% podpůrných vozidel v kategorii nulových emisí. Zároveň by do té doby měl být připraven plán elektrifikace bojových vozidel.

Pozn. redakce: Co je taková čínská armáda proti horkému odpoledni?

Převzato ze Sýr zdarma

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme