Timmermansova „bible“.

Dnes v EP naposledy hlasujeme o návrhu klimatického zákona. V trialogu mezi EP, Komisí a Radou se podařilo korigovat nejproblematičtější části.

Např. redukční cíl emisí CO2 pro rok 2030 (oproti roku 1960) se podařilo snížit ze zcela nerealistických -65 %, které žádal EP, na snížení nejméně o 55 %. Zmizela nutnost plnit uvedené cíle na úrovni každého členského státu samostatně, bez ohledu na jeho energetický mix nebo potenciál obnovitelných zdrojů energie. A vypadla i možnost jakéhokoli subjektu v EU žalovat členský stát za „malé úsilí“. Cíl dosažení klimatické neutrality, resp. dokonce negativní emisní bilance, v návrhu naopak zůstal.

Přestože má návrh v EP většinovou podporu, rozhodl jsem se hlasovat proti. Proč?

Za 1) považuji redukční cíle pro rok 2030 za příliš drastické. Povedou k velkým sociálním a ekonomickým nákladům, které na cenách elektřiny, topení, bydlení a dopravy pocítí zejména lidé s podprůměrnými příjmy. Navzdory slibům Komise nepředložila žádnou studii, která by vypočítávala dopady na ekonomické sektory nebo členské země.

Za 2) Naše oběť nebude vykoupena. Vliv na klima se v blízké budoucnosti neprojeví, protože státy jako Čína budou produkovat ještě víc emisí než teď.

Za 3) Frans Timmermans nedávno řekl, že tento zákon je naší „biblí“, na kterou „přísaháme“. Sorry, ale pro mě zůstává Biblí Starý a Nový zákon a Žalmy. Ti, kdo souhlasí s náhradní „biblí“, budou muset podpořit dalších patnáct navazujících návrhů, s nimiž Komise přijde do EP už 14. 7., mimochodem na výročí dobytí Bastily. Svým nesouhlasem si chci otevřít prostor k tomu, abych mohl svobodně vyjednávat právě o těchto návrzích, které ovlivní naše životy ještě víc, než sama Timmermansova „bible“.

Autor je poslancem Evropského parlamentu za ODS, která je členem skupiny Evropských konzervativců a reformistů.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!