Svěříme hlasovací lístky Lukašenkovi?

V brzké době čeká poslance projednávání senátního návrhu na zavedení možnosti korespondenčního hlasování pro české občany žijící v zahraničí v případech volby poslanců a prezidenta. Proti zavedení takového způsobu hlasování existují vážné důvody spočívající zejména v narušení tajnosti a svobody volby. Je tu ale ještě jeden problém – odevzdání hlasovacích lístků do rukou cizímu státnímu či státem v nějaké podobě kontrolovanému poštovnímu přepravci.

Volební lístky odevzdané do zapečetěné volební urny v České republice či na jejím zastupitelském úřadu si má možnost Česká republika pohlídat. Ale co když s nimi bude během poštovní přepravy manipulovat cizí státní či nestátní aktér? Takové jednání nemá Česká republika příliš šancí ovlivnit. Maximálně může takové jednání zkomplikovat různými technickými opatřeními znesnadňujícími otevírání zalepených obálek.

V případě zavedení hlasování prostřednictví zahraničních pošt by pak nastala paradoxní situace, kterou si můžeme představit třeba na příkladu hlasování našich občanů žijících v Bělorusku.   Na jednu stranu vláda České republiky kritizuje Bělorusko za to, že v případě tamních voleb dochází k rozsáhlým manipulacím, na druhé straně by Bělorusku přímo svěřila nakládání s odevzdanými hlasy českých občanů.

Někteří jedinci a organizace se vymezují proti tomu, že zejména Rusko a Čína údajně ovlivňují zdejší volby pomocí tzv. dezinformačních kampaní, a vyvozují z toho nutnost zavedení různých cenzorských opatření. Vynechejme teď otázku, kde je pravda na škále přístupů od popírání zjevné reality, že Rusko může mít a má své mocenské či ekonomické zájmy, a ty prosazuje i skrytou cestou, až po fantasmagorické konspirační teorie dezinformační „odbornice“ Alexandry Alvarové  typu: „Jsme jejich laboratoř. Jejich bankovní a informační centrum, zde sídlí mozky jejich hybridní strategie. Rusové už v devadesátých letech rozštěpili Česko na dva nesmiřitelné myšlenkové tábory. Dvě politické strany, ODS a ČSSD rozpoutaly mediální válku pod křídly svých temných lordů – Klause a Zemana. Tehdy jsme ještě neuměli předpokládat, že by mohli sloužit Moskvě. Věřili jsme jim. Nenávist chlístala ze všech politických projevů a médií tak silně, že si oba národní znesvářené tábory neměly čas všimnout, že pimprlové divadlo s jejich vášněmi hraje jeden jediný schopný ruský loutkoherec.“. Zavedením korespondenčního hlasování s doručováním v rámci zahraničí či ze zahraničí by nastal zjevný nepoměr – na jednu stranu tu máme snahy zakázat situace, kdy někdo například z Ruska, kdo zamlčí, že je z Ruska, něco píše na internet a někdo jiný z České republiky to čte, a na druhé straně  zavedeme nové normy, dle které bude Ruská pošta, ruským státem kontrolovaný národní poštovní operátor, z hlediska nakládání s odevzdanými hlasy na úrovni českých volebních komisí, které střeží zapečetěné volební urny.

Vhodným řešením se nejeví ani případná diskriminace českých občanů žijících v zahraničí z hlediska možnosti korespondenčně hlasovat podle toho, v jaké cizí zemi žijí. Jednak by to bylo proti rovnosti volebního práva, ale především, jak ukazuje dlouhá a bohatá historie amerického zasahování do voleb po celém světě, nejsou to rozhodně jen diktatury, kdo se ve svůj prospěch snaží různými cestami ovlivňovat volby v zahraničí. Různých zájmů mohou mít v České republice cizí státy mnoho, např. s ohledem na otázku výběru vítězného zájemce o dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech by byly z principu největšími podezřelými Francie, Čína, Spojené státy americké, Rusko a Jižní Korea. Naopak většinu ostrovních států v Tichomoří či střední Africe naše země moc zajímat nebude, ať jsou formy vlády a politické systémy daných zemí jakékoliv.

Samozřejmě, počty odevzdaných hlasů v některých zemích bývají spíše marginální a z hlediska celkového dopadu na výsledek českých voleb by snaha cizích aktérů o manipulaci s nimi znamenala mnoho vynaloženého úsilí s nepříliš výrazným výsledným efektem. Zůstává zde však onen symbolický moment a otázka důvěry a konzistentnosti přístupu. Je únosné, aby Česká republika ostře kritizovala Bělorusko za falšování tamních volebních výsledků a zároveň fakticky svěřila běloruské státní Bělpoště nakládání s hlasy voličů pro volby české?

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme